Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tuyên QuangĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG2  Nội dung tư vấn về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng […]

Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Đánh giá bài viết

LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

Kiến thức của bạn:

     Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý

  • Nghị quyết 10/2017 NQ-HĐND

 Nội dung tư vấn về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

     Ngày 26 tháng 7 năm 2017 Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Nghị quyết 10/2017 NQ-HĐND có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2017. Nghị quyết quy định về mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

1. Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

     Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất gồm: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất; chứng nhận đăng ký biến động về đất đai; trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính.

a. Đối tượng nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  • Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phải nộp khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức được ủy quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất.

b. Cơ quan thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  • Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân cấp huyện.

c. Miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  • Miễn nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trước ngày Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ có hiệu lực thi hành (ngày 10/12/2009) mà có nhu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận.
  • Miễn lệ phí cấp Giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn (các hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú ở các xã và xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ở thuộc địa giới hành chính các xã).
  • Trường hợp hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại các phường thuộc thành phố Tuyên Quang và ở các thị trấn được cấp giấy chứng nhận ở nông thôn thì không được miễn lệ phí cấp Giấy chứng nhận.
Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

2. Mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu

Đối với hộ gia đình, cá nhân

Đối với các tổ chức

Tại các phường

Tại các thị trấn

1

Cấp giấy mới:

 

 

 

 

 

– Trường hợp cấp Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có tài sản khác gắn liền với đất)

đồng/giấy

25.000

10.000

100.000

– Trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

đồng/giấy

100.000

50.000

500.000

2

Cấp đổi, cấp lại (kể cả cấp lại do hết chỗ xác nhận), xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận:

 

 

 

 

 

– Trường hợp Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất)

đồng/giấy

20.000

10.000

50.000

– Trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

đồng/giấy

25.000

10.000

50.000

3

Chứng nhận đăng ký biến động

Đồng/lần

28.000

14.000

30.000

4

Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu địa chính

Đồng/văn bản

15.000

7.000

30.000

 

  Để được tư vấn chi tiết về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật dân sự miễn phí 24/7: 1900 6500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!