Lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh5 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH2 Nội dung tư vấn về lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh3 1. Lệ phí đăng ký […]

Lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
5 (100%) 1 vote

LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

Kiến thức của bạn:

    Lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý

  • Nghị quyết 26/2016 NQ-HĐND

Nội dung tư vấn về lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

     Ngày 15 tháng 12 năm 2016 Hội đồng  nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Nghị quyết 26/2016 NQ-HĐND có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2017.  Nghị quyết này quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

1. Lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

     Lệ phí hộ tịch là khoản thu đối với người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết các công việc về hộ tịch theo quy định của pháp luật.

a. Đối tượng nộp lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

  • Cá nhân yêu cầu đăng ký sự kiện hộ tịch, yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch phải nộp lệ phí;
b. Cơ quan thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
  • Ủy ban nhân dân cấp xã thu các khoản lệ phí hộ tịch tại cơ quan mình: Khai sinh; khai tử; kết hôn; nhận cha, mẹ, con; cấp bản sao trích lục hộ tịch thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung hộ tịch; cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; ghi vào Sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch của cá nhân theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; xác nhận hoặc ghi vào Sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác hoặc đăng ký hộ tịch khác.
  • Ủy ban nhân dân cấp huyện thu các khoản lệ phí hộ tịch tại cơ quan mình: Khai sinh; khai tử; kết hôn; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; cấp bản sao trích lục hộ tịch; thay đổi, cải chính hộ tịch cho người đủ 14 tuổi trở lên; bổ sung hộ tịch; xác định lại dân tộc; ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài; xác nhận hoặc ghi vào Sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác hoặc đăng ký hộ tịch khác;

c. Miễn lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

  • Đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật. Đăng ký khai sinh đúng hạn, khai tử đúng hạn; đăng ký giám hộ, chấm dứt giám hộ; đăng ký kết hôn của công dân Việt Nam cư trú ở trong nước, thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã; đăng ký khai sinh đúng hạn, khai tử đúng hạn, đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới;
Lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

        Lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

2. Mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

TT

Nội dung

Mức thu
(đồng)

I

Mức thu áp dụng tai UBND cấp xã:

1

Đăng ký khai sinh quá hạn; Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới; Đăng ký lại khai sinh

5.000

2

Đăng ký khai tử quá hạn; Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới; Đăng ký lại khai tử

5.000

3

Nhận cha, mẹ, con

12.000

4

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

2.000 đồng/ 01 bản sao

5

Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung hộ tịch

10.000

6

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

10.000

7

Ghi vào Sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch của cá nhân theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

5.000

8

Xác nhận hoặc ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác hoặc đăng ký hộ tịch khác

5.000

II

Mức thu áp dụng tại UBND cấp huyện:

1

Đăng ký khai sinh đúng hạn; đăng ký khai sinh quá hạn; đăng ký lại khai sinh

60.000

2

Đăng ký khai tử đúng hạn; đăng ký khai tử quá hạn; đăng ký lại khai tử

60.000

3

Đăng ký kết hôn; đăng ký lại kết hôn

1.000.000

4

Đăng ký giám hộ; đăng ký chấm dứt giám hộ

60.000

5

Nhận cha, mẹ, con

1.000.000

6

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

5.000 đồng/ 01 bản sao

7

Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

20.000

8

Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

60.000

9

Xác nhận hoặc ghi vào Sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác hoặc đăng ký hộ tịch khác

60.000


     Để được tư vấn chi tiết về lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh,
 quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật dân sự miễn phí 24/7: 1900 6500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

    Xin chân thành cảm ơn!