Kiến thức luật hình sự

Áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ theo BLHS năm 1999

Áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ theo BLHS năm 1999

CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT CẢI TẠO KHÔNG GIAM GIỮ Câu hỏi của bạn:       Áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữCâu trả lời:      Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi  đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc.Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: Căn cứ pháp lý:Bộ luât hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009Nghị định 60/2000/NĐ-CP về việc thi hành hình

Xem tiếp »

Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường thủy?

Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường thủy?

TỘI ĐIỀU ĐỘNG HOẶC GIAO CHO NGƯỜI KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐIỀU KHIỂN CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY Câu hỏi của bạn:     Quy định của pháp luật hình sự  về tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường thủy Câu trả lời:      Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi  đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn

Xem tiếp »

Tội cản trở giao thông đường thủy theo BLHS năm 1999 sửa đổi 2009

Tội cản trở giao thông đường thủy theo BLHS năm 1999 sửa đổi 2009

TỘI CẢN TRỞ GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY Câu hỏi của bạn:   Quy định của pháp luật về tội cản trở giao thông đường thủy theo BLHS năm 1999 sửa đổi 2009Câu trả lời:      Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi  đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc.Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: Căn cứ pháp lý:Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009Nội dung

Xem tiếp »

Cách ấn định thời gian thử thách cho người được hưởng án treo

Cách ấn định thời gian thử thách cho người được hưởng án treo

RÚT NGẮN THỜI GIAN THỬ THÁCH ÁN TREO Câu hỏi của bạn: Ấn định thời gian thử thách cho người được hưởng án treo Câu trả lời:       Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi  đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn Quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:  Căn cứ pháp lý: Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung một số điều năm 2009 Nghị quyết số

Xem tiếp »

Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, các giấy tờ có giá giả khác

Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, các giấy tờ có giá giả khác

TỘI LÀM, TÀNG TRỮ, VẬN CHUYỂN, LƯU HÀNH SÉC GIẢ, CÁC GIẤY TỜ CÓ GIÁ GIẢ KHÁC Câu hỏi của bạn         Quy định của pháp luật hình sự về tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, các giấy tờ có giá giả khác Câu trả lời:      Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi  đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn Quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như

Xem tiếp »

Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái

Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái

TỘI LÀM, TÀNG TRỮ, VẬN CHUYỂN, LƯU HÀNH TIỀN GIẢ, NGÂN PHIẾU GIẢ, CÔNG TRÁI GIẢ Câu hỏi của bạn:      Quy định của pháp luật hình sự  về tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả Câu trả lời:      Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi  đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn Quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như

Xem tiếp »

Rút ngắn thời gian thử thách khi được hưởng án treo

Rút ngắn thời gian thử thách khi được hưởng án treo

RÚT NGẮN THỜI GIAN THỬ THÁCH ÁN TREO Câu hỏi của bạn:      Tôi muốn hỏi về việc rút ngắn thời gian thử thách khi hưởng án treo. Tôi xin cảm ơn. Câu trả lời:    Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi  đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn Quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:  Căn cứ pháp lý: Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung một số

Xem tiếp »

Điều kiện để Tòa án cho hưởng án treo theo quy định của pháp luật

Điều kiện để Tòa án cho hưởng án treo theo quy định của pháp luật

ĐIỀU KIỆN  ĐỂ HƯỞNG ÁN TREO Câu hỏi của bạn:        Điều kiện được hưởng án treo theo quy định của pháp luật. Câu trả lời:       Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi  đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn Quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:  Căn cứ pháp lý: Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung một số điều năm 2009 Nội dung tư

Xem tiếp »

Các trường hợp không được đề nghị đặc xá theo quy định

Các trường hợp không được đề nghị đặc xá theo quy định

CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ ĐẶC XÁ Câu hỏi của bạn:     Quy định của pháp luật hình sự  về các trường hợp không được đề nghị đặc xáCâu trả lời:      Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi  đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc.Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: Căn cứ pháp lý:Luật đặc xá 2007Nội dung tư vấnĐiều 11. Các trường hợp không đề

Xem tiếp »

Một số quy định của pháp luật về đặc xá và quyết định đặc xá

Một số quy định của pháp luật về đặc xá và quyết định đặc xá

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ ĐẶC XÁ Câu hỏi của bạn:    Quy định của pháp luật về đặc xá, quyết định đặc xáCâu trả lời:      Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi  đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc.Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: Căn cứ pháp lý:Luật đặc xá 2007Nội dung tư vấnKhái niệm đặc xáĐặc xá là sự khoan hồng đặc biệt của Nhà nước do

Xem tiếp »
Trang 70 của 89« Đầu...102030...6869707172...80...Cuối »