Văn bản luật lao động

Thông tư 96/2016/TT-BTC hồ sơ thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài 2016

Thông tư 96/2016/TT-BTC hồ sơ thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài 2016

 Thông tư 96/2016/TT-BTC BỘ TÀI CHÍNH -------                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                              --------------- Số: 96/2016/TT-BTC                           Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2016   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN HỒ SƠ, THỦ TỤC MIỄN THUẾ THU NHẬP CÁ

Xem tiếp »

Thông tư 153/2017/TT-BQP quy định chế độ nghỉ của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Thông tư 153/2017/TT-BQP quy định chế độ nghỉ của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Thông tư 153/2017/TT-BQP BỘ QUỐC PHÒNG -------                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                    --------------- Số: 153/2017/TT-BQP                              Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2017   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ NGHỈ CỦA SĨ QUAN

Xem tiếp »

Thông tư liên tịch 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT hướng dẫn phụ cấp khu vực

Thông tư liên tịch 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT hướng dẫn phụ cấp khu vực

Thông tư liên tịch 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT BỘ NỘI VỤ-BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ TÀI CHÍNH-ỦY BAN DÂN TỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SỐ 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2005 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH BỘ NỘI VỤ - BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ TÀI CHÍNH VÀ UỶ BAN DÂN TỘC SỐ

Xem tiếp »

Thông tư 13/2016/TT-BLĐTBXH danh mục công việc yêu cầu nghiêm ngặt an toàn vệ sinh lao động

Thông tư 13/2016/TT-BLĐTBXH danh mục công việc yêu cầu nghiêm ngặt an toàn vệ sinh lao động

Thông tư 13/2016/TT-BLĐTBXH BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 13/2016/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2016   THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC CÔNG VIỆC CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13

Xem tiếp »

Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006

Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006

NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG QUỐC HỘI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Luật số: 72/2006/QH 11 Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2006   QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 10 (Từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 29 tháng 11 năm 2006) LUẬT NGƯỜI LAO

Xem tiếp »

Nghị định 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Nghị định 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

     Nghị định 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 95/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI

Xem tiếp »

Nghị định số 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Nghị định số 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

     Nghị định số 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 72/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2018   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LỰC LƯỢNG VŨ

Xem tiếp »

Công văn 4996/2014/BHXH-CSYT hướng dẫn một số nội dung theo quy định Luật BHYT sửa đổi, bổ sung

Công văn 4996/2014/BHXH-CSYT hướng dẫn một số nội dung theo quy định Luật BHYT sửa đổi, bổ sung

     Công văn 4996/2014/BHXH-CSYT hướng dẫn một số nội dung theo quy định Luật BHYT sửa đổi, bổ sung BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ Số: 4996/BHXH-CSYT V/v hướng dẫn một số nội dung theo quy định của Luật BHYT sửa đổi, bổ sung Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm

Xem tiếp »

Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg về Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo

Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg về Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo

Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 27/2003/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 19 tháng 2 năm 2003  QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ

Xem tiếp »

Thông tư 04/1998/TT-BLĐTBXH hướng dẫn tiêu chuẩn thi nâng ngạch viên chức chuyên môn nghiệp vụ trong công ty Nhà nước

Thông tư 04/1998/TT-BLĐTBXH hướng dẫn tiêu chuẩn thi nâng ngạch viên chức chuyên môn nghiệp vụ trong công ty Nhà nước

Thông tư 04/1998/TT-BLĐTBXH  BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI --------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4/1998/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 1998  THÔNG TƯ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 4/1998/TT-BLĐTBXH NGÀY 04 THÁNG 04 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN VÀ THI NÂNG NGẠCH

Xem tiếp »
Trang 1 của 1312345...10...Cuối »