Hướng dẫn viết đơn xin trích lục giấy khai sinh đúng theo quy định

Hướng dẫn viết đơn xin trích lục giấy khai sinh: Mục kính gửi: Bạn ghi tên cơ quan đề nghị thực hiện việc cấp bản sao Trích lục hộ tịch, ...

HƯỚNG DẪN VIẾT ĐƠN XIN TRÍCH LỤC GIẤY KHAI SINH

1. Đơn xin trích lục giấy khai sinh có mẫu hay không?

     Bản sao trích lục giấy khai sinh là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp nhằm chứng minh sự kiện hộ tịch của cá nhân đã đăng ký tại cơ quan đăng ký hộ tịch. Bản sao trích lục khai sinh là bản sao trích lục hộ tịch được cấp từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch.

    Nội dung của bản sao trích lục giấy khai sinh bao gồm đầy đủ những thông tin từ quốc hiệu, tiêu ngữ. Trong bản sao trích lục giấy khai sinh còn có thông tin cá nhân của người cần trích lục khai sinh, bao gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi sinh, quê quán và thông tin của mẹ, thông tin của cha cùng với những nội dung khác được sao lưu từ Sổ hộ tịch.

     Khi có nhu cầu, người yêu cầu phải viết đơn xin trích lục giấy khai sinh. Nhằm đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã ban hanh các biểu mẫu hộ tịch kèm theo thông tư 04/2020/TT-BTP đáp ứng được yêu cầu đăng ký hộ tịch của người dân.         

Hướng dẫn viết đơn xin trích lục giấy khai sinh

Hướng dẫn viết đơn xin trích lục giấy khai sinh

2. Mẫu đơn xin trich lục giấy khai sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI
CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH

 

Kính gửi: (1)………………………………………………………………………………

 

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ……………………………………………………………………………………

Nơi cư trú: (2)……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Giấy tờ tùy thân: (3)………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Quan hệ với người được cấp bản sao Trích lục hộ tịch: …………………………………………………..

Đề nghị cơ quan cấp bản sao trích lục(4) …………………………………………………….
cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: …………………………………………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………………………………….

Giới tính: ………………………Dân tộc: ………………………….  Quốc tịch: …………………………………..

Nơi cư trú: (2)……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Giấy tờ tùy thân: (3) …………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Số định danh cá nhân (nếu có): ………………………………………………………………………………………

Đã đăng ký tại: (5) ……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

ngày  ………. tháng ……….. năm ………….. số……………… Quyển số: ………………….

Số lượng bản sao yêu cầu cấp:…………………..bản(6).

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình

   Làm tại: …………………………. , ngày ……  tháng …..  năm ………..

                                                                            Người yêu cầu

                                                              (ký và ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

 Bạn có thể tải mẫu đơn trích lục giấy khai sinh tại đường link sau đây:

>>>>Tờ khai trích lục giấy khai sinh

3. Hướng dẫn viết đơn xin trích lục giấy khai sinh

     Mặc dù đã có biểu mẫu nhưng phần lớn người dân vẫn không biết cách kê khai đơn xin trích lục giấy khai sinh. Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn một cách cụ thể và chi tiết vấn đề này.

  • Mục kính gửi: Bạn ghi tên cơ quan đề nghị thực hiện việc cấp bản sao Trích lục hộ tịch
  • Mục nơi cư trú: ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo địa chỉ đang nơi sinh sống.
  • Mục giấy tờ tùy thân: ghi rõ thông tin về giấy tờ tùy thân (số, cơ quan cấp, ngày cấp hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế)

Ví dụ: Chứng minh nhân dân số 0010891235 do Công an Hà Nội cấp ngày 20/10/2004;

           Hộ chiếu số N1233567 do Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao cấp ngày 22/12/2015

            Hộ chiếu số 545379017 do cơ quan có thẩm quyền Hoa Kỳ cấp ngày 11/02/2016.

  • Mục đề nghị cơ quan cấp bản sao trích lục: Ghi rõ loại việc hộ tịch đã đăng ký trước đây, nay đề nghị cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Ví dụ: Khai sinh / Kết hôn / Khai tử / Cải chính hộ tịch

  • Mục đã đăng ký tại: Ghi rõ tên cơ quan đã đăng ký hộ tịch trước đây.

Ví dụ: Ủy ban nhân dân phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

    Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

     Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

  • Mục theo: Ghi rõ loại giấy tờ hộ tịch đã được cấp trước đây (chỉ khai nếu biết rõ).

Ví dụ: Giấy khai sinh / Giấy chứng nhận kết hôn

           Trích lục khai tử / Trích lục thay đổi hộ tịch

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về hướng dẫn viết đơn xin trích lục giấy khai sinh

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về hướng dẫn viết đơn xin trích lục giấy khai sinh hoặc các vấn đề khác mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về hướng dẫn viết đơn xin trích lục giấy khai sinh tới địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

     Trân trọng /./.