Hồ sơ khám giám định phúc quyết theo đề nghị của cá nhân, tổ chức

Hồ sơ khám giám định phúc quyết theo đề nghị của cá nhân, tổ chứcĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Hồ sơ khám giám định phúc quyết theo đề nghị2 Nội dung tư vấn về hồ sơ khám giám định phúc quyết theo đề nghị2.1     1. Hồ sơ khám giám […]

Hồ sơ khám giám định phúc quyết theo đề nghị của cá nhân, tổ chức
Đánh giá bài viết

Hồ sơ khám giám định phúc quyết theo đề nghị

Kiến thức của bạn:

 • Hồ sơ khám giám định phúc quyết theo đề nghị của cá nhân, tổ chức

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về hồ sơ khám giám định phúc quyết theo đề nghị

    1. Hồ sơ khám giám định phúc quyết theo đề nghị của cá nhân, tổ chức

    Điều 9 Thông tư 56/2017/TT-BYT hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động quy định hồ sơ khám giám định phúc khuyết theo đề nghị của cá nhân, tổ chức như sau:

     Thứ nhất: Văn bản đề nghị khám giám định phúc quyết của một trong các cơ quan sau đây:

 • Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế;
 • Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
 • Sở Y tế;
 • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;
 • Cơ quan Bảo hiểm xã hội từ cấp tỉnh trở lên;
 • Người sử dụng lao động;
 • Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh đối với trường hợp Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh đã giám định cho đối tượng nhưng đối tượng không đồng ý với kết luận của Hội đồng đó và đề nghị giám định phúc quyết. Văn bản đề nghị phải do lãnh đạo cơ quan thường trực của Hội đồng Giám định y khoa cấp tnh nơi đã khám cho đối tượng ký và đóng dấu, trong đó phải ghi rõ đối tượng không đồng ý với kết luận của Hội đồng và đề nghị giám định phúc quyết đồng thời phải kèm theo Giấy đề nghị giám định phúc quyết của đối tượng đó theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tư này.

    Thứ hai: Bản sao hợp lệ hồ sơ giám định y khoa theo quy định như hồ sơphù hợp với từng đối tượng và loại hình giám định.

     Thứ ba: Bản chính hoặc Bản sao hợp lệ Biên bản giám định y khoa của Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh.

Hồ sơ khám giám định phúc quyết theo đề nghị

Hồ sơ khám giám định phúc quyết theo đề nghị

     2. Hồ sơ khám giám định phúc quyết lần cuối

     Điều 10 Thông tư 56/2017/TT-BYT hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động quy định hồ sơ khám giám định phúc quyết lần cuối như sau:

     Thứ nhất: Văn bản đề nghị khám giám định phúc quyết lần cuối của một trong các cơ quan sau đây:

 • Bộ Y tế;
 • Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
 • Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
 • Người sử dụng lao động;
 • Hội đồng Giám định y khoa cấp trung ương đối với trường hợp Hội đồng Giám định y khoa cấp trung ương đã giám định cho đối tượng nhưng đối tượng không đồng ý với kết luận của Hội đồng và đề nghị giám định phúc quyết.

    Văn bản đề nghị phải do lãnh đạo cơ quan thường trực của Hội đồng Giám định y khoa cấp trung ương nơi đã khám cho đối tượng ký và đóng dấu, trong đó phải ghi rõ đối tượng không đồng ý với kết luận của Hội đồng đồng thời phải kèm theo Giấy đề nghị giám định phúc quyết lần cuối của đối tượng đó.

    Thứ hai: Quyết định thành lập Hội đồng khám giám định phúc quyết lần cuối của Bộ trưởng Bộ Y tế.

    Thứ ba: H sơ giám định y khoa theo quy định tại Điều 8 hoặc Điều 9 Thông tư này phù hợp với từng đối tượng và loại hình khám giám định.

    Thứ tư: Biên bản giám định y khoa của Hội đồng Giám định y khoa cấp trung ương.

    Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

     Để được tư vấn chi tiết về hồ sơ khám giám định phúc quyết theo đề nghị, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành ơn.