Kiến thức luật lao động

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Đống Đa theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Đống Đa theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Đống Đa Kiến thức của bạn: Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Đống Đa Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật bảo hiểm xã hội 2014 Nội dung tư vấn về nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Đống Đa: 1. Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần      Theo quy định tại điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thuộc đối tượng sau thì được

Xem tiếp »

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Bình Tân theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Bình Tân theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Bình Tân Kiến thức của bạn: Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Bình Tân Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật bảo hiểm xã hội 2014; Nội dung tư vấn về nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Bình Tân: 1. Nhận tiền bảo hiểm xã hội một lần ở đâu       Điểm 2.2 Khoản 2 Điều 26 Quyết định 636/QĐ-BHXH hồ sơ quy trình giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội năm 2016 quy

Xem tiếp »

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Quận 12 theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Quận 12 theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Quận 12 Kiến thức của bạn: Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Quận 12 Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật bảo hiểm xã hội 2014 Nội dung tư vấn về nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Quận 12: 1. Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần ở Quận 12      Căn cứ vào Điều 109 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 hồ sơ gồm:      Thứ nhất: Sổ bảo hiểm xã hội (bản gốc)      Thứ

Xem tiếp »

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Tây Ninh theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Tây Ninh theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Tây Ninh Kiến thức của bạn: Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Tây Ninh Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật việc làm 2013; Nội dung tư vấn về nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Tây Ninh: 1. Bảo lưu thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp ở Tây Ninh     Thứ nhất: Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động được xác định như

Xem tiếp »

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Sơn La theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Sơn La theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Sơn La Kiến thức của bạn: Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Sơn La Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật việc làm 2013; Nội dung tư vấn về nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Sơn La: 1. Các trường hợp không phải thông báo tìm kiếm việc làm ở Sơn La     Thứ nhất: Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không phải trực tiếp thông báo hằng

Xem tiếp »

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Đồng Nai theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Đồng Nai theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Đồng Nai Kiến thức của bạn: Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Đồng Nai Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật bảo hiểm xã hội 2014; Nội dung tư vấn về nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Đồng Nai: 1. Mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần      Mức hưởng BHXH 1 lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:    

Xem tiếp »

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Đăk Nông theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Đăk Nông theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Đăk Nông Kiến thức của bạn: Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Đăk Nông Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật bảo hiểm xã hội 2014 Nội dung tư vấn về nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Đăk Nông: 1. Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần      Người muốn hưởng bảo hiểm xã hội một lần nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi bạn có hộ khẩu thường trú hoặc

Xem tiếp »

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Đăk Lăk theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Đăk Lăk theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Đăk Lăk Kiến thức của bạn:      Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Đăk Lăk Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật bảo hiểm xã hội 2014 Nội dung tư vấn về nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Đăk Lăk: 1. Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần      Căn cứ Điều 60 Luật BHXH 2014, điều kiện hưởng BHXH 1 lần được quy định như sau:      Người lao động quy định tại khoản 1 Điều

Xem tiếp »

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Mỹ Đức theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Mỹ Đức theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Mỹ Đức Kiến thức của bạn: Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Mỹ Đức Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật bảo hiểm xã hội 2014 Nội dung tư vấn về nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Mỹ Đức: 1. Điều kiện rút tiền bảo hiểm xã hội một lần      Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết một số điều luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định điều

Xem tiếp »

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Ứng Hòa theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Ứng Hòa theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Ứng Hòa Kiến thức của bạn: Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Ứng Hòa Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật bảo hiểm xã hội 2014; Nội dung tư vấn về nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Ứng Hòa: 1. Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần      Theo quy định tại điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thuộc đối tượng sau thì

Xem tiếp »
Trang 4 của 133« Đầu...23456...102030...Cuối »