Hướng dẫn viết mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai

Hướng dẫn viết mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đaiĐánh giá bài viết MẪU ĐƠN KHỞI KIỆN TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI NĂM 2019     Vấn đề tranh chấp đất đai luôn xảy ra ở mọi nơi, phổ biến trong xã hội. Như ông bà ta có câu “Tấc đất, tấc vàng”, giá trị đất […]

Hướng dẫn viết mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai
Đánh giá bài viết

MẪU ĐƠN KHỞI KIỆN TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI NĂM 2019

    Vấn đề tranh chấp đất đai luôn xảy ra ở mọi nơi, phổ biến trong xã hội. Như ông bà ta có câu “Tấc đất, tấc vàng”, giá trị đất đai lớn, có vai trò cũng như vị trí quan trọng, là tài sản quý giá của mỗi người. Vì vậy, tranh chấp đất đai sẽ rất dễ xuất hiện khi có sự xung đột về lợi ích liên quan đến quyền sử dụng đất giữa các bên với nhau. Vậy nên, đơn khởi kiện tranh chấp đất đai là một phần khi có tranh chấp đất đai giữa các bên. 

     Hiên nay, nhiều người vẫn còn gặp khó khăn trong việc kê khai đơn khởi kiện. Vì vậy, dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn kê khai mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai như sau:

1. Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                   

                                                                                                          …(1), ngày….. tháng…. năm…..

 

ĐƠN KHỞI KIỆN TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

              Kính gửi: Toà án nhân dân (2)………………………………………………………….

Họ và tên người khởi kiện: (3)……………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: (4)………………………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên người có quyền và lợi ích được bảo vệ (nếu có) (5)………………………………………….

Địa chỉ: (6)………………………………………………………………………………………………………………….

Họ và tên người bị kiện: (7)………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: (8)…………………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)…………………………………………….

Địa chỉ: (10)………………………………………………………………………………………………………………….

NỘI DUNG KHỞI KIỆN

Yêu cầu Toà án giải quyết những vấn đề sau đây đối với bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (11) ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên người làm chứng (nếu có) (12)…………………………………………………………………………..

Địa chỉ: (13)……………………………………………………………………………………………………………………

Những tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14).

1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………

2 …………………………………………………………………………………………………………………………………..
(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15)
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                                              NGƯỜI KHỞI KIỆN (16)

                                                                                                               (Ký và ghi rõ họ tên)    

>>> Tải Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai bản đầy đủ

Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai năm 2019

Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai năm 2019

2. Hướng dẫn kê khai mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai năm 2019

  • (1): Ghi rõ địa điểm làm đơn khởi kiện; 
  • (2): Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án. Trường hợp là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào và địa chỉ của Tòa án đó; trường hợp là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào và địa chỉ của Toà án đó.
  • (3), (5), (7), (9): Trường hợp là cá nhân thì ghi họ và tên; trường hợp là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó;
  • (4), (6), (8), (10), (13): Ghi cụ thể, đầy đủ số nhà, phố, đường phố; tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã, phường, thị trấn; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trường hợp là cá nhân Việt Nam thì ghi địa chỉ cư trú; trường hợp là cá nhân ở nước ngoài về đăng ký cư trú thì ghi rõ địa chỉ cư trú ở nước ngoài (ghi rõ phiên âm bằng tiếng Việt); trường hợp là cơ quan, tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó;
  • (11): Ghi cụ thể từng vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết đối với bị đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
  • (12): Ghi rõ họ và tên người làm chứng; 
  • (14): Ghi rõ các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện, bao gồm những tài liện gì, mỗi tài liệu tương ứng với một số thứ tự;
  • (15): Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án;
  • (16): Trường hợp người khởi kiện là cá nhân, thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó; trường hợp là cơ quan tổ chức khởi kiện, thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.

     Quý khách hàng cũng có thể liên hệ trực tiếp với Luật Toàn Quốc thông qua tổng đài hỗ trợ trực tuyến: 19006500 nhánh 1 hoặc qua email: lienhe@luattoanquoc.com để được hỗ trợ tư vấn, giải đáp, hướng dẫn kê khai mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai nhanh chóng, kịp thời, chính xác.

Bài viết tham khảo:

     Để được hướng dẫn viết mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai năm 2019 quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên Trịnh Hợp