Kiến thức luật hình sự

Công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật trong hoạt động chứng khoán

Công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật trong hoạt động chứng khoán

TỘI CỐ Ý CÔNG BỐ THÔNG TIN SAI LỆCH HOẶC CHE GIẤU SỰ THẬT TRONG HOẠT ĐỘNG CHỨNG KHOÁN Câu hỏi của bạn:      Quy định của pháp luật hình sự  về tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật trong hoạt động chứng khoánCâu trả lời:      Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi  đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc.Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư

Xem tiếp »

Tội thao túng giá chứng khoán theo quy định pháp luật

Tội thao túng giá chứng khoán theo quy định pháp luật

TỘI THAO TÚNG GIÁ CHỨNG KHOÁN Câu hỏi của bạn:       Quy định của pháp luật hình sự  về tội thao túng giá chứng khoánCâu trả lời:      Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi  đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc.Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: Căn cứ pháp lý:Bộ luât hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009Nội dung tư vấn“Điều 181c. Tội thao

Xem tiếp »

Tội sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán hiện nay

Tội sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán hiện nay

TỘI SỬ DỤNG THÔNG TIN NỘI BỘ ĐỂ MUA BÁN CHỨNG KHOÁN Câu hỏi của bạn:        Quy định của pháp luật hình sự  về tội sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoánCâu trả lời:      Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi  đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc.Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: Căn cứ pháp lý:Bộ luât hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung

Xem tiếp »

Tội vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại hiện nay

Tội vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại hiện nay

TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI Câu hỏi của bạn:        Quy định của pháp luật hình sự  về tội vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hạiCâu trả lời:      Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi  đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc.Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: Căn cứ pháp lý:Bộ luât hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung

Xem tiếp »

Tội gây ô nhiễm môi trường theo quy định hiện hành

Tội gây ô nhiễm môi trường theo quy định hiện hành

TỘI GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Câu hỏi của bạn:         Quy định của pháp luật hình sự  về tội gây ô nhiễm môi trườngCâu trả lời:      Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi  đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc.Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: Căn cứ pháp lý:Bộ luât hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009Nội dung tư vấn“Điều 182. Tội gây ô

Xem tiếp »

Tội vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường

Tội vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường

TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG NGỪA SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG Câu hỏi của bạn:Quy định của pháp luật hình sự  về tội vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trườngCâu trả lời:      Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi  đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc.Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: Căn cứ pháp lý:Bộ luât hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm

Xem tiếp »

Tội đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam theo quy định pháp luật

Tội đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam theo quy định pháp luật

TỘI ĐƯA CHẤT THẢI VÀO LÃNH THỔ VIỆT NAM Câu hỏi của bạn:        Quy định của pháp luật hình sự  về tội đưa chất thải vào lãnh thổ Việt NamCâu trả lời:      Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi  đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc.Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: Căn cứ pháp lý:Bộ luât hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009Nội dung tư

Xem tiếp »

Từ chối khai báo, kết luận giám định, định giá tài sản hoặc cung cấp tài liệu

Từ chối khai báo, kết luận giám định, định giá tài sản hoặc cung cấp tài liệu

TỘI TỪ CHỐI KHAI BÁO, TỪ CHỐI KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH, ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN HOẶC TỪ CHỐI CUNG CẤP TÀI LIỆU Câu hỏi của bạn:      Quy định của pháp luật hình sự về tội từ chối khai báo, từ chối kết luận giám định, định giá tài sản hoặc từ chối cung cấp tài liệuCâu trả lời:      Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi  đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc.  Chúng tôi

Xem tiếp »

Tội mua chuộc hoặc cưỡng ép người khác trong việc khai báo, cung cấp tài liệu

Tội mua chuộc hoặc cưỡng ép người khác trong việc khai báo, cung cấp tài liệu

TỘI MUA CHUỘC HOẶC CƯỠNG ÉP NGƯỜI KHÁC TRONG VIỆC KHAI BÁO, CUNG CẤP TÀI LIỆU Câu hỏi của bạn:      Quy định của pháp luật hình sự về tội mua chuộc hoặc cưỡng ép người khác trong việc khai báo, cung cấp tài liệuCâu trả lời:      Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi  đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc.Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: Căn cứ

Xem tiếp »

Tội trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị áp giải, đang bị xét xử

Tội trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị áp giải, đang bị xét xử

TỘI TRỐN KHỎI NƠI GIAM, GIỮ HOẶC TRỐN KHI ĐANG BỊ ÁP GIẢI, ĐANG BỊ XÉT XỬ Câu hỏi của bạn:      Quy định của pháp luật hình sự về tội trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị áp giải, đang bị xét xửCâu trả lời:      Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi  đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc.Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: Căn cứ pháp

Xem tiếp »
Trang 70 của 84« Đầu...102030...6869707172...80...Cuối »