Kiến thức luật lao động

Thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo pháp luật hiện hành

Thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo pháp luật hiện hành

Thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần Câu hỏi của bạn:      Thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo pháp luật hiện hành Kiến thức của luật sư:      Căn cứ pháp lý: Luật bảo hiểm xã hội năm 2014      Nội dung tư vấn về thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần 1. Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần      Theo quy định tại điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, người tham gia bảo hiểm

Xem tiếp »

Người lao động trên 60 tuổi có phải đóng bảo hiểm xã hội không?

Người lao động trên 60 tuổi có phải đóng bảo hiểm xã hội không?

NGƯỜI LAO ĐỘNG TRÊN 60 TUỔI CÓ PHẢI ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI Kiến thức của bạn:        Người lao động trên 60 tuổi có phải đóng bảo hiểm xã hội không? Kiến thức của luật sư:     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: Căn cứ pháp

Xem tiếp »

Phương tiện bảo vệ cá nhân được công ty cấp khi làm việc

Phương tiện bảo vệ cá nhân được công ty cấp khi làm việc

Phương tiện bảo vệ cá nhân được công ty cấp Kiến thức của bạn: Phương tiện bảo vệ cá nhân được công ty cấp khi làm việc Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Thông tư 04/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân Nội dung tư vấn về phương tiện bảo vệ cá nhân được công ty cấp      1. Đối tượng được cấp phương tiện bảo vệ cá nhân      Điều 2

Xem tiếp »

Người giúp việc bị tai nạn lao động thì phải làm thế nào?

Người giúp việc bị tai nạn lao động thì phải làm thế nào?

Người giúp việc bị tai nạn lao động Kiến thức của bạn: Người giúp việc bị tai nạn lao động thì phải làm thế nào? Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Nghị định 27/2014/NĐ-CP hướng dẫn bộ luật lao động về người giúp việc gia đình Nội dung tư vấn về người giúp việc bị tai nạn lao động      1. An toàn lao động, vệ sinh lao động      Điều 24 Nghị định 27/2014/NĐ-CP hướng dẫn bộ

Xem tiếp »

Thời giờ nghỉ ngơi của người giúp việc gia đình theo quy định

Thời giờ nghỉ ngơi của người giúp việc gia đình theo quy định

Thời giờ nghỉ ngơi của người giúp việc Kiến thức của bạn: Thời giờ nghỉ ngơi của người giúp việc Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Nghị định 27/2014/NĐ-CP hướng dẫn bộ luật lao động về người giúp việc gia đình Nội dung tư vấn về thời giờ nghỉ ngơi của người giúp việc      1. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của người giúp việc sống cùng gia đình người sử dụng lao động  

Xem tiếp »

Tiền thưởng của người giúp việc gia đình theo quy định

Tiền thưởng của người giúp việc gia đình theo quy định

Tiền thưởng của người giúp việc gia đình Kiến thức của bạn: Tiền thưởng của người giúp việc gia đình Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Nghị định 27/2014/NĐ-CP hướng dẫn bộ luật lao động về người giúp việc gia đình Nội dung tư vấn về tiền thưởng của người giúp việc gia đình      1. Tiền lương ngừng việc của người giúp việc gia đình     Điều 16 Nghị định 27/2014/NĐ-CP hướng

Xem tiếp »

Nội dung huấn luyện an toàn lao động vệ sinh lao động

Nội dung huấn luyện an toàn lao động vệ sinh lao động

Nội dung huấn luyện an toàn lao động Kiến thức của bạn: Nội dung huấn luyện an toàn lao động vệ sinh lao động Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH công tác huấn luyện an toàn lao động vệ sinh lao động Nội dung tư vấn về nội dung huấn luyện an toàn lao động     1. Nội dung huấn luyện an toàn lao động vệ sinh lao động    Điều 5 Thông tư

Xem tiếp »

Đối tượng huấn luyện an toàn lao động vệ sinh lao động theo quy định

Đối tượng huấn luyện an toàn lao động vệ sinh lao động theo quy định

Đối tượng huấn luyện an toàn lao động Kiến thức của bạn: Đối tượng huấn luyện an toàn lao động Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH công tác huấn luyện an toàn lao động vệ sinh lao động Nội dung tư vấn về đối tượng huấn luyện an toàn lao động      1. Đối tượng áp dụng công tác huấn luyện an toàn lao động vệ sinh lao động      Điều 2 Thông tư

Xem tiếp »

Nguyên tắc sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân theo quy định

Nguyên tắc sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân theo quy định

Nguyên tắc sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân Kiến thức của bạn: Nguyên tắc sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Thông tư 04/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân Nội dung tư vấn về nguyên tắc sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân      1. Nguyên tắc sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân      Điều 6 Thông tư

Xem tiếp »

Nguyên tắc cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân theo quy định

Nguyên tắc cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân theo quy định

Nguyên tắc cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân Kiến thức của bạn: Nguyên tắc cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Thông tư 04/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân Nội dung tư vấn về nguyên tắc cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân      Điều 5 Thông tư 04/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ trang

Xem tiếp »
Trang 2 của 10512345...102030...Cuối »