Kiến thức luật lao động

Hướng dẫn cách ghi tác dụng không mong muốn của thuốc trên nhãn

Hướng dẫn cách ghi tác dụng không mong muốn của thuốc trên nhãn

Cách ghi tác dụng không mong muốn của thuốc Kiến thức của bạn: Hướng dẫn cách ghi tác dụng không mong muốn của thuốc trên nhãn Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Thông tư 01/2018/TT-BYT ghi nhãn thuốc nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc Nội dung tư vấn về cách ghi tác dụng không mong muốn của thuốc      1. Hướng dẫn cách ghi tác dụng không mong muốn của

Xem tiếp »

Hướng dẫn cách ghi đơn vị đóng gói nhỏ nhất trên nhãn

Hướng dẫn cách ghi đơn vị đóng gói nhỏ nhất trên nhãn

Cách ghi đơn vị đóng gói nhỏ nhất trên nhãn Kiến thức của bạn: Hướng dẫn cách ghi đơn vị đóng gói nhỏ nhất trên nhãn Hướng dẫn cách ghi quy cách đóng gói trên nhãn Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Thông tư 01/2018/TT-BYT ghi nhãn thuốc nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc Nội dung tư vấn về cách ghi đơn vị đóng gói nhỏ nhất trên nhãn      Điều 28 Thông

Xem tiếp »

Hướng dẫn cách ghi thông tin dược lý lâm sàng trên nhãn

Hướng dẫn cách ghi thông tin dược lý lâm sàng trên nhãn

Cách ghi thông tin dược lý lâm sàng Kiến thức của bạn: Hướng dẫn cách ghi thông tin dược lý lâm sàng trên nhãn Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Thông tư 01/2018/TT-BYT ghi nhãn thuốc nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc Nội dung tư vấn về cách ghi thông tin dược lý lâm sàng trên nhãn      1. Hướng dẫn cách ghi thông tin dược lý lâm sàng trên nhãn    

Xem tiếp »

Cách ghi chỉ định thuốc trên nhãn thuốc theo quy định

Cách ghi chỉ định thuốc trên nhãn thuốc theo quy định

Cách ghi chỉ định thuốc trên nhãn thuốc Kiến thức của bạn: Cách ghi chỉ định thuốc trên nhãn thuốc Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Thông tư 01/2018/TT-BYT ghi nhãn thuốc nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc Nội dung tư vấn về cách ghi chỉ định thuốc trên nhãn thuốc      1. Cách ghi dạng bào chế trên nhãn thuốc      Điều 17 Thông tư 01/2018/TT-BYT ghi

Xem tiếp »

Hướng dẫn cách ghi bán thành phẩm thuốc trên nhãn thuốc

Hướng dẫn cách ghi bán thành phẩm thuốc trên nhãn thuốc

Hướng dẫn cách ghi bán thành phẩm thuốc Kiến thức của bạn: Hướng dẫn cách ghi bán thành phẩm thuốc trên nhãn thuốc Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Thông tư 01/2018/TT-BYT ghi nhãn thuốc nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc Nội dung tư vấn về hướng dẫn cách ghi bán thành phẩm thuốc      1. Hướng dẫn cách ghi tên cao dược liệu, loại cao và công thức cao

Xem tiếp »

Nội dung tờ hướng dẫn sử dụng thuốc gồm những thông tin gì?

Nội dung tờ hướng dẫn sử dụng thuốc gồm những thông tin gì?

Nội dung tờ hướng dẫn sử dụng thuốc Kiến thức của bạn: Nội dung tờ hướng dẫn sử dụng thuốc Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Thông tư 01/2018/TT-BYT ghi nhãn thuốc nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc Nội dung tư vấn về nội dung tờ hướng dẫn sử dụng thuốc      1. Nội dung tờ hướng dẫn sử dụng thuốc gồm những thông tin gì?      Điều 12 Thông

Xem tiếp »

Hướng dẫn cách ghi cảnh báo sử dụng thuốc trên nhãn thuốc

Hướng dẫn cách ghi cảnh báo sử dụng thuốc trên nhãn thuốc

Hướng dẫn cách ghi cảnh báo sử dụng thuốc Kiến thức của bạn: Hướng dẫn cách ghi cảnh báo sử dụng thuốc trên nhãn thuốc Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Thông tư 01/2018/TT-BYT ghi nhãn thuốc nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc Nội dung tư vấn về hướng dẫn cách ghi cảnh báo sử dụng thuốc      1. Hướng dẫn cách ghi cảnh báo sử dụng thuốc trên nhãn thuốc  

Xem tiếp »

Cách ghi hướng dẫn sử dụng thuốc trên nhãn thuốc

Cách ghi hướng dẫn sử dụng thuốc trên nhãn thuốc

Cách ghi hướng dẫn sử dụng thuốc trên nhãn thuốc Kiến thức của bạn: Cách ghi hướng dẫn sử dụng thuốc trên nhãn thuốc Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Thông tư 01/2018/TT-BYT ghi nhãn thuốc nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc Nội dung tư vấn về cách ghi hướng dẫn sử dụng thuốc trên nhãn thuốc      1. Hướng dẫn cách ghi liều dùng trên nhãn thuốc      Khoản

Xem tiếp »

Hướng dẫn cách ghi tương tác thuốc trên nhãn thuốc

Hướng dẫn cách ghi tương tác thuốc trên nhãn thuốc

Hướng dẫn cách ghi tương tác thuốc Kiến thức của bạn: Hướng dẫn cách ghi tương tác thuốc Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Thông tư 01/2018/TT-BYT ghi nhãn thuốc nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc Nội dung tư vấn về hướng dẫn cách ghi tương tác thuốc      1. Hướng dẫn cách ghi ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc      Điều 23 Thông

Xem tiếp »

Các dấu hiệu lưu ý khuyến cáo khi dùng thuốc ghi trên nhãn thuốc

Các dấu hiệu lưu ý khuyến cáo khi dùng thuốc ghi trên nhãn thuốc

Các dấu hiệu lưu ý khuyến cáo khi dùng thuốc Kiến thức của bạn: Các dấu hiệu lưu ý khuyến cáo khi dùng thuốc ghi trên nhãn thuốc Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Thông tư 01/2018/TT-BYT ghi nhãn thuốc nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc Nội dung tư vấn về các dấu hiệu lưu ý khuyến cáo khi dùng thuốc      Điều 15 Thông tư 01/2018/TT-BYT ghi nhãn thuốc

Xem tiếp »
Trang 1 của 9312345...102030...Cuối »