Hồ sơ khám giám định tổng hợp theo quy định pháp luật

Hồ sơ khám giám định tổng hợp theo quy định pháp luậtĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Hồ sơ khám giám định tổng hợp2 Nội dung tư vấn về hồ sơ khám giám định tổng hợp3      1. Hồ sơ khám giám định tổng hợp3.1     2. Hồ sơ giám định […]

Hồ sơ khám giám định tổng hợp theo quy định pháp luật
Đánh giá bài viết

Hồ sơ khám giám định tổng hợp

Kiến thức của bạn:

  • Hồ sơ khám giám định tổng hợp

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về hồ sơ khám giám định tổng hợp

     1. Hồ sơ khám giám định tổng hợp

     Điều 7 Thông tư 56/2017/TT-BYT hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động quy định hồ sơ khám giám định tổng hợp như sau:

    Thứ nhất: Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 đối với trường hợp người được giám định tổng hợp thuộc quyền quản lý của người sử dụng lao động tại thời điểm đề nghị khám giám định hoặc Giấy đề nghị khám giám định của người lao động theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 đối với trường hợp người lao động không còn làm nghề, công việc có nguy cơ mc bệnh nghề nghiệp mà phát hiện mắc bệnh nghề nghiệp trong thời gian bảo đảm của bệnh, bao gồm cả người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người lao động đã có quyết định nghỉ việc chờ giải quyết chế độ hưu trí, trợ cấp hằng tháng và người lao động đang hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng.

    Thứ hai: Bản chính hoặc bản sao hợp lệ Biên bn giám định y khoa lần gần nhất nếu đã được giám định.

   Thứ ba: Các giấy tờ khác theo quy định trong hồ sơ giám định lần đầu do bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp hoặc hồ sơ giám định lại do tái phát phù hợp với đối tượng và loại hình giám định.

    Thứ tư: Một trong các giấy tờ có ảnh sau đây: Chứng minh nhân dân; Căn cước công dân; Hộ chiếu còn hiệu lực. Trường hợp không có các giấy tờ nêu trên thì phải có Giấy xác nhận của Công an cấp xã có dán ảnh, đóng giáp lai trên ảnh và được cấp trong thời gian không quá 03 tháng tính đến thời điểm đề nghị khám giám định.

Hồ sơ khám giám định tổng hợp

Hồ sơ khám giám định tổng hợp

    2. Hồ sơ giám định phúc quyết do vượt khả năng chuyên môn

   Điều 8 Thông tư 56/2017/TT-BYT hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động quy định hồ sơ giám định phúc quyết do vượt khả năng chuyên môn như sau:

   Thứ nhất: Giấy giới thiệu do Lãnh đạo cơ quan thường trực của Hội đồng Giám định y khoa ký tên và đóng dấu theo mẫu quy định tại Phụ lục 1.

   Thứ hai: Hồ sơ giám định lần đầu hoặc hồ sơ giám định lại do tái phát hoặc hồ sơ khám giám định tổng hợp phù hợp từng đối tượng và loại hình khám giám định.

   Thứ ba: Biên bản giám định y khoa đối với trường hợp Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh đã khám giám định cho đối tượng hoặc văn bản họp Hội đồng Giám định y khoa xác định lý do vượt khả năng chuyên môn đối với trường hợp Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh chưa khám giám định cho đối tượng do lãnh đạo cơ quan thường trực Hội đồng Giám định y khoa ký đóng dấu.

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

     Để được tư vấn chi tiết về hồ sơ khám giám định tổng hợp, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành ơn.