Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính cấp xã theo quy định của pháp luật hiện hành

Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính cấp xã theo quy định của pháp luật hiện hànhĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 KẾ HOẠCH RÀ SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ2 Kiến thức của bạn về kế hoạch rà soát thủ tục hành chính cấp xã:3 Câu trả lời […]

Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính cấp xã theo quy định của pháp luật hiện hành
Đánh giá bài viết

KẾ HOẠCH RÀ SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

Kiến thức của bạn về kế hoạch rà soát thủ tục hành chính cấp xã:

     Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính cấp xã theo quy định của pháp luật hiện hành được thực hiện như thế nào?

Câu trả lời của Luật sư về kế hoạch rà soát thủ tục hành chính cấp xã:

    Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về  Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính cấp xã, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính cấp xã như sau:

1. Căn cứ pháp lý về kế hoạch rà soát thủ tục hành chính cấp xã

2. Nội dung tư vấn về kế hoạch rà soát thủ tục hành chính cấp xã

2.1. Thẩm quyền lập kế hoạch rà soát thủ tục hành chính cấp xã

     Định kỳ hàng năm hoặc theo chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền, cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì lập kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và phạm vi giải quyết trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo Kế hoạch đã được phê duyệt. 

Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính cấp xã

Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính cấp xã

2.2. Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính cấp xã

     Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính cấp xã được quy định tại điều 30 Nghị định 63/2010/NĐ-CP như sau:

     Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính được xây dựng dựa trên một trong các căn cứ sau:

  • Chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;
  • Lựa chọn của Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  • Phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính.

     Trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, nếu phát hiện thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính, quy định hành chính có vướng mắc, bất cập, gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân mà chưa có trong Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính kịp thời đề xuất cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết định việc rà soát, đánh giá. 

     Nội dung kế hoạch phải xác định rõ thủ tục hành chính cần rà soát, đánh giá, cơ quan thực hiện, thời gian thực hiện, căn cứ lựa chọn và dự kiến sản phẩm.

    Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng kế hoạch hàng năm về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính cấp xã về gửi Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính cấp xã đã được Chủ tịch ủy ban nhân dân phê duyệt đến Bộ tư pháp trước ngày 31 tháng 01 của năm kế hoạch.

2.3. Rà soát thủ tục hành chính cấp xã

     Căn cứ vào nội dung kế hoạch rà soát thủ tục hành chính cấp xã, việc rà soát được thực hiện theo các cách thức sau đây:

  • Tiến hành rà soát từng thủ tục hành chính
  • Rà soát nhóm thủ tục hành chính
  • Rà soát theo chuyên đề

     Cơ quan rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lấy ý kiến của đối tượng chịu tác động và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác (nếu thấy cần thiết) để thu thập thông tin trong quá trình rà soát, đánh giá, cho ý kiến, tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá. Việc tổ chức lấy ý kiến các bên có liên quan có thể thông qua hình thức hội thảo, hội nghị, tham vấn hoặc các biểu mẫu lấy ý kiến.

     Việc rà soát, đánh giá phải được tiến hành trên cơ sở thống kê, tập hợp đầy đủ các thủ tục hành chính, các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính cần rà soát, đánh giá để xem xét. Trong quá trình rà soát, đánh giá phải chú trọng tới đối tượng chịu sự tác động của thủ tục hành chính.

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số bài viết sau:

   Để được tư vấn chi tiết về Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính cấp xãquý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hành chính 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.