Văn bản luật hôn nhân

Nghị quyết 07/2017/NQ-HĐND thành phố Hồ Chí Minh về lệ phí cư trú

Nghị quyết 07/2017/NQ-HĐND thành phố Hồ Chí Minh về lệ phí cư trú

     NGHỊ QUYẾT 07/2017/NQ-HĐND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ngày 7 tháng 12 năm 2017 Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết 07/2017/NQ-HĐND về mức thu lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Nghị quyết 07/2017/NQ-HĐND thành phố Hồ Chí Minh có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ

Xem tiếp »

Nghị quyết 02/2000/NQ-HĐTP hướng dẫn Luật Hôn nhân và gia đình

Nghị quyết 02/2000/NQ-HĐTP hướng dẫn Luật Hôn nhân và gia đình

Nghị quyết 02/2000/NQ-HĐTP      Nghị quyết này hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật Hôn nhân và gia đình 2000 (Văn bản này hiện đã hết hiệu lực từ ngày 01/07/2016) HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/2000/NQ-HĐTP Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm

Xem tiếp »

Nghị định số 24/2019/ NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 19/2011/NĐ-CP

Nghị định số 24/2019/ NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 19/2011/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH SỐ 24/2019/NĐ-CP Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 4 năm 2019. CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Xem tiếp »

Luật hộ tịch năm 2019 mới nhất quy định như thế nào

Luật hộ tịch năm 2019 mới nhất quy định như thế nào

Luật hộ tịch năm 2019     Theo quy định tại khoản 1, Điều 1, Nghị định số 158/2005/NĐ-CP thì hộ tịch là những sự kiện cơ bản xác định tình trạng nhân thân của một người từ khi sinh ra đến khi chết. Luật hộ tịch là ngành luật điều chỉnh tình trạng nhân thân của con người gồm các sự kiện như:( khai sinh, khai tử, kết hôn, giám hộ,...) để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mỗi người. Đến nay,

Xem tiếp »

Luật hôn nhân và gia đình 2019 – Luật Toàn Quốc

Luật hôn nhân và gia đình 2019      Hôn nhân là quan hệ giữa vợ và chồng sau khi kết hôn. Gia đình là tập hợp những người gắn bó với nhau do hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc quan hệ nuôi dưỡng, làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ giữa họ với nhau theo quy định của luật hôn nhân và gia đình. Như vậy, luật hôn nhân và gia đình quy định chế độ hôn nhân và gia đình; chuẩn mực pháp lý cho cách ứng

Xem tiếp »

Tải mẫu đơn ly hôn 2019 kèm hướng dẫn kê khai

Tải mẫu đơn ly hôn 2019 kèm hướng dẫn kê khai

Mẫu đơn ly hôn 2019  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——***—– ĐƠN XIN LY HÔN Kính gửi: Tòa án nhân dân ...………………................................................. Tên tôi là: ………………………………… Sinh năm: ……………………………. Chứng minh thư số: ……………………………. cấp ngày: …………………………………… Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………… Nơi ở hiện nay:

Xem tiếp »

Tải Luật Hôn nhân gia đình

Tải Luật Hôn nhân gia đình

LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH  QUỐC HỘI Luật số: 52/2014/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc LUẬT Hôn nhân và gia đình      Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;      Quốc hội ban hành Luật Hôn nhân và gia đình. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG      Điều 1. Phạm vi điều chỉnh      Luật này quy định chế độ hôn nhân và gia

Xem tiếp »

Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BNG-BTP đăng ký hộ tịch tại cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài

Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BNG-BTP đăng ký hộ tịch tại cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 02/2016/TTLT-BNG-BTP BỘ NGOẠI GIAO - BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/2016/TTLT-BNG-BTP Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2016 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VIỆC ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ TỊCH TẠI CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NGOẠI GIAO, CƠ QUAN ĐẠI DIỆN LÃNH SỰ CỦA VIỆT NAM Ở NƯỚC

Xem tiếp »

Luật nuôi con nuôi năm 2010 – Luật Toàn Quốc

Luật nuôi con nuôi năm 2010 – Luật Toàn Quốc

     Luật nuôi con nuôi năm 2010 QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Luật số: 52/2010/QH12 Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2010 LUẬT NUÔI CON NUÔI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban

Xem tiếp »

Tải Luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2007 mới nhất

Tải Luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2007 mới nhất

QUỐC HỘI  ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ***** Số: 02/2007/QH12 Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2007  LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật phòng, chống bạo lực gia

Xem tiếp »
Trang 1 của 612345...Cuối »