Văn bản luật lao động

Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC

Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC

BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2005/TTLT-BNV-BTC Hà Nội , ngày 05 tháng 1 năm 2005   THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TRẢ LƯƠNG LÀM VIỆC VÀO BAN ĐÊM, LÀM THÊM GIỜ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Thi hành Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12

Xem tiếp »

Thông tư 97/2010/TT-BTC Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Thông tư 97/2010/TT-BTC Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 97/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2010   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ, CHẾ ĐỘ CHI TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỘI NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy

Xem tiếp »

Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT ngày 8 tháng 9 năm 2015 ban hành quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân

Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT ngày 8 tháng 9 năm 2015 ban hành quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân

Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT ngày 8 tháng 9 năm 2015 ban hành quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2015/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 08

Xem tiếp »

Nghị định 126/2007/NĐ-CP hướng dẫn luật NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Nghị định 126/2007/NĐ-CP hướng dẫn luật NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Nghị định 126/2007/NĐ-CP   CHÍNH PHỦ ******   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 126/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2007  NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày

Xem tiếp »

Tải Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Tải Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng QUỐC HỘI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Luật số: 72/2006/QH 11 Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2006  QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 10 (Từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 29 tháng 11 năm 2006) LUẬT NGƯỜI

Xem tiếp »

Tải thông tư 13/2010/TT-BNV về tuyển dụng và nâng nghạch công chức

Tải thông tư 13/2010/TT-BNV về tuyển dụng và nâng nghạch công chức

Tải thông tư 13/2010/TT-BNV BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 13/2010/TT-BNV Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2010   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VỀ TUYỂN DỤNG VÀ NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 24/2010/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 3 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ

Xem tiếp »

Công văn 5544/BYT-BH – Thanh toán trực tiếp chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở

Công văn 5544/BYT-BH – Thanh toán trực tiếp chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở

Công văn 5544/BYT-BH - Thanh toán trực tiếp chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở BỘ Y TẾ -------  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5544/BYT-BH V/v thanh toán trực tiếp chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở  Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2016 Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam      Bộ Y tế

Xem tiếp »

Thông tư 174/2011/TT – BTC Hướng dẫn chế độ thu, nộp , quản lý và sử dụng lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp

Thông tư 174/2011/TT – BTC Hướng dẫn chế độ thu, nộp , quản lý và sử dụng lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp

Thông tư 174/2011/TT - BTC Hướng dẫn chế độ thu, nộp , quản lý và sử dụng lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 174/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2011 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP Căn

Xem tiếp »

Quyết định 1908/Qđ-TLĐ về việc ban hành quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn

Quyết định 1908/Qđ-TLĐ về việc ban hành quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn

Quyết định 1908/Qđ-TLĐ về việc ban hành quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn: TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 1908/QĐ-TLĐ Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2016   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC

Xem tiếp »

Tải thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính

Tải thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT BỘ TƯ PHÁP - BỘ CÔNG AN - BỘ Y TẾ  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2015   THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LIÊN THÔNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐĂNG KÝ KHAI SINH, ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, CẤP

Xem tiếp »
Trang 1 của 1012345...10...Cuối »