Văn bản hôn nhân

Tải Luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2007 mới nhất

Tải Luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2007 mới nhất

QUỐC HỘI  ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ***** Số: 02/2007/QH12 Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2007  LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật phòng, chống bạo lực gia

Xem tiếp »

Quyết định 123/2016/QĐ-UBND Về mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định 123/2016/QĐ-UBND Về mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định 123/2016/QĐ-UBND  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 123/2016/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 20 tháng 12 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa

Xem tiếp »

Thông tư 36/2014/TT-BCA về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Thông tư 36/2014/TT-BCA về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Thông tư 36/2014/TT-BCA về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 36/2014/TT-BCA Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2014   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ TRÚ Căn cứ Luật Cư trú ngày

Xem tiếp »

Nghị quyết 26/2016/NQ-HĐND tỉnh Hà Tĩnh về mức thu nộp các loại phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh

Nghị quyết 26/2016/NQ-HĐND tỉnh Hà Tĩnh về mức thu nộp các loại phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh

     Nghị quyết 26/2016/NQ-HĐND tỉnh Hà Tĩnh về mức thu nộp các loại phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 26/2016/NQ-HĐND Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 12 năm 2016   NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH VỀ MỨC THU, MIỄN, GIẢM, THU, NỘP, QUẢN LÝ

Xem tiếp »

Tải nghị quyết 75/2017/NQ-HĐND về đăng ký cư trú trên địa bạn tỉnh Nam Định

Tải nghị quyết 75/2017/NQ-HĐND về đăng ký cư trú trên địa bạn tỉnh Nam Định

Tải nghị quyết 75/2017/NQ-HĐND HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 75/2017/NQ-HĐND Nam Định, ngày 07 tháng 12 năm 2017   NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ CƯ TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH KHÓA

Xem tiếp »

Tải Nghị quyết 25/2017/NQ-HĐND lệ phí cư trú cấp chứng minh thư nhân dân ở Phú Yên

Tải Nghị quyết 25/2017/NQ-HĐND lệ phí cư trú cấp chứng minh thư nhân dân ở Phú Yên

Tải Nghị quyết 25/2017/NQ-HĐND HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 25/2017/NQ-HĐND Phú Yên, ngày 21 tháng 9 năm 2017   NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ CƯ TRÚ; LỆ PHÍ CẤP CHỨNG MINH NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Xem tiếp »

Nghị quyết 56/2016/NQ-HĐND về thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Nghị quyết 56/2016/NQ-HĐND về thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Nghị quyết 56/2016/NQ-HĐND về thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 56/2016/NQ-HĐND Vĩnh Phúc, ngày 12 tháng 12 năm 2016   NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ THUỘC

Xem tiếp »

Tải nghị quyết 42/2017/NQ-HĐND về lệ phí cư trú trên địa bàn Lạng Sơn

Tải nghị quyết 42/2017/NQ-HĐND về lệ phí cư trú trên địa bàn Lạng Sơn

Tải nghị quyết 42/2017/NQ-HĐND HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 42/2017/NQ-HĐND Lạng Sơn, ngày 21 tháng 7 năm 2017   NGHỊ QUYẾT VỀ MỨC THU VÀ TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) ĐƯỢC TRÍCH ĐỂ LẠI CHO CƠ QUAN TỔ CHỨC THU LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ CƯ TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN HỘI ĐỒNG

Xem tiếp »

Tải Nghị quyết 23/2017/NQ-HĐND lệ phí đăng ký cư trú ở Bà Rịa Vũng Tàu

Tải Nghị quyết 23/2017/NQ-HĐND lệ phí đăng ký cư trú ở Bà Rịa Vũng Tàu

Tải Nghị quyết 23/2017/NQ-HĐND HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU  -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 23/2017/NQ-HĐND Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 13 tháng 7 năm 2017   NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ LỆ PHÍ DĂNG KÝ CƯ TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ

Xem tiếp »

Nghị quyết 06/2016/NQ-HĐND tỉnh Phú Thọ quy định mức thu các loại phí, lệ phí

Nghị quyết 06/2016/NQ-HĐND tỉnh Phú Thọ quy định mức thu các loại phí, lệ phí

Nghị quyết 06/2016/NQ-HĐND tỉnh Phú Thọ quy định mức thu các loại phí, lệ phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2016/NQ-HĐND Phú Thọ, ngày 08 tháng 12 năm 2016   NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU MỘT SỐ LOẠI PHÍ VÀ LỆ PHÍ; TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) ĐỂ LẠI CHO

Xem tiếp »
Trang 1 của 612345...Cuối »