Hình thức và nội dung đơn khởi kiện – Mẫu đơn khởi kiện

Hình thức và nội dung đơn khởi kiện – Mẫu đơn khởi kiệnĐánh giá bài viết HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG ĐƠN KHỞI KIỆN Câu hỏi của bạn:     Nội dung đơn khởi kiện vụ án dân sự? Đơn khởi kiện theo mẫu Câu trả lời:       Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin […]

Hình thức và nội dung đơn khởi kiện – Mẫu đơn khởi kiện
Đánh giá bài viết

HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG ĐƠN KHỞI KIỆN

Câu hỏi của bạn:

    Nội dung đơn khởi kiện vụ án dân sự? Đơn khởi kiện theo mẫu

Câu trả lời:

      Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi  đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc.Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: 

Căn cứ pháp lý:

 • Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015

Nội dung tư vấn

Căn cứ theo điều 189 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015

 1. Hình thức khởi kiện

Người khởi kiện phải nộp đơn

nội dung đơn khởi kiện

 1. Nội dung đơn khởi kiện

  • Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện :
  • Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện : là tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự
  • Tên, nơi cư trú, làm việc của người khởi kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người khởi kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có). Trường hợp các bên thỏa thuận địa chỉ để Tòa án liên hệ thì ghi rõ địa chỉ đó;
  • Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cá nhân hoặc trụ sở của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có);
  • Tên, nơi cư trú, làm việc của người bị kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người bị kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có). Trường hợp không rõ nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở của người bị kiện thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người bị kiện;
  • Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cá nhân hoặc trụ sở của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).Trường hợp không rõ nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
  • Quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm; những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết đối với người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
  • Họ, tên, địa chỉ của người làm chứng (nếu có);
  • Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện.
 2. Đơn khởi kiện theo mẫu. ban hành kèm theo nghị quyết 02/2006/NĐ-HĐTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                                            ____________________

                                                  ……(1), ngày….. tháng …… năm…….

 

ĐƠN KHỞI KIỆN

 

                    Kính gửi: Toà án nhân dân (2)……………………………………………………………………………….

Họ và tên người khởi kiện: (3)……………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: (4) ………………………………………………………………………….………………………………………..

Họ và tên người có quyền và lợi ích được bảo vệ (nếu có) (5) ……………………………………………………..

Địa chỉ: (6) …………………………………………………………………………………………………………………….

Họ và tên người bị kiện: (7) ……..………………………………………………….…………………………………….

Địa chỉ: (8)  ………………………………………………………………………….……………………………………….

Họ và tên người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)…….. …….………………………………………..

Địa chỉ: (10) …………………………………………………………………………………………………………………..

Yêu cầu Toà án giải quyết những vấn đề sau đây đối với bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (11)

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên người làm chứng (nếu có) (12)……..…………………………………………………………………………….

 Địa chỉ: (13) ………………………………………….………………………….…………………………………………….

Những tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)

1…………………………………………………………………………………………………………………………………

2…………………………………………………………………………………………………………………………………

3………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15)

……………………………………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………………………….………. …………………………………                           

Người khởi kiện (16).

 

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 01

  (1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Hà Nội, ngày…..tháng…..năm……).

  (2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Toà án đó.

  (3) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi họ và tên; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.

  (4) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H).      

  (5), (7) và (9) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).

  (6), (8) và (10) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).

  (11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết.

  (12) và (13) Ghi họ và tên, địa chỉ nơi người làm chứng cư trú (thôn, xã, huyện, tỉnh), nếu là nơi làm việc, thì ghi địa chỉ nơi người đó làm việc (ví dụ: Nguyễn Văn A, công tác tại Công ty B, trụ sở làm việc tại số …phố…quận…TP Hà Nội).

  (14) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu gì và phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, …)

  (15) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án (ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp một trong các đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh…).

  (16) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó; nếu là cơ quan tổ chức khởi kiện, thì người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.

     Trên đây là ý kiến tư vấn pháp luật của chúng tôi. Nếu còn bất cứ vướng mắc nào, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật dân sự miễn phí 24/7 : 19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và  để  yêu cầu  cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của bạn.Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp của mọi người để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

      Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của mọi người.

      Trân trọng ./.

Liên kết ngoài tham khảo: