Hình Sự

Quy định của pháp luật hình sự về tội giả mạo trong công tác

Quy định của pháp luật hình sự về tội giả mạo trong công tác

TỘI GIẢ MẠO TRONG CÔNG TÁC Câu hỏi của bạn:       Quy định của pháp luật hình sự về tội giả mạo trong công tácCâu trả lời:      Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi  đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc.Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: Căn cứ pháp lý:Bộ luât hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009Nội dung tư vấnĐiều 284. Tội giả mạo trong

Xem tiếp »

Tội vi phạm quy định về sử dụng lao động trẻ em theo BLHS năm 1999

Tội vi phạm quy định về sử dụng lao động trẻ em theo BLHS năm 1999

TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRẺ EM Câu hỏi của bạn:       Quy định của pháp luật hình sự về tội vi phạm quy định về sử dụng lao động trẻ emCâu trả lời:      Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi  đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc.Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: Căn cứ pháp lý:Bộ luât hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm

Xem tiếp »

Tội đưa hối lộ theo quy định của BLHS năm 1999 sửa đổi 2009

Tội đưa hối lộ theo quy định của BLHS năm 1999 sửa đổi 2009

TỘI ĐƯA HỐI LỘ  Câu hỏi của bạn:        Quy định của pháp luật hình sự về tội đưa hối lộ Câu trả lời:       Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi  đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc.Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:  Căn cứ pháp lý: Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 Nội dung tư vấn Điều 289. Tội đưa hối

Xem tiếp »

Tội làm môi giới hối lộ theo quy định của BLHS năm 1999 sửa đổi 2009

Tội làm môi giới hối lộ theo quy định của BLHS năm 1999 sửa đổi 2009

TỘI LÀM MÔI GIỚI HỐI LỘ  Câu hỏi của bạn:        Quy định của pháp luật hình sự về tội làm môi giới hối lộ Câu trả lời:       Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi  đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc.Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:  Căn cứ pháp lý: Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 Nội dung tư vấn Điều 290. Tội

Xem tiếp »

Tội mua dâm người chưa thành niên theo BLHS năm 1999

Tội mua dâm người chưa thành niên theo BLHS năm 1999

TỘI MUA DÂM NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN  Câu hỏi của bạn:        Quy định của pháp luật hình sự về tội mua dâm người chưa thành niên Câu trả lời:       Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi  đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc.Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:  Căn cứ pháp lý: Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 Nội dung

Xem tiếp »

Xử lý hình sự hành vi vô ý gây thương tích cho người khác

Xử lý hình sự hành vi vô ý gây thương tích cho người khác

TỘI VÔ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH HOẶC GÂY TỔN HẠI CHO SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI KHÁC  Câu hỏi của bạn:        Quy định của pháp luật hình sự về  tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác Câu trả lời:       Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi  đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc.Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:  Căn cứ

Xem tiếp »

Xử lý hình sự về hành vi cố ý gây thương tích cho người khác

Xử lý hình sự về hành vi cố ý gây thương tích cho người khác

TỘI CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH HOẶC GÂY TỔN HẠI CHO SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI KHÁC  Câu hỏi của bạn:        Quy định của pháp luật hình sự về  tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác Câu trả lời:       Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi  đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc.Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:  Căn cứ

Xem tiếp »

Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy theo BLHS năm 1999 sửa đổi 2009

Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy theo BLHS năm 1999 sửa đổi 2009

TỘI TRUYỀN BÁ VĂN HÓA PHẨM ĐỒI TRỤY  Câu hỏi của bạn:        Quy định của pháp luật hình sự về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy Câu trả lời:       Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi  đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc.Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:  Căn cứ pháp lý: Bộ luât hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 Nội

Xem tiếp »

Tội chứa mại dâm theo quy định của BLHS năm 1999 sửa đổi 2009

Tội chứa mại dâm theo quy định của BLHS năm 1999 sửa đổi 2009

TỘI CHỨA MẠI DÂM  Câu hỏi của bạn:        Quy định của pháp luật hình sự về tội chứa mại dâm Câu trả lời:       Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi  đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc.Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:  Căn cứ pháp lý: Bộ luât hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 Nội dung tư vấn Điều 254. Tội chứa mại

Xem tiếp »

Tội môi giới mại dâm theo BLHS năm 1999 sửa đổi năm 2009

Tội môi giới mại dâm theo BLHS năm 1999 sửa đổi năm 2009

TỘI MÔI GIỚI MẠI DÂM  Câu hỏi của bạn:        Quy định của pháp luật hình sự về tội môi giới mại dâm Câu trả lời:       Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi  đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc.Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:  Căn cứ pháp lý: Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 Nội dung tư vấn Điều 255. Tội môi

Xem tiếp »
Trang 100 của 135« Đầu...102030...9899100101102...110120130...Cuối »