Văn bản luật lao động

Thông tư 14/2013/TT-BYT hướng dẫn khám sức khỏe

Thông tư 14/2013/TT-BYT hướng dẫn khám sức khỏe

BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/2013/TT-BYT Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2013  THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN KHÁM SỨC KHỎE      Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;      Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;      Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở

Xem tiếp »

Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang

Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang

NGHỊ ĐỊNH 204/2004/NĐ-CP      Nội dung nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức: CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 204/2004/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2004 NGHỊ ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LỰC

Xem tiếp »

Nghị định số 11/2016 NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Nghị định số 11/2016 NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

               CHÍNH PHỦ                      -------                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                     ---------------            Số: 11/2016/NĐ-CP                               Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2016   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT

Xem tiếp »

Nghị định số 28/2015 NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

Nghị định số 28/2015 NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2015   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT VIỆC LÀM VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP      Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;      Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;    

Xem tiếp »

Nghị định số 52/2014/NĐ-CP quy định điều kiện cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

Nghị định số 52/2014/NĐ-CP quy định điều kiện cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 52/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2014   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM CỦA DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM      Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;      Căn cứ Bộ luật Lao

Xem tiếp »

Nghị định số 55/2013 quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động

Nghị định số 55/2013 quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động

CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 55/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH KHOẢN 3 ĐIỀU 54 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ VIỆC CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG, VIỆC KÝ QUỸ VÀ DANH MỤC CÔNG VIỆC ĐƯỢC THỰC HIỆN CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG      Căn cứ

Xem tiếp »

Nghị định số 45/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động

Nghị định số 45/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 45/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG      Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;      Căn

Xem tiếp »

Luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014

Luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014

LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ SỬA ĐỔI BỔ SUNG NĂM 2014 Kiến thức của bạn:       Luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014 Câu trả lời của luật sư:    Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: Căn cứ pháp lý: Bộ luật lao động năm 2012. Nghị định

Xem tiếp »

Tải luật bảo hiểm xã hội sửa đổi và hướng dẫn áp dụng

Tải luật bảo hiểm xã hội sửa đổi và hướng dẫn áp dụng

TẢI LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI SỬA ĐỔI VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG       Ngày 20/11/2014, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật bảo hiểm xã hội sửa đổi và hướng dẫn áp dụng, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016. Quy định chi tiết việc cơ quan BHXH là cơ quan nhà nước có chức năng thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), quản lý và sử dụng các quỹ BHXH,

Xem tiếp »

Tải bộ luật lao động mới nhất 2017 và hướng dẫn áp dụng

Tải bộ luật lao động mới nhất 2017 và hướng dẫn áp dụng

TẢI BỘ LUẬT LAO ĐỘNG MỚI NHẤT VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH Kiến thức của bạn:      Những điểm mới trong dự thảo sửa đổi bộ luật lao động 2017 Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Bộ luật lao động năm 2012. Nội dung tư vấn:       Bộ luật Lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được ban hành ngày 23/6/1994, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1995, đã qua 4 lần sửa đổi, bổ sung

Xem tiếp »
Trang 1 của 3123