hỏi đáp dân sự

Thủ tục gia hạn visa cho người nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục gia hạn visa cho người nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục gia hạn visa cho người nước ngoài tại Việt Nam Câu hỏi của bạn về thủ tục gia hạn visa cho người nước ngoài tại Việt Nam: Thủ tục gia hạn visa cho người nước ngoài tại Việt Nam Câu trả lời của luật sư về thủ tục gia hạn visa cho người nước ngoài tại Việt Nam:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thủ tục gia hạn visa cho người nước ngoài tại Việt

Xem tiếp »

Mức thu lệ phí trước bạ khi đăng ký xe máy theo quy định hiện hành

Mức thu lệ phí trước bạ khi đăng ký xe máy theo quy định hiện hành

MỨC THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ KHI ĐĂNG KÝ XE MÁY Câu hỏi của bạn về mức thu lệ phí trước bạ khi đăng ký xe máy:       Mức thu lệ phí trước bạ khi đăng ký xe máy theo quy định hiện hành. Câu trả lời của Luật sư về mức thu lệ phí trước bạ khi đăng ký xe máy:      Chào bạn. Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về mức thu lệ phí trước bạ khi đăng ký xe máy, chúng tôi xin đưa ra quan

Xem tiếp »

Điều kiện kết nạp Đảng – Luật Toàn Quốc

Điều kiện kết nạp Đảng – Luật Toàn Quốc

Điều kiện kết nạp Đảng Câu hỏi của bạn về điều kiện kết nạp Đảng:  Điều kiện kết nạp Đảng là gì? Câu trả lời của luật sư về điều kiện kết nạp Đảng:      Chào bạn! Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về điều kiện kết nạp Đảng, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề này như sau: 1. Căn cứ pháp lý về điều kiện kết nạp Đảng Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2011

Xem tiếp »