Hồ sơ cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm theo quy định

Hồ sơ cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm theo quy địnhĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Hồ sơ cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm2 Nội dung tư vấn về hồ sơ cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm3      1. Hồ sơ cấp […]

Hồ sơ cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm theo quy định
Đánh giá bài viết

Hồ sơ cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

Kiến thức của bạn:

  • Hồ sơ cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

  • Nghị định 52/2014/NĐ-CP điều kiện thủ tục cấp giấy phép doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

Nội dung tư vấn về hồ sơ cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

     1. Hồ sơ cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

     Điều 11 Nghị định 52/2014/NĐ-CP điều kiện thủ tục cấp giấy phép doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm quy định về hồ sơ cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm như sau: 

     Thứ nhất: Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bao gồm:

  • Văn bản đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp;
  • Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, xuất trình bản gốc để đối chiếu;
  • Bản sao chứng thực Giấy xác nhận việc đã thực hiện ký quỹ 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng) tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch chính.
  • Các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh của doanh nghiệp.

     Thứ hai: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ (01 bộ) hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cấp giấy phép cho doanh nghiệp. Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Hồ sơ cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

Hồ sơ cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

     2. Thông báo hoạt động dịch vụ việc làm

     Điều 12 Nghị định 52/2014/NĐ-CP điều kiện thủ tục cấp giấy phép doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm quy định về việc thông báo hoạt động dịch vụ việc làm như sau:

     Thứ nhất: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy phép, doanh nghiệp phải thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng về giấy phép, địa điểm, lĩnh vực hoạt động, tài khoản, tên giám đốc, số điện thoại.

     Thứ hai: Trước 15 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động dịch vụ việc làm, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở chính về ngày bắt đầu hoạt động.

     Thứ ba: Trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, người đứng đầu doanh nghiệp phải có văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm về địa điểm mới kèm giấy tờ chứng minh tính hợp lệ của địa điểm mới như: Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh của doanh nghiệp phải ổn định và có thời hạn từ 03 năm (36 tháng) trở lên; nếu là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký doanh nghiệp thì trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải có giấy tờ hợp lệ, nếu là nhà thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê từ 03 năm (36 tháng) trở lên trong thời hạn 15 ngày, trước ngày thực hiện việc chuyển địa điểm.

     Để được tư vấn vấn về hồ sơ cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Xin chân thành cảm ơn./