Hồ sơ hưởng tiếp lương hưu sau khi ra tù như thế nào?

Hồ sơ hưởng tiếp lương hưu sau khi ra tù như thế nào?5 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 Hồ sơ hưởng tiếp lương hưu sau khi ra tù2 Nội dung tư vấn về hồ sơ hưởng tiếp lương hưu sau khi ra tù2.1      1. Các trường hợp tạm dừng […]

Hồ sơ hưởng tiếp lương hưu sau khi ra tù như thế nào?
5 (100%) 1 vote

Hồ sơ hưởng tiếp lương hưu sau khi ra tù

Kiến thức của bạn:

     Hồ sơ hưởng tiếp lương hưu sau khi ra tù như thế nào?

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về hồ sơ hưởng tiếp lương hưu sau khi ra tù

     1. Các trường hợp tạm dừng hưởng tiếp lương hưu hàng tháng

      Điều 64 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định các trường hợp tạm dừng hưởng tiếp lương hưu hàng tháng như sau:

      Thứ nhất: Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng bị tạm dừng, hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  • Xuất cảnh trái phép;
  • Bị Tòa án tuyên bố là mất tích;
  • Có căn cứ xác định việc hưởng bảo hiểm xã hội không đúng quy định của pháp luật.

       Thứ hai: Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng được tiếp tục thực hiện khi người xuất cảnh trở về định cư hợp pháp theo quy định của pháp luật về cư trú. Trường hợp có quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích thì ngoài việc tiếp tục được hưởng lương hưu, trợ cấp còn được truy lĩnh tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng kể từ thời điểm dừng hưởng.

       Thứ ba: Cơ quan bảo hiểm xã hội khi quyết định tạm dừng hưởng theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tạm dừng hưởng, cơ quan bảo hiểm xã hội phải ra quyết định giải quyết hưởng; trường hợp quyết định chấm dứt hưởng bảo hiểm xã hội thì phải nêu rõ lý do.

      Thứ tư: Người bị dừng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng do bị Tòa án tuyên bố là mất tích, sau đó được Tòa án hủy quyết định tuyên bố là mất tích thì được tiếp tục hưởng và được nhận tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng của những tháng chưa nhận, không bao gồm tiền lãi. 

      Thứ năm: Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng có thời gian gián đoạn chưa nhận lương hưu, trợ cấp thì được nhận tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng của những tháng chưa nhận, không bao gồm tiền lãi.

      Thứ sáu: Người hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng mà chết trong thời gian gián đoạn chưa nhận lương hưu, trợ cấp thì ngoài chế độ tử tuất thân nhân còn được nhận tiền lương hưu, trợ cấp của những tháng chưa nhận, không bao gồm tiền lãi. 

      Thứ bảy: Người đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng bị tạm dừng hưởng do bị Tòa án tuyên bố là mất tích, sau đó bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì thân nhân không được nhận tiền lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng trong thời gian tạm dừng hưởng.

Hồ sơ hưởng tiếp lương hưu sau khi ra tù

Hồ sơ hưởng tiếp lương hưu sau khi ra tù

      2. Hồ sơ hưởng tiếp lương hưu sau khi ra tù

      Điều 23 Quyết định 636/QĐ-BHXH hồ sơ quy trình giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội 2016 quy định về hồ sơ hưởng tiếp lương hưu sau khi ra tù như sau:

      Thứ nhất: Đơn theo mẫu số 14-HSB (bản chính).

      Thứ hai: Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù hoặc giấy đặc xá ra tù trước thời hạn hoặc quyết định của cấp có thẩm quyền về việc miễn hoặc tạm hoãn chấp hành hình phạt tù đối với trường hợp bắt đầu phải chấp hành hình phạt tù giam trong Khoảng thời gian từ ngày 01/01/1995 đến hết ngày 31/12/2015.

      Thứ ba: Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc trở về nước định cư hợp pháp đối với trường hợp xuất cảnh trái phép.

    Thứ tư: Quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích đối với trường hợp người mất tích trở về.

      Thứ năm: Hồ sơ hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hàng tháng do cơ quan BHXH quản lý.

Bài viết tham khảo:

      Để được tư vấn về hồ sơ hưởng tiếp lương hưu sau khi ra tù, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.