Lao động

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Đồng Tháp theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Đồng Tháp theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Đồng Tháp Kiến thức của bạn: Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Đồng Tháp Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật bảo hiểm xã hội 2014 Nội dung tư vấn về nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Đồng Tháp     1. Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần      Người muốn hưởng bảo hiểm xã hội một lần nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi bạn có hộ khẩu thường trú

Xem tiếp »

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Điện Biên theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Điện Biên theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Điện Biên Kiến thức của bạn: Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Điện Biên Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật bảo hiểm xã hội 2014 Nội dung tư vấn về nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Điện Biên      1. Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần      Căn cứ Điều 60 Luật BHXH 2014, điều kiện hưởng BHXH 1 lần được quy định như sau:      Người lao động quy định tại

Xem tiếp »

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Bến Tre theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Bến Tre theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Bến Tre Kiến thức của bạn: Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Bến Tre Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật bảo hiểm xã hội 2014 Nội dung tư vấn về nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Bến Tre      1. Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần      Căn cứ Điều 60 Luật BHXH 2014, điều kiện hưởng BHXH 1 lần được quy định như sau:      Người lao động quy định tại khoản 1

Xem tiếp »

Cách tính tiền trợ cấp thôi việc theo quy định pháp luật

Cách tính tiền trợ cấp thôi việc theo quy định pháp luật

Trợ cấp thôi việc Câu hỏi của bạn về quy định về trợ cấp thôi việc      Tôi vừa mới nghỉ việc ở công ty, tôi nghe nói nghỉ sẽ được hưởng tiền trợ cấp thôi việc. Vậy luật sư cho tôi hỏi cách tính tiền trợ cấp thôi việc như thế nào? Câu trả lời của luật sư về quy định về trợ cấp thôi việc      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về trợ cấp thôi việc, chúng tôi xin

Xem tiếp »

Nghỉ việc trong thời gian thử việc theo quy định pháp luật

Nghỉ việc trong thời gian thử việc theo quy định pháp luật

Nghỉ việc trong thời gian thử việc Câu hỏi của bạn về quy định về nghỉ việc trong thời gian thử việc      Luật sư cho tôi hỏi những quy định của pháp luật về nghỉ việc trong thời gian thử việc? Câu trả lời của luật sư về quy định về nghỉ việc trong thời gian thử việc      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về nghỉ việc trong thời gian thử việc, chúng tôi xin

Xem tiếp »

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Bắc Ninh theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Bắc Ninh theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Bắc Ninh Kiến thức của bạn: Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Bắc Ninh Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật bảo hiểm xã hội 2014 Nội dung tư vấn về nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Bắc Ninh      1. Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần      Người muốn hưởng bảo hiểm xã hội một lần nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi bạn có hộ khẩu thường trú

Xem tiếp »

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Bạc Liêu theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Bạc Liêu theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Bạc Liêu Kiến thức của bạn: Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Bạc Liêu Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật bảo hiểm xã hội 2014 Nội dung tư vấn về nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Bạc Liêu      1. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần      Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được quy định tại khoản 2 điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014. Theo đó, mức hưởng bảo

Xem tiếp »

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Bình Phước theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Bình Phước theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Bình Phước Kiến thức của bạn: Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Bình Phước Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật bảo hiểm xã hội 2014 Nội dung tư vấn về nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Bình Phước      1. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần      Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được quy định tại khoản 2 điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014. Theo đó, mức hưởng

Xem tiếp »

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Bình Dương theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Bình Dương theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Bình Dương Kiến thức của bạn: Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Bình Dương Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật bảo hiểm xã hội 2014 Nội dung tư vấn về nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Bình Dương      1. Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần      Theo quy định tại điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thuộc đối tượng

Xem tiếp »

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Vũng Tàu theo quy định pháp luật

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Vũng Tàu theo quy định pháp luật

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Vũng Tàu Kiến thức của bạn: Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Vũng Tàu Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật bảo hiểm xã hội 2014 Nội dung tư vấn về nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Vũng Tàu      1. Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần      Căn cứ Điều 60 Luật BHXH 2014, điều kiện hưởng BHXH 1 lần được quy định như sau:      Người lao động quy định tại khoản

Xem tiếp »
Trang 2 của 26612345...102030...Cuối »