Văn bản luật hôn nhân

Nghị định 68/2002/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Nghị định 68/2002/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 68/2002/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2002  NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 68/2002/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 7 NĂM 2002 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH VỀ QUAN HỆ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI CHÍNH PHỦ      Căn cứ Luật Tổ

Xem tiếp »

Tải Luật Hôn nhân và gia đình 2018

Tải Luật Hôn nhân và gia đình 2018

 TẢI LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 2018 QUỐC HỘI Luật số: 52/2014/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc LUẬT Hôn nhân và gia đình Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Hôn nhân và gia đình. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định chế độ hôn nhân và gia đình;

Xem tiếp »

Nghị định 10/2015 sinh con bằng ông nghiệm và thụ tinh nhân tạo

Nghị định 10/2015 sinh con bằng ông nghiệm và thụ tinh nhân tạo

CHÍNH PHỦ Số: 10/2015/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH Quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo ______________________________   Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11

Xem tiếp »

Nghị định 167/ 2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính

Nghị định 167/ 2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính

CHÍNH PHỦ--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----------------Số: 167/2013/NĐ-CPHà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2013 NGHỊ ĐỊNHQUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC AN NINH, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI; PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI; PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY; PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNHCăn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ Luật xử lý vi

Xem tiếp »

Nghị định 123/2015 NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Hộ tịch

Nghị định 123/2015 NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Hộ tịch

CHÍNH PHỦ-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 123/2015/NĐ-CPHà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2015 NGHỊ ĐỊNHQUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT HỘ TỊCHCăn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ Luật Hộ tịch ngày 20 tháng 11 năm 2014;Căn cứ Luật Hôn nhân và gia đình ngày 19 tháng 6 năm 2014;Theo đề nghị của Bộ

Xem tiếp »

Luật Nuôi con nuôi năm 2010

Luật Nuôi con nuôi năm 2010

QUỐC HỘI -------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc--------------Luật số: 52/2010/QH12Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2010 LUẬTNUÔI CON NUÔICăn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;Quốc hội ban hành Luật nuôi con nuôi,Chương 1.NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnhLuật này

Xem tiếp »

Nghị định 19/2011/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi

Nghị định 19/2011/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi

CHÍNH PHỦ -------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc--------------Số: 19/2011/NĐ-CPHà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2011 NGHỊ ĐỊNHQUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NUÔI CON NUÔICHÍNH PHỦCăn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ Luật Nuôi con nuôi ngày 17 tháng 6 năm 2010;Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,NGHỊ ĐỊNH:Chương 1.NHỮNG QUY ĐỊNH

Xem tiếp »

Nghị định 126/2014/NĐ-CP

Nghị định 126/2014/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 126/2014/NĐ-CPHà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014 NGHỊ ĐỊNHQuy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ Luật Hôn nhân và gia đình ngày 19 tháng 6 năm 2014;Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,Chính phủ ban hành Nghị

Xem tiếp »

Luật hộ tịch 2014 -Có hiệu lực- Mới nhất hiện nay

Luật hộ tịch 2014 -Có hiệu lực- Mới nhất hiện nay

QUỐC HỘI --------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------Luật số: 60/2014/QH13Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014 LUẬTHỘ TỊCHCăn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;Quốc hội ban hành Luật hộ tịch.Chương INHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnh1. Luật này quy định về hộ tịch; quyền, nghĩa vụ, nguyên tắc, thẩm quyền, thủ tục đăng ký hộ

Xem tiếp »

Nghị định của Chính phủ hướng dẫn Luật hộ tịch 2014

Nghị định của Chính phủ hướng dẫn Luật hộ tịch 2014

CHÍNH PHỦ -------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 123/2015/NĐ-CPHà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2015 NGHỊ ĐỊNHQUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT HỘ TỊCHCăn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ Luật Hộ tịch ngày 20 tháng 11 năm 2014;Căn cứ Luật Hôn nhân và gia đình ngày 19 tháng 6 năm 2014;Theo đề nghị của Bộ

Xem tiếp »
Trang 1 của 212