Hướng dẫn cách viết đơn khiếu nại doanh nghiệp lên phòng LĐTBXH

Vote HƯỚNG DẪN CÁCH VIẾT ĐƠN KHIẾU NẠI DOANH NGHIỆP Kiến thức của bạn:      Hướng dẫn cách viết đơn khiếu nại doanh nghiệp lên phòng LĐTBXH Câu trả lời của luật sư:    Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email […]

HƯỚNG DẪN CÁCH VIẾT ĐƠN KHIẾU NẠI DOANH NGHIỆP

Kiến thức của bạn:

     Hướng dẫn cách viết đơn khiếu nại doanh nghiệp lên phòng LĐTBXH

Câu trả lời của luật sư:

   Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

 • Bộ luật lao động năm 2012.
 • Nghị định 05/2015/NĐ-CP Hướng dẫn một số nội dung của Bộ luật lao động 2012
 • Thông tư 07/2014/TT-TTCP
 • Luật khiếu nại 2011

Nội dung tư vấn:

     Khoản 1 Điều 2 Luật khiếu nại 2011 quy định:

1. Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

     Hướng dẫn cách viết đơn khiếu nại doanh nghiệp lên phòng lao động thương binh xã hội:

     Thứ nhất, nội dung trong đơn khiếu nại bao gồm các nội dung:

 • Thông tin cá nhân của người làm đơn
 • Thông tin của doanh nghiệp mà bạn muốn khiếu nại.
 • Trình bày rõ nội dung bạn muốn khiếu nại doanh nghiệp

    Thứ hai, hướng dẫn viết một lá đơn khiếu nại cụ thể: 

     Theo hướng dẫn tại điều 8 Luật Khiếu nại 2011 về hình thức khiếu nại thì việc khiếu nại được thực hiện bằng đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp.

     Trường hợp khiếu nại được thực hiện bằng đơn thì trong đơn khiếu nại phải ghi rõ các thông tin sau:

 • Ngày, tháng, năm khiếu nại;
 • Tên, địa chỉ của người khiếu nại;
 • Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại;
 • Nội dung, lý do khiếu nại.
 • Tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu giải quyết của người khiếu nại.
 • Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ.

     Theo hướng dẫn tại Thông  tư 07/2014/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh thì đơn khiếu nại đủ điều kiện xử lý là đơn đáp ứng các yêu cầu sau đây:

    – Đơn dùng chữ viết là tiếng Việt và được người khiếu nại phản ánh ghi rõ ngày, tháng, năm viết đơn; họ, tên, địa chỉ, chữ ký hoặc điểm chỉ của người viết đơn;

    – Đơn khiếu nại phải ghi rõ tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân bị khiếu nại, nội dung, lý do khiếu nại và yêu cầu của người khiếu nại;

     Thứ ba, mẫu đơn khiếu nại:

       Bạn có tải tại đây: mau-don-khieu-nai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

                                                                       ……, ngày …… tháng….năm ……

 

ĐƠN KHIẾU NẠI

V/v:…………….

 

Kính gửi: ……………………………(1)

          Họ và tên: ………………………(2); mã số hồ sơ…………………….(3)

          Địa chỉ: …………………………………………………………………..

          Khiếu nại: ………………………………………………………………(4)

          Nội dung khiếu nại: …………………………………………………….(5)

          …………………………………………………………………………….

          (Tài liệu, chứng cứ kèm theo-nếu có)

 

                                                                             Người khiếu nại

                                                                             (ký và ghi rõ họ tên)

   Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp quý khách hàng lựa chọn được phương án tốt nhất để giải quyết vấn đề của mình, còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật Lao Động miễn phí 24/7: 19006500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi  email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ và ý kiến đóng góp của mọi người dân trên cả nước để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

  Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách!

   Trân trọng./.

Liên kết tham khảo: