Kiến thức luật lao động

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp tại Cao Bằng theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp tại Cao Bằng theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp tại Cao Bằng Kiến thức của bạn: Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp tại Cao Bằng Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật việc làm 2013 Nội dung tư vấn về nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp tại Cao Bằng      1. Nhận quyệt định hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Cao Bằng      Sau thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày ghi trong phiếu hẹn trả kết quả, nếu người lao

Xem tiếp »

Kế toán tài khoản 352 dự phòng phải trả theo quy định

Kế toán tài khoản 352 dự phòng phải trả theo quy định

Kế toán tài khoản 352 Kiến thức của bạn: Kế toán tài khoản 352 dự phòng phải trả Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Thông tư 199/2014/TT-BTC kế toán áp dụng doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ doanh nghiệp tái bảo hiểm Nội dung tư vấn về kế toán tài khoản 352      Điều 11 Thông tư 199/2014/TT-BTC kế toán áp dụng doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ doanh nghiệp tái bảo hiểm quy định về

Xem tiếp »

Kế toán tài khoản 331 quản lý quỹ hưu trí theo quy định

Kế toán tài khoản 331 quản lý quỹ hưu trí theo quy định

Kế toán tài khoản 331 quản lý quỹ hưu trí Kiến thức của bạn: Kế toán tài khoản 331 quản lý quỹ hưu trí Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Thông tư 199/2014/TT-BTC kế toán áp dụng doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ doanh nghiệp tái bảo hiểm Nội dung tư vấn về kế toán tài khoản 331 quản lý quỹ hưu trí     1. Kế toán tài khoản 331 quản lý quỹ hưu trí      Khoản 4 Điều 7 Thông tư

Xem tiếp »

Phương pháp hạch toán tài khoản 352 theo quy định

Phương pháp hạch toán tài khoản 352 theo quy định

Phương pháp hạch toán tài khoản 352 Kiến thức của bạn: Phương pháp hạch toán tài khoản 352 Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Thông tư 199/2014/TT-BTC kế toán áp dụng doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ doanh nghiệp tái bảo hiểm Nội dung tư vấn về phương pháp hạch toán tài khoản 352      Khoản 4 Thông tư 199/2014/TT-BTC kế toán áp dụng doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ doanh nghiệp

Xem tiếp »

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp tại Bình Dương theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp tại Bình Dương theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp tại Bình Dương Kiến thức của bạn: Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp tại Bình Dương Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật việc làm 2013 Nội dung tư vấn về nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp tại Bình Dương     1. Điều kiện hưởng bảo hiểm tại Bình Dương     Theo quy định pháp luật người lao động đáp ứng đủ những điều kiện sau thì được hưởng bảo hiểm thất

Xem tiếp »

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp tại Bình Định theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp tại Bình Định theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp tại Bình Định Kiến thức của bạn: Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp tại Bình Định Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật việc làm 2013 Nội dung tư vấn về nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp tại Bình Định     1. Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Bình Định      Người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các

Xem tiếp »

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp tại Bình Phước theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp tại Bình Phước theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp tại Bình Phước Kiến thức của bạn: Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp tại Bình Phước Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật việc làm 2013 Nội dung tư vấn về nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp tại Bình Phước      1. Hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Bình Phước       Theo quy định pháp luật hiện hành, người lao động sau khi nghỉ việc đáp ứng đủ điều kiện

Xem tiếp »

Phương pháp hạch toán tài khoản 511 theo quy định

Phương pháp hạch toán tài khoản 511 theo quy định

Phương pháp hạch toán tài khoản 511 Kiến thức của bạn: Phương pháp hạch toán tài khoản 511 Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Thông tư 199/2014/TT-BTC kế toán áp dụng doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ doanh nghiệp tái bảo hiểm Nội dung tư vấn về phương pháp hạch toán tài khoản 511      Khoản 4 Điều 13 Thông tư 199/2014/TT-BTC kế toán áp dụng doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ doanh

Xem tiếp »

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp tại Bà Rịa Vũng Tàu theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp tại Bà Rịa Vũng Tàu theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp tại Bà Rịa Vũng Tàu Kiến thức của bạn: Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp tại Bà Rịa Vũng Tàu Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật việc làm 2013 Nội dung tư vấn về nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp tại Bà Rịa Vũng Tàu      1. Mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Bà Rịa Vũng Tàu      Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền

Xem tiếp »

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Cần Thơ theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Cần Thơ theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Cần Thơ Kiến thức của bạn: Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Cần Thơ Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật việc làm 2013 Nội dung tư vấn về nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Cần Thơ      1. Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp ở Cần Thơ      Điều 49 Luật việc làm 2013 quy định về điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp như sau:      1. Chấm dứt hợp

Xem tiếp »
Trang 10 của 130« Đầu...89101112...203040...Cuối »