Hướng dẫn cách tính tiền bảo hiểm xã hội theo quy định

Hướng dẫn cách tính tiền bảo hiểm xã hội. Mình tham gia bảo hiểm xã hội từ năm 2015. Từ tháng 1 đến tháng 12/2015 đóng bảo hiểm ở mức 3.317.000. [...]

Hướng dẫn cách tính tiền bảo hiểm xã hội theo quy định

Câu hỏi của bạn:

     Chào luật sư! Tôi có câu hỏi về hướng dẫn cách tính tiền bảo hiểm xã hội muốn nhờ luật sư tư vấn: Tôi tham gia bảo hiểm xã hội từ năm 2015. Từ tháng 1 đến tháng 12/2015 đóng bảo hiểm ở mức 3.317.000. Từ tháng 1 đến tháng 7/2016 đóng bảo hiểm 3.745.000. Từ tháng 8 đến tháng 12/2016: lương cơ bản 3.745.000 đóng bảo hiểm xã hội là 3.945.000. Từ tháng 1 đến tháng 10/2017 lương cơ bản 4.013.000 đóng bảo hiểm xã hội là 4.413.000. Vậy sau 12 tháng khi tôi thanh toán bảo hiểm xã hội 1 lần thì tôi được hưởng như thế nào và muốn giải quyết bảo hiểm thất nghiệp thì sẽ được hưởng thế nào.

Câu trả lời của luật sư:

      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi hướng dẫn cách tính tiền bảo hiểm xã hội tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về hướng dẫn cách tính tiền bảo hiểm xã hội

     1. Hướng dẫn cách tính tiền bảo hiểm thất nghiệp

     Điều 50 Luật việc làm 2013 quy định:

     “1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

     2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

     Khoản 7 Điều 18 Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật Việc làm và bảo hiểm thất nghiệp quy định:

    “7. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 50 Luật Việc làm. Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 36 tháng thì những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.”

     Theo quy định pháp luật, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động thực hiện theo chế độ tiền lương do doanh nghiệp quyết định.

     Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

     Trong trường hợp của bạn, bạn đóng bảo hiểm xã hội được 4 năm 3 tháng. Thời gian được hưởng bảo hiểm thất nghiệp của bạn:

  • 36 tháng bảo hiểm thất nghiệp đầu tiên => được hưởng 3 tháng trợ cấp
  • 12 tháng bảo hiểm thất nghiệp tiếp theo => được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp

    Bạn tham gia bảo hiểm thất nghiệp được 2 năm 10 tháng thì thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp của bạn là 3 tháng. Mức lương bạn đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng trước khi bạn nghỉ việc đều là 4.413.000 đồng nên mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng háng của bạn là: 4.413.000đ x 60% = 2.647.800 đồng.

Hướng dẫn cách tính tiền bảo hiểm xã hội

Hướng dẫn cách tính tiền bảo hiểm xã hội

     2. Hướng dẫn cách tính tiền bảo hiểm xã hội một lần

     Khoản 2 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội 2014:

     “2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

     a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

     b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

     c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.”

     Theo quy định pháp luật cách tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội. Cụ thể cách tính như sau: Đối với những năm đóng bảo hiểm xã hội từ trước năm 2014 thì mỗi năm người lao động được hưởng = 1,5 mức lương bình quân tháng đóng bảo hiểm xã hội. Đối với những năm đóng bảo hiểm xã hội sau năm 2014 thì mỗi năm người lao động được hưởng = 2 lần mức lương bình quân tháng đóng bảo hiểm xã hội.

     Như thông tin bạn trình bày bạn muốn rút tiền bảo hiểm xã hội một lần. Thời gian đóng bảo hiểm của bạn như sau: Tháng 01/2015 – 12/2015 (12 tháng) mức lương đóng bảo hiểm là: 3.317.000 đồng. Tháng 01/2016 –  07/2016 (7 tháng) mức lương đóng bảo hiểm là: 3.745.000 đồng. Tháng 8/2016 – 12/2016 (5 tháng) mức lương đóng bảo hiểm là: 3.945.000 đồng. Tháng 1/2017 – tháng 10/2017 (10 tháng) mức lương đóng bảo hiểm là: 4.413.000 đồng

     Mức lương bình quân hàng tháng đóng bảo hiểm xã hội của bạn = [(3.317.000 x 12) + (3.745.000 x 7) + (3.945.000 x 5) + (4.413.000 x 10)] : 34 = 3.820.000 đồng.

     Trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần của bạn = (3.820.000 x 6)  = 22.920.000 đồng.

     Ngoài ra bạn có thể tham khảo:

     Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên về hướng dẫn cách tính tiền bảo hiểm xã hội sẽ giúp quý khách hàng lựa chọn được phương án tốt nhất để giải quyết vấn đề của mình, còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật Lao Động miễn phí 24/7: 19006500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi  email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ và ý kiến đóng góp của mọi người dân trên cả nước để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

   Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách!

    Trân trọng./.

     Liên kết tham khảo