Hồ sơ khám giám định lại do tái phát theo quy định pháp luật

Hồ sơ khám giám định lại do tái phát theo quy định pháp luậtĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Hồ sơ khám giám định lại do tái phát2 Nội dung tư vấn về hồ sơ khám giám định lại do tái phát2.1     1. Hồ sơ khám giám định lại đối […]

Hồ sơ khám giám định lại do tái phát theo quy định pháp luật
Đánh giá bài viết

Hồ sơ khám giám định lại do tái phát

Kiến thức của bạn:

  • Hồ sơ khám giám định lại do tái phát

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về hồ sơ khám giám định lại do tái phát

    1. Hồ sơ khám giám định lại đối với trường hợp tái phát tổn thương do tai nạn lao động

     Khoản 1 Điều 6 Thông tư 56/2017/TT-BYT hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động quy định hồ sơ khám giám định lại đối với trường hợp tái phát tổn thương do tai nạn lao động như sau:

     Thứ nhất: Giấy đề nghị khám giám định theo mu quy định tại Phụ lục 2.

    Thứ hai: Bản chính hoặc bản sao hợp lệ Tóm tắt hồ sơ bệnh án theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 hoặc Giấy ra viện theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ghi rõ tổn thương tái phát.

    Trường hợp người được giám định thuộc đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 47 của Luật an toàn, vệ sinh lao động: trong bản tóm tắt hồ sơ bệnh án điều trị phải ghi rõ tổn thương do tai nạn lao động không có kh năng điều trị ổn định.

     Thứ ba: Bản chính hoặc bản sao hợp lệ: Biên bản Giám định y khoa lần gần nhất kèm theo các Giấy chứng nhận thương tích ghi nhận các tổn thương được giám định trong Biên bản đó.

    Trường hợp xác định tổn thương do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tiếp tục tiến triển dần đến thay đổi mức độ tổn thương thì Hội đồng Giám định y khoa được kết luận thời hạn lần khám giám định tiếp theo ngắn hơn thời hạn giám định lại: Bản chính biên bản giám định y khoa lần gần nhất, trong đó phải ghi rõ kết luận về thời hạn đề nghị giám định lại.

     Thứ tư: Một trong các giấy tờ có ảnh sau đây: Chứng minh nhân dân; Căn cước công dân; Hộ chiếu còn hiệu lực. Trường hợp không có các giấy tờ nêu trên thì phải có Giấy xác nhận của Công an cấp xã có dán ảnh, đóng giáp lai trên ảnh và được cấp trong thời gian không quá 03 tháng tính đến thời điểm đề nghị khám giám định.

Hồ sơ khám giám định lại do tái phát

Hồ sơ khám giám định lại do tái phát

      2. Hồ sơ khám giám định lại bệnh nghề nghiệp tái phát

     Khoản 2 Điều 6 Thông tư 56/2017/TT-BYT hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động quy định hồ sơ khám giám định lại bệnh nghề nghiệp tái phát như sau:

     Thứ nhất: Giấy đề nghị khám giám định theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tư này;

     Thứ hai: Bản chính hoặc bản sao hợp lệ Hồ sơ bệnh nghề nghiệp;

     Thứ ba: Bản chính hoặc bản sao hợp lệ Tóm tắt hồ sơ bệnh án theo mu quy định tại Phụ lục 4 kèm theo Thông tư này hoặc Giấy ra viện theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 kèm theo Thông tư này ghi rõ tổn thương tái phát.

    Trường hợp người được giám định thuộc đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 47 của Luật an toàn, vệ sinh lao động: Trong bản tóm tt hồ sơ bệnh án điều trị phải ghi rõ bệnh nghề nghiệp không có khả năng điều trị ổn định.

     Thứ tư: Bản chính hoặc Bản sao hợp lệ biên bn giám định y khoa lần gần nhất.

    Trường hợp xác định tổn thương do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tiếp tục tiến triển dần đến thay đổi mức độ tổn thương thì Hội đồng Giám định y khoa được kết luận thời hạn lần khám giám định tiếp theo ngắn hơn thời hạn giám định lại: Bản chính biên bản giám định y khoa lần gần nhất, trong đó phải ghi rõ kết luận về thời hạn đề nghị giám định lại.

     Thứ năm: Một trong các giấy tờ có ảnh sau đây: Chứng minh nhân dân; Căn cước công dân; Hộ chiếu còn hiệu lực. Trường hợp không có các giấy tờ nêu trên thì phải có Giấy xác nhận của Công an cấp xã có dán ảnh, đóng giáp lai trên ảnh và được cấp trong thời gian không quá 03 tháng tính đến thời điểm đề nghị khám giám định.

    Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

     Để được tư vấn chi tiết về hồ sơ khám giám định lại do tái phát, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.comChúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành ơn.