Kiến thức luật lao động

Hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động theo quy định

Hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động theo quy định

Hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động Kiến thức của bạn: Hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Quyết định 636QĐ-BHXH hồ sơ quy trình giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội 2016 Nội dung tư vấn về hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động      1. Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động       Căn cứ Điều 45 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015 có quy

Xem tiếp »

Trách nhiệm của cơ quan bhxh khi giải quyết ốm đau

Trách nhiệm của cơ quan bhxh khi giải quyết ốm đau

Trách nhiệm của cơ quan bhxh khi giải quyết ốm đau Kiến thức của bạn: Trách nhiệm của cơ quan bhxh khi giải quyết ốm đau Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Quyết định 636QĐ-BHXH hồ sơ quy trình giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội 2016 Nội dung tư vấn về trách nhiệm của cơ quan bhxh khi giải quyết ốm đau      Điều 13 Quyết định 636QĐ-BHXH hồ sơ quy trình giải quyết hưởng

Xem tiếp »

Trách nhiệm của công ty khi giải quyết ốm đau cho người lao động

Trách nhiệm của công ty khi giải quyết ốm đau cho người lao động

Trách nhiệm của công ty khi giải quyết ốm đau Kiến thức của bạn: Trách nhiệm của công ty khi giải quyết ốm đau Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Quyết định 636QĐ-BHXH hồ sơ quy trình giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội 2016 Nội dung tư vấn về trách nhiệm của công ty khi giải quyết ốm đau      Điều 12 Quyết định 636QĐ-BHXH hồ sơ quy trình giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm

Xem tiếp »

Trách nhiệm của người lao động khi hưởng ốm đau thai sản

Trách nhiệm của người lao động khi hưởng ốm đau thai sản

Trách nhiệm của người lao động khi hưởng ốm đau Kiến thức của bạn: Trách nhiệm của người lao động khi hưởng ốm đau thai sản Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Quyết định 636QĐ-BHXH hồ sơ quy trình giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội 2016 Nội dung tư vấn về trách nhiệm của người lao động khi hưởng ốm đau     Điều 11 Quyết định 636QĐ-BHXH hồ sơ quy trình giải quyết hưởng chế

Xem tiếp »

Hồ sơ hưởng chế độ dưỡng sức phục hồi sau sinh

Hồ sơ hưởng chế độ dưỡng sức phục hồi sau sinh

Hồ sơ hưởng chế độ dưỡng sức phục hồi sau sinh Kiến thức của bạn: Hồ sơ hưởng chế độ dưỡng sức phục hồi sau sinh Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Quyết định 636QĐ-BHXH hồ sơ quy trình giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội 2016 Nội dung tư vấn về hồ sơ hưởng chế độ dưỡng sức phục hồi sau sinh      1. Điều kiện hưởng chế độ dưỡng sức phục hồi sau sinh      Điều 41 Luật bảo

Xem tiếp »

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động không được làm công việc gì?

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động không được làm công việc gì?

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động không được làm công việc gì? Kiến thức của bạn: Doanh nghiệp cho thuê lại lao động không được làm công việc gì? Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Nghị định 55/2013/NĐ-CP hướng dẫn bộ luật lao động cấp phép thuê lại lao động Thông tư 01/2014/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 55/2013/NĐ-CP Nội

Xem tiếp »

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản theo quy định pháp luật

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản theo quy định pháp luật

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản Kiến thức của bạn: Hồ sơ hưởng chế độ thai sản Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Quyết định 636QĐ-BHXH hồ sơ quy trình giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội 2016 Nội dung tư vấn về hồ sơ hưởng chế độ thai sản      Điều 9 Quyết định 636QĐ-BHXH hồ sơ quy trình giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội 2016 quy định về hồ sơ hưởng chế độ thai sản quy

Xem tiếp »

Xử lý hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ như thế nào?

Xử lý hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ như thế nào?

Xử lý hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ Kiến thức của bạn: Xử lý hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Nghị định 44/2013/NĐ-CP hướng dẫn bộ luật lao động về hợp đồng lao động Nội dung tư vấn về xử lý hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ      Điều 11 Nghị định 44/2013/NĐ-CP hướng dẫn bộ luật lao động về hợp đồng lao động quy định về việc xử lý hợp

Xem tiếp »

Xử lý hợp đồng lao động vô hiệu từng phần như thế nào?

Xử lý hợp đồng lao động vô hiệu từng phần như thế nào?

Xử lý hợp đồng lao động vô hiệu từng phần Kiến thức của bạn: Xử lý hợp đồng lao động vô hiệu từng phần như thế nào? Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Nghị định 44/2013/NĐ-CP hướng dẫn bộ luật lao động về hợp đồng lao động Nội dung tư vấn về xử lý hợp đồng lao động vô hiệu từng phần      Điều 10 Nghị định 44/2013/NĐ-CP hướng dẫn bộ luật lao động về hợp đồng lao động quy định

Xem tiếp »

Hợp đồng lao động khi thuê người làm giám đốc có những nội dung gì?

Hợp đồng lao động khi thuê người làm giám đốc có những nội dung gì?

Hợp đồng lao động khi thuê người làm giám đốc Kiến thức của bạn: Hợp đồng lao động khi thuê người làm giám đốc có những nội dung gì? Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Nghị định 44/2013/NĐ-CP hướng dẫn bộ luật lao động về hợp đồng lao động Nội dung tư vấn về hợp đồng lao động khi thuê người làm giám đốc      Điều 6 Nghị định 44/2013/NĐ-CP hướng dẫn bộ luật lao động về hợp đồng

Xem tiếp »
Trang 1 của 11312345...102030...Cuối »