Kiến thức luật lao động

Phương pháp phân bổ khoản chi bảo hiểm xã hội theo quy định

Phương pháp phân bổ khoản chi bảo hiểm xã hội theo quy định

Phương pháp phân bổ khoản chi bảo hiểm xã hội Kiến thức của bạn: Phương pháp phân bổ khoản chi bảo hiểm xã hội Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Quyết định 60/2015/QĐ-ttg quản lý tài chính bảo hiểm y tế bảo hiểm chi phí quản lý bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp Nội dung tư vấn về phương pháp phân bổ khoản chi bảo hiểm xã hội      Điều 4 Quyết

Xem tiếp »

Mở tài khoản cho cơ quan bảo hiểm xã hội để quản lý thu chi

Mở tài khoản cho cơ quan bảo hiểm xã hội để quản lý thu chi

Mở tài khoản cho cơ quan bảo hiểm xã hội Kiến thức của bạn: Mở tài khoản cho cơ quan bảo hiểm xã hội để quản lý thu chi Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Quyết định 60/2015/QĐ-ttg quản lý tài chính bảo hiểm y tế bảo hiểm chi phí quản lý bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp Nội dung tư vấn về mở tài khoản cho cơ quan bảo hiểm xã hội      1. Mở tài khoản cho cơ

Xem tiếp »

Phương pháp hạch toán kế toán bảo hiểm nhân thọ

Phương pháp hạch toán kế toán bảo hiểm nhân thọ

Phương pháp hạch toán kế toán bảo hiểm nhân thọ Kiến thức của bạn: Phương pháp hạch toán kế toán bảo hiểm nhân thọ Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Thông tư 199/2014/TT-BTC kế toán áp dụng doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ doanh nghiệp tái bảo hiểm Nội dung tư vấn về phương pháp hạch toán kế toán bảo hiểm nhân thọ     Khoản 4 Điều 4 Thông tư 199/2014/TT-BTC kế toán áp dụng

Xem tiếp »

Kế toán tài khoản 131 phải thu của khách hàng theo quy định

Kế toán tài khoản 131 phải thu của khách hàng theo quy định

Kế toán tài khoản 131 phải thu của khách hàng Kiến thức của bạn: Kế toán tài khoản 131 phải thu của khách hàng Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Thông tư 199/2014/TT-BTC kế toán áp dụng doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ doanh nghiệp tái bảo hiểm Nội dung tư vấn về kế toán tài khoản 131 phải thu của khách hàng      Điều 4 Thông tư 199/2014/TT-BTC kế toán áp dụng doanh nghiệp bảo

Xem tiếp »

Hạch toán kế toán về bảo hiểm xã hội theo quy định

Hạch toán kế toán về bảo hiểm xã hội theo quy định

Hạch toán kế toán về bảo hiểm xã hội Kiến thức của bạn: Hạch toán kế toán về bảo hiểm xã hội Gửi báo cáo quyết toán về bảo hiểm xã hội Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Quyết định 60/2015/QĐ-ttg quản lý tài chính bảo hiểm y tế bảo hiểm chi phí quản lý bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp Nội dung tư vấn về hạch toán kế toán về bảo hiểm xã hội      Điều 7 Quyết

Xem tiếp »

Tập trung nguồn thu bảo hiểm xã hội theo quy định

Tập trung nguồn thu bảo hiểm xã hội theo quy định

Tập trung nguồn thu bảo hiểm xã hội Kiến thức của bạn: Tập trung nguồn thu bảo hiểm xã hội Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Quyết định 60/2015/QĐ-ttg quản lý tài chính bảo hiểm y tế bảo hiểm chi phí quản lý bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp Nội dung tư vấn về tập trung nguồn thu bảo hiểm xã hội      Điều 6 Quyết định 60/2015/QĐ-ttg quản lý tài chính bảo hiểm

Xem tiếp »

Phương pháp xác định lãi chậm đóng bhxh theo quy định

Phương pháp xác định lãi chậm đóng bhxh theo quy định

Phương pháp xác định lãi chậm đóng bhxh Kiến thức của bạn:      Phương pháp xác định lãi chậm đóng bảo hiểm xã hội theo quy định. Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Thông tư 20/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp Nội dung tư vấn về

Xem tiếp »

Chi hoạt động của cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp

Chi hoạt động của cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp

Chi hoạt động của cơ quan bảo hiểm xã hội Kiến thức của bạn:      Chi hoạt động của cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp. Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Quyết định 60/2015/QĐ-ttg quản lý tài chính bảo hiểm y tế bảo hiểm chi phí quản lý bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp Nội dung tư vấn về chi hoạt động của cơ quan bảo hiểm xã hội      Khoản 10 Quyết

Xem tiếp »

Sử dụng kinh phí bảo hiểm xã hội tiết kiệm theo quy định

Sử dụng kinh phí bảo hiểm xã hội tiết kiệm theo quy định

Sử dụng kinh phí bảo hiểm xã hội tiết kiệm Kiến thức của bạn:      Sử dụng kinh phí bảo hiểm xã hội tiết kiệm theo quy định pháp luật. Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Quyết định 60/2015/QĐ-ttg quản lý tài chính bảo hiểm y tế bảo hiểm chi phí quản lý bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp Nội dung tư vấn về sử dụng kinh phí bảo hiểm xã hội tiết kiệm       Điều 10

Xem tiếp »

Nội dung dự toán thu bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật

Nội dung dự toán thu bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật

Nội dung dự toán thu bảo hiểm xã hội Kiến thức của bạn:      Nội dung dự toán thu bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật. Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Thông tư 20/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính bảo hiểm y tế bảo hiểm chi phí quản lý bảo hiểm Nội dung tư vấn về nội dung dự toán thu bảo hiểm xã hội      1. Nội dung dự toán thu bảo hiểm xã hội      

Xem tiếp »
Trang 20 của 133« Đầu...10...1819202122...304050...Cuối »