Kiến thức luật hình sự

Quy định về chi phí giám định trong tố tụng hình sự

Quy định về chi phí giám định trong tố tụng hình sự

QUY ĐỊNH VỀ CHI PHÍ GIÁM ĐỊNH TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ Kiến thức cho bạn:      Quy định của pháp luật về chi phí giám định trong tố tụng hình sự. Chi phí này bao gồm những loại cụ thể nào, ai là người chi trả. Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Pháp lệnh số: 02/2012/UBTVQH13 quy định về chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng Bộ luật tố

Xem tiếp »

Tội vi phạm các quy định về cung ứng điện theo quy định của pháp luật hiện hành

Tội vi phạm các quy định về cung ứng điện theo quy định của pháp luật hiện hành

Tội vi phạm các quy định về cung ứng điện theo quy định của pháp luật hiện hành Câu hỏi của bạn:      Xin chào luật sư ! tôi có một câu hỏi mong luật sư giúp đỡ. Xin luật sư cho biết tội vi phạm các quy định về cung ứng điện theo quy định của pháp luật hiện hành. Xin cảm ơn ! Câu trả lời của luật sư:       Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn

Xem tiếp »

Những điểm mới về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của điều tra viên

Những điểm mới về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của điều tra viên

NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐIỀU TRA VIÊN Kiến thức cho bạn:      Bộ luật tố tụng hình sự quy định về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của điều tra viên. Điểm khác biệt, điểm mới giữa bộ luật tố tụng hình sự 2003 với bộ luật tố tụng hình sự 2015 về quy định này Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Bộ luật tố tụng hình sự 2003 Bộ luật tố tụng hình sự

Xem tiếp »

Tội xâm phạm quyền hội họp lập hội quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân

Tội xâm phạm quyền hội họp lập hội quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân

TỘI XÂM PHẠM QUYỀN HỘI HỌP LẬP HỘI QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO CỦA CÔNG DÂN Kiến thức cho bạn:      Tội xâm phạm quyền hội họp lập hội quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân theo quy định của bộ luật hình sự. Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung một số điều năm 2009 Nội dung tư vấn:      Tội xâm phạm quyền hội họp lập hội quyền tự

Xem tiếp »

Tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín điện thoại điện tín của người khác

Tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín điện thoại điện tín của người khác

TỘI XÂM PHẠM BÍ MẬT HOẶC AN TOÀN THƯ TÍN ĐIỆN THOẠI ĐIỆN TÍN CỦA NGƯỜI KHÁC Kiến thức cho bạn:      Bộ luật hình sự quy định về hành vi và hình phạt của tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín điện thoại điện tín của người khác Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung một số điều năm 2009 Nội dung tư vấn:       Tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn

Xem tiếp »

Cấu thành tội phạm tội xâm phạm quyền khiếu nại tố cáo

Cấu thành tội phạm tội xâm phạm quyền khiếu nại tố cáo

CẤU THÀNH TỘI PHẠM TỘI XÂM PHẠM QUYỀN KHIẾU NẠI TỐ CÁO Kiến thức cho bạn:      Quy định của bộ luật hình sự hiện hành về tội xâm phạm quyền khiếu nại tố cáo của công dân. Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung một số điều năm 2009 Nội dung tư vấn:      Nội dung và cấu thành tội phạm tội xâm phạm quyền khiếu nại tố cáo theo quy định của bộ luật

Xem tiếp »

Tội buộc người lao động cán bộ công chức thôi việc trái pháp luật

Tội buộc người lao động cán bộ công chức thôi việc trái pháp luật

TỘI BUỘC NGƯỜI LAO ĐỘNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC THÔI VIỆC TRÁI PHÁP LUẬT Kiến thức cho bạn:      Quy định của bộ luật hình sự về tội buộc người lao động cán bộ công chức thôi việc trái pháp luật. Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung một số điều năm 2009 Nội dung tư vấn:      Tội buộc người lao động cán bộ công chức thôi việc trái pháp luật theo quy

Xem tiếp »

Tội xâm phạm chỗ ở của công dân theo quy định của bộ luật hình sự

Tội xâm phạm chỗ ở của công dân theo quy định của bộ luật hình sự

TỘI XÂM PHẠM CHỖ Ở CỦA CÔNG DÂN THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ Kiến thức cho bạn:      Quy định của bộ luật hình sự về tội xâm phạm chỗ ở của công dân. Cấu thành tội phạm và hình phạt của loại tội này. Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung một số điều năm 2009 Nội dung tư vấn:      Tội xâm phạm chỗ ở của công dân      1. Điều luật quy định

Xem tiếp »

Tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật theo bộ luật hình sự

Tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật theo bộ luật hình sự

TỘI BẮT GIỮ HOẶC GIAM NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ Kiến thức cho bạn:     Bộ luật hình sự quy định về tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật như thế nào? cấu thành tội này và khung hình phạt của người phạm tội cụ thể.  Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung một số điều năm 2009 Nội dung tư vấn:      Tội bắt giữ hoặc giam người

Xem tiếp »

Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà cha mẹ vợ chồng con cháu người có công nuôi dưỡng mình

Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà cha mẹ vợ chồng con cháu người có công nuôi dưỡng mình

TỘI NGƯỢC ĐÃI HOẶC HÀNH HẠ ÔNG BÀ CHA MẸ VỢ CHỒNG CON CHÁU NGƯỜI CÓ CÔNG NUÔI DƯỠNG MÌNH Kiến thức cho bạn:      Bộ luật hình sự 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định về tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà cha mẹ vợ chồng con cháu người có công nuôi dưỡng mình. Hình phạt đối với loại tội này như thế nào. Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung một số

Xem tiếp »
Trang 30 của 78« Đầu...1020...2829303132...405060...Cuối »