Kinh phí chi trả trợ cấp công tác ở vùng khó khăn 2020

Việc chi trả trợ cấp, phụ cấp cho giáo viên. Vậy tôi muốn hỏi kinh phí chi trả trợ cấp công tác ở vùng khó khăn được trích từ nguồn nào? [...]

Kinh phí chi trả trợ cấp công tác ở vùng khó khăn

Câu hỏi của bạn về quy định về kinh phí chi trả trợ cấp công tác ở vùng khó khăn

     Chào luật sư! Tôi muốn hỏi về kinh phí chi trả trợ cấp công tác ở vùng khó khăn. Tôi là đơn vị trường học, đơn vị tôi nằm ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn nên phải chi trả trợ cấp, phụ cấp cho giáo viên. Vậy tôi muốn hỏi kinh phí chi trả trợ cấp công tác ở vùng khó khăn được trích từ nguồn nào?

Câu trả lời của luật sư về quy định về kinh phí chi trả trợ cấp công tác ở vùng khó khăn

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về kinh phí chi trả trợ cấp công tác ở vùng khó khăn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về kinh phí chi trả trợ cấp công tác ở vùng khó khăn như sau:

1. Cơ sở pháp lý về quy định về kinh phí chi trả trợ cấp công tác ở vùng khó khăn

2. Nội dung tư vấn về quy định về kinh phí chi trả trợ cấp công tác ở vùng khó khăn

     Cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thì có thể được nhà nước chi trả nhiều chế độ phụ cấp, trợ cấp. Cụ thể:

     2.1 Nguồn kinh phí chi trả trợ cấp công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn

     Khoản 1 Điều 15 Nghị định 76/2019/NĐ-CP quy định nguồn kinh phí chi trả trợ cấp công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn như sau:

     Thứ nhất: Đối với cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang thì nguồn kinh phí thực hiện chính sách quy định tại Nghị đnh này được bảo đảm từ ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn;

     Thứ hai: Đối với công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội thì kinh phí thực hiện chính sách quy định tại Nghị định này được bảo đảm từ ngân sách nhà nước và từ nguồn thu hợp pháp của đơn vị sự nghiệp (nếu có).

     Như vậy, tùy từng trường hợp mà nguồn kinh phí chi trả trợ cấp công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn sẽ được trích từ các nguồn kinh phí khác nhau.

Kinh phí chi trả trợ cấp công tác ở vùng khó khăn

     2.2 Trách nhiệm chi trả trợ cấp công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn

    Khoản 2 Điều 15 Nghị định 76/2019/NĐ-CP quy định nguồn kinh phí để trợ cấp công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn như sau:

    Thứ nhất: Đối với phụ cấp thu hút; phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; phụ cp ưu đãi theo ngh; trợ cp tin mua và vận chuyển nước ngọt và sạch; thanh toán tiền tàu xe; trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ; phụ cấp lưu động và phụ cấp dạy tiếng dân tộc thiểu số đối với nhà giáo, viên chức quản lý giáo dục công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì đối tượng thuộc danh sách trả lương của cơ quan, tổ chức, đơn vị nào do cơ quan, tổ chức, đơn vị đó chi trả;

     Thứ hai: Đối với trợ cấp lần đầu nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận đối tượng nhận công tác chi trả. Trường hợp biệt phái thì cơ quan, tổ chức, đơn vị cử biệt phái chi trả;

     Thứ ba: Đối với trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu (hoặc nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn) thì cơ quan, tổ chức, đơn vị trả lương khi đối tượng chuyển công tác hoặc khi nghỉ hưu (hoặc nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn) chi tr.

     Như vậy, đối với mỗi trường hợp khác nhau mà nguồn kinh phí chi trả trợ cấp công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn sẽ được trích từ các nguồn kinh phí khác nhau.

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về kinh phí chi trả trợ cấp công tác ở vùng khó khăn, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

    Chuyên viên: Nguyễn Nhung