Lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Xem mục lục của bài viết1 LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ CƯ TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI2 Nội dung  tư vấn về lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai3 1. Lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai3.0.1      b. Các trường hợp miễn […]

LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ CƯ TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

Kiên thức  của bạn:  

     Lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý

Nội dung  tư vấn về lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai

     Ngày 20 tháng 12 năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành quyết định số 114/2016 QĐ-UBND  có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2017. Quyết định này quy định về mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

1. Lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai

     a. Đối tượng nộp lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai: Nguời đăng ký cư trú tại cơ quan đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn theo quy định của pháp luật về cư trú.

     b. Các trường hợp miễn thu lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai

    Miễn thu lệ phí khi đăng ký cấp lần đầu đối với:

  • Cấp sổ hộ khẩu gia đình, sổ tạm trú;
  • Trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn.
Lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai

     c. Trường hợp không thu lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

     *Đăng ký cư trú cho các đối tượng dưới đây:

  • Bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sĩ, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ;
  • Thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh;
  • Bà mẹ Việt Nam anh hùng; hộ gia đình thuộc diện xóa đói, giảm nghèo;
  • Công dân thuộc xã, thị trấn vùng cao theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

     *Các trường hợp đính chính lại địa chỉ trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, đường phố, số nhà; xóa tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

     2. Mức thu lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai

     a. Tại các phường thuộc thành phố Lào Cai

  • Đăng ký lần đầu, cấp lại, đổi sổ hộ khẩu cá nhân; cấp lại, đổi sổ hộ khẩu gia đình, sổ tạm trú:20.000 đồng/lần cấp;
  • Cấp đổi sổ hộ khẩu cá nhân, gia đình; sổ tạm trú theo yêu cầu của chủ hộ vì lý do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà: 10.000 đồng/ lần cấp;
  • Gia hạn tạm trú, điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú: 8.000 đồng/lần gia hạn, lần đính chính.
  • Trường hợp đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú một hoặc nhiều người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì thực hiện như đối với trường hợp có cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

     b. Tại các khu vực khác: Mức thu áp dụng bằng 50% mức thu quy định.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./. 

Lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Đánh giá bài viết