Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng5 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG2 Nội dung tư vấn về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa […]

Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
5 (100%) 1 vote

LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

Kiến thức của bạn:

     Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý

  • Nghị quyết số 79/2016 NQ-HĐND

Nội dung tư vấn về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

     Ngày 8 tháng 12 năm 2016 Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Nghị quyết số 79/2016 NQ-HĐND có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2017. Nghị quyết ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

1. Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

a. Đối tượng nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  • Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất.
b. Cơ quan thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
  • Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thu lệ phí đối với các: tổ chức trong nước; tổ chức, cá nhân người nước ngoài;

  • Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố thu lệ phí đối với: các hộ gia đình, cá nhân người Việt Nam.

c. Miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  • Đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trước ngày Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có hiệu lực thi hành ngày 10 tháng 12 năm 2009 mà có nhu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận;

  • Cấp Giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn (trừ các hộ gia đình, cá nhân tại các phường nội thành thuộc thành phố, thị xã thuộc tỉnh được cấp Giấy chứng nhận ở nông thôn)

lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

2. Mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

TT

Danh mục thu lệ phí

ĐVT

Mức thu

Ghi chú

Các hộ gia đình, cá nhân tại các phường thuộc thành phố Cao Bằng

Các hộ gia đình, cá nhân tại các khu vực khác

Đối với tổ chức

1

Cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

Đồng/ giấy

100.000

50.000

500.000

 

2

Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai

Đồng/ lần

28.000

14.000

30.000

 

3

Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính

Đồng/ lần

15.000

7.000

30.000

 

4

Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận

Đồng/ lần

50.000

25.000

50.000

 

5

Cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất

Đồng/ giấy

25.000

12.000

 

 

6

Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận):

Đồng/ lần

20.000

10.000

 


   Để được tư vấn chi tiết về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật dân sự miễn phí 24/7: 1900 6500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về Email: lienhe@luattoanquoc.com.  Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!     

      Xin chân thành cảm ơn!