Hướng dẫn viết đơn xin giám hộ theo quy định của pháp luật

Hướng dẫn viết đơn xin giám hộ theo quy định của pháp luật5 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 HƯỚNG DẪN VIẾT ĐƠN XIN GIÁM HỘ1.1 Nội dung tư vấn hướng dẫn viết đơn xin giám hộ1.2 1. Mẫu đơn xin giám hộ1.3 *Mẫu đơn xin giám hộ2 TỜ KHAI ĐĂNG KÝ […]

Hướng dẫn viết đơn xin giám hộ theo quy định của pháp luật
5 (100%) 1 vote

HƯỚNG DẪN VIẾT ĐƠN XIN GIÁM HỘ

Câu hỏi  của bạn:  

     Hướng dẫn viết đơn xin giám hộ theo quy định của pháp luật

Câu trả lời của Luật sư:

     Chào bạn!

     Trước tiên, xin trân trọng cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn  đến phòng tư vấn pháp luật qua email – Luật Toàn Quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý

  • Bộ luật dân sự 2015

Nội dung tư vấn hướng dẫn viết đơn xin giám hộ

1. Mẫu đơn xin giám hộ

     Giám hộ là việc cá nhân, pháp nhân được luật quy định, được Ủy ban nhân dân cấp xã cử, được Tòa án chỉ định để thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

     Người yêu cầu đăng ký giám hộ nộp tờ khai đăng ký giám hộ theo mẫu quy định và văn bản cử người giám hộ theo quy định của Bộ luật Dân sự cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Người có yêu cầu đăng ký giám hộ trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc đăng ký giám hộ;

Hướng dẫn viết đơn xin giám hộ

Hướng dẫn viết đơn xin giám hộ

*Mẫu đơn xin giám hộ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ GIÁM HỘ

 

Kính gửi: (1)……………………………………………………………………………

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ……………………..Giới tính ………………

Nơi cư trú: (2) …………………………………………………………………………

Giấy tờ tùy thân: (3) ……………………………………………………………………

Đề nghị cơ quan đăng ký việc giám hộ giữa những người có tên dưới đây:

Người giám hộ:

Họ, chữ đệm, tên: ………………… Giới tính ………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………

Dân tộc:………………………………….Quốc tịch: ………………………………..

Nơi cư trú: (2)…………………………………………………………………………..

Giấy tờ tùy thân: (3)……………………………………………………………………

Người được giám hộ:

Họ, chữ đệm, tên: …………………………………………………… Giới tính …….

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………..

Dân tộc: ………………………………………Quốc tịch: ……………………………..

Nơi cư trú: (2) ……………………………………………………………………………

Giấy khai sinh/Giấy tờ tùy thân: ………………………………………………………..

Lý do đăng ký giám hộ:………………………………………………………………….                      

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Làm tại: ………………………………….., ngày ………  tháng ……..  năm …………

 

 

 

 

 

Người yêu cầu

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

 

………………………………………


2. Hướng dẫn viết đơn xin giám hộ

  • Mục kính gửi: ghi rõ tên cơ quan đăng ký giám hộ.
  • Mục nơi cư trú: ghi theo nơi đăng ký thường trú, nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.
  • Mục giấy tờ tùy thân: ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2014).

     Để được tư vấn chi tiết về hướng dẫn viết đơn xin giám hộ, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hôn nhân miễn phí 24/7: 1900 6500 hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ email: lienhe@luattoanquoc.com.
    Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Trân trọng /./.