Văn bản luật hôn nhân

Tải mẫu đơn ly hôn 2019 kèm hướng dẫn kê khai

Tải mẫu đơn ly hôn 2019 kèm hướng dẫn kê khai

Mẫu đơn ly hôn 2019  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——***—– ĐƠN XIN LY HÔN Kính gửi: Tòa án nhân dân ...………………................................................. Tên tôi là: ………………………………… Sinh năm: ……………………………. Chứng minh thư số: ……………………………. cấp ngày: …………………………………… Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………… Nơi ở hiện nay:

Xem tiếp »

Tải Luật Hôn nhân gia đình

Tải Luật Hôn nhân gia đình

LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH  QUỐC HỘI Luật số: 52/2014/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc LUẬT Hôn nhân và gia đình      Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;      Quốc hội ban hành Luật Hôn nhân và gia đình. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG      Điều 1. Phạm vi điều chỉnh      Luật này quy định chế độ hôn nhân và gia

Xem tiếp »

Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BNG-BTP đăng ký hộ tịch tại cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài

Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BNG-BTP đăng ký hộ tịch tại cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 02/2016/TTLT-BNG-BTP BỘ NGOẠI GIAO - BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/2016/TTLT-BNG-BTP Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2016 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VIỆC ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ TỊCH TẠI CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NGOẠI GIAO, CƠ QUAN ĐẠI DIỆN LÃNH SỰ CỦA VIỆT NAM Ở NƯỚC

Xem tiếp »

Luật nuôi con nuôi năm 2010 – Luật Toàn Quốc

Luật nuôi con nuôi năm 2010 – Luật Toàn Quốc

     Luật nuôi con nuôi năm 2010 QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Luật số: 52/2010/QH12 Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2010 LUẬT NUÔI CON NUÔI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban

Xem tiếp »

Tải Luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2007 mới nhất

Tải Luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2007 mới nhất

QUỐC HỘI  ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ***** Số: 02/2007/QH12 Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2007  LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật phòng, chống bạo lực gia

Xem tiếp »

Quyết định 123/2016/QĐ-UBND Về mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định 123/2016/QĐ-UBND Về mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định 123/2016/QĐ-UBND  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 123/2016/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 20 tháng 12 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa

Xem tiếp »

Thông tư 36/2014/TT-BCA về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Thông tư 36/2014/TT-BCA về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Thông tư 36/2014/TT-BCA về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 36/2014/TT-BCA Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2014   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ TRÚ Căn cứ Luật Cư trú ngày

Xem tiếp »

Nghị quyết 26/2016/NQ-HĐND tỉnh Hà Tĩnh về mức thu nộp các loại phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh

Nghị quyết 26/2016/NQ-HĐND tỉnh Hà Tĩnh về mức thu nộp các loại phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh

     Nghị quyết 26/2016/NQ-HĐND tỉnh Hà Tĩnh về mức thu nộp các loại phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 26/2016/NQ-HĐND Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 12 năm 2016   NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH VỀ MỨC THU, MIỄN, GIẢM, THU, NỘP, QUẢN LÝ

Xem tiếp »

Tải nghị quyết 75/2017/NQ-HĐND về đăng ký cư trú trên địa bạn tỉnh Nam Định

Tải nghị quyết 75/2017/NQ-HĐND về đăng ký cư trú trên địa bạn tỉnh Nam Định

Tải nghị quyết 75/2017/NQ-HĐND HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 75/2017/NQ-HĐND Nam Định, ngày 07 tháng 12 năm 2017   NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ CƯ TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH KHÓA

Xem tiếp »

Tải Nghị quyết 25/2017/NQ-HĐND lệ phí cư trú cấp chứng minh thư nhân dân ở Phú Yên

Tải Nghị quyết 25/2017/NQ-HĐND lệ phí cư trú cấp chứng minh thư nhân dân ở Phú Yên

Tải Nghị quyết 25/2017/NQ-HĐND HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 25/2017/NQ-HĐND Phú Yên, ngày 21 tháng 9 năm 2017   NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ CƯ TRÚ; LỆ PHÍ CẤP CHỨNG MINH NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Xem tiếp »
Trang 1 của 612345...Cuối »