Kiến thức luật hình sự

Lợi dụng facebook để bôi nhọ xúc phạm người khác thì phạm tội gì?

Lợi dụng facebook để bôi nhọ xúc phạm người khác thì phạm tội gì?

Lợi dụng facebook để bôi nhọ xúc phạm người khác Câu hỏi của bạn:     Thưa Luật sư, Xin cho biết lợi dụng facebook để bôi nhọ xúc phạm người khác thì phạm tội gì?. Tôi cám ơn! Câu trả lời của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Bộ luật hình sự năm 2015 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 Nội dung tư vấn về vấn đề lợi dụng facebook để bôi nhọ xúc phạm người khác:      Theo Hiến pháp 2013, tại khoản

Xem tiếp »

Vấn đề bảo quản vật chứng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

Vấn đề bảo quản vật chứng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

Vấn đề bảo quản vật chứng Câu hỏi của bạn:     Thưa Luật sư, Xin cho biết vấn đề bảo quản vật chứng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Tôi cảm ơn! Câu trả lời của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Bộ luật hình sự năm 2015 Nội dung tư vấn về vấn đề bảo quản vật chứng: Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định về vật chứng như sau: "Điều 89. Vật chứng Vật chứng là vật được dùng

Xem tiếp »

Tải Mẫu số 11 – HS Quyết định tạm giam (áp dụng tại phiên tòa phúc thẩm hoặc khi kết thúc phiên tòa phúc thẩm đối với bị cáo đang bị tạm giam)

Tải Mẫu số 11 – HS Quyết định tạm giam (áp dụng tại phiên tòa phúc thẩm hoặc khi kết thúc phiên tòa phúc thẩm đối với bị cáo đang bị tạm giam)

     Mẫu số 11-HS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐTP ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) TÒA ÁN.........................(1) ––––––––––––––– Số:..../.....(2)/HSPT-QĐTG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                               ........., ngày..... tháng..... năm...... QUYẾT ĐỊNH TẠM

Xem tiếp »

Tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015

Tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015

Tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự Câu hỏi của bạn:     Thưa Luật sư, Xin cho biết tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015. Tôi cảm ơn! Câu trả lời của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Bộ luật hình sự năm 2015 Nội dung tư vấn về tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự: Bộ luật hình sự năm 2015 quy định về tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự như sau: "Điều 332. Tội trốn

Xem tiếp »

Tải mẫu số 26-HS Mẫu Biên bản nghị án phúc thẩm (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐTP ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

Tải mẫu số 26-HS Mẫu Biên bản nghị án phúc thẩm (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐTP ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

    Mẫu Biên bản nghị án phúc thẩm số 26-HS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐTP ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) TÒA ÁN(1)......................... –––––––––––––––   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   BIÊN BẢN NGHỊ ÁN Vào

Xem tiếp »

Tải mẫu số 25-HS Mẫu Biên bản nghị án sơ thẩm (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐTP ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

Tải mẫu số 25-HS Mẫu Biên bản nghị án sơ thẩm (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐTP ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

    Mẫu Biên bản nghị án sơ thẩm số 25-HS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐTP ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) TÒA ÁN(1).........................     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   BIÊN BẢN NGHỊ ÁN Vào

Xem tiếp »

Ngoài cơ quan Công an thì có thể gửi đơn tố cáo đến những đâu?

Ngoài cơ quan Công an thì có thể gửi đơn tố cáo đến những đâu?

Có thể gửi đơn tố cáo đến những đâu Câu hỏi của bạn:     Thưa Luật sư, Xin cho biết ngoài cơ quan Công an thì có thể gửi đơn tố cáo đến những đâu?. Tôi cám ơn! Câu trả lời của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Bộ luật hình sự năm 2015; Bộ luật tô tụng hình sự năm 2015; Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC. Nội dung tư vấn về vấn đề có thể gửi đơn tố cáo đến

Xem tiếp »

Cơ quan điều tra không khởi tố vụ án thì phải làm như thế nào?

Cơ quan điều tra không khởi tố vụ án thì phải làm như thế nào?

Cơ quan điều tra không khởi tố vụ án Câu hỏi của bạn:     Thưa Luật sư, Xin cho biết cách đây hơn 4 tháng tôi có bị Nguyễn Văn A hành hung để cướp tài sản của tôi, tôi đã làm đơn đề nghị cơ quan Công an khởi tố vụ án nhưng đã hơn 4 tháng trôi qua Công an vẫn không khởi tố vụ án. Vậy xin hỏi khi Công an không khởi tố vụ án thì tôi phải làm thế nào. Tôi cảm ơn! Câu trả lời của Luật sư: Căn cứ

Xem tiếp »

Tải mẫu số 22-HS Mẫu Biên bản phiên tòa hình sự sơ thẩm

Tải mẫu số 22-HS Mẫu Biên bản phiên tòa hình sự sơ thẩm

     Mẫu Biên bản phiên tòa hình sự sơ thẩm số 22-HS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐTP ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) TÒA ÁN(1)......................... –––––––––––––––   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   BIÊN BẢN PHIÊN TÒA HÌNH SỰ SƠ

Xem tiếp »

Tải mẫu số 21-HS Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm

Tải mẫu số 21-HS Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm

     Mẫu số 21-HS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐTP ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)   TÒA ÁN(1).........................   Số:..../.....(2)/QĐXXPT-HS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   .........., ngày..... tháng..... năm...... QUYẾT ĐỊNH ĐƯA VỤ ÁN RA XÉT XỬ PHÚC THẨM TÒA

Xem tiếp »
Trang 3 của 8912345...102030...Cuối »