Hồ sơ xét tặng cờ thi đua của chính phủ cho tổ chức

Hồ sơ xét tặng cờ thi đua của chính phủ cho tổ chứcĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Hồ sơ xét tặng cờ thi đua của chính phủ2 Nội dung tư vấn về hồ sơ xét tặng cờ thi đua của chính phủ2.1      1. Hồ sơ xét tặng cờ thi […]

Hồ sơ xét tặng cờ thi đua của chính phủ cho tổ chức
Đánh giá bài viết

Hồ sơ xét tặng cờ thi đua của chính phủ

Kiến thức của bạn:

     Hồ sơ xét tặng cờ thi đua của chính phủ cho tổ chức.

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về hồ sơ xét tặng cờ thi đua của chính phủ

     1. Hồ sơ xét tặng cờ thi đua của chính phủ cho tổ chức

      Điều 51 Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật thi đua khen thưởng quy định hồ sơ xét tặng cờ thi đua của chính phủ như sau:

     Thứ nhất: “Cờ thi đua của Chính phủ” được xét tặng hàng năm. Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương thẩm định thủ tục, hồ sơ, thành tích trình Thủ tướng Chính phủ.

      Thứ hai: Chính phủ ủy quyền cho Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”.

      Thứ ba: Hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” có 02 bộ (bản chính), gồm:

  • Tờ trình của bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương;
  • Báo cáo thành tích của tập thể được đề nghị tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” có xác nhận của cấp trình Thủ tướng Chính phủ;
  • Biên bản và kết quả bỏ phiếu kín của Hội đồng thi đua, khen thưởng bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.

     Thứ tư: Hồ sơ Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ có 01 bộ (bản chính), gồm có: Tờ trình của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương (kèm theo danh sách) và hồ sơ có liên quan quy định tại khoản 3 Điều này.

     Như vậy, đối với những tổ chức đủ điều kiện xét tặng danh hiệu cờ thi đua của chính phủ thì sẽ được Ban thi đua – khen thưởng trung ương thẩm định thành tích, hồ sơ. Sau đó, nếu tổ chức nào đủ điều kiện xét tặng danh hiệu cờ thi đua thì Ban thi đua – khen thưởng trung ương chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm đầy đủ những giấy tờ trên trình Thủ tướng chính phủ. Thủ tướng chính phủ xem xét hồ sơ giấy tờ, thành tích của tổ chức và ký quyết định tặng danh hiệu “cờ thi đua của chính phủ” cho tổ chức đó.

Hồ sơ xét tặng cờ thi đua của chính phủ

Hồ sơ xét tặng cờ thi đua của chính phủ

     2. Mức tiền thưởng danh hiệu cờ thi đua của chính phủ

     Khoản 2 Điều 69 Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật thi đua khen thưởng quy định mức tiền thưởng danh hiệu cờ thi đua của chính phủ như sau:

     “2. Đối với tập thể:

     d) Danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” được tặng cờ và được thường 12,0 lần mức lương cơ sở;”

     Như vậy, đối với tổ chức đủ điều kiện được tặng dan hiệu cờ thi đua của chính phủ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tặng danh hiệu cờ thi đua của chính phủ thì được thưởng bằng 12 lần mức lương cơ sở. Hiện nay, mức lương cơ sở từ 1/7/2017 là 1.300.000 đồng.

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

     Để được tư vấn chi tiết về hồ sơ xét tặng cờ thi đua của chính phủ, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.