Kiến thức luật hình sự

Tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015

Tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015

Tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi Câu hỏi của bạn:     Thưa Luật sư, Xin Luật sư cho biết về cấu thành tội phạm của tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015. Mong nhận được sự tư vấn. Em cảm ơn! Câu trả lời của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Bộ luật hình sự năm 2015 Nội dung tư vấn: Tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi 1. Cấu thành của tội chiếm đoạt người

Xem tiếp »

Tải mẫu số 59-HS Quyết định giám đốc thẩm (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐTP ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

Tải mẫu số 59-HS Quyết định giám đốc thẩm (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐTP ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

Mẫu số 59-HS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐTP ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– TÒA ÁN......................................(1) ––––––––––––––– Quyết định số:..../....(2)/HS-GĐT Ngày...tháng...năm....   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Xem tiếp »

Tải mẫu số 60-HS Quyết định khởi tố vụ án hình sự (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐTP ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

Tải mẫu số 60-HS Quyết định khởi tố vụ án hình sự (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐTP ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

Mẫu số 60-HS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐTP ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   TÒA ÁN.........................(1) ––––––––––––––– Số:...../..... (2)/HS-QĐ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Xem tiếp »

Tải mẫu số 58-HS Quyết định đình chỉ xét xử giám đốc thẩm (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐTP ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

Tải mẫu số 58-HS Quyết định đình chỉ xét xử giám đốc thẩm (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐTP ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

Mẫu số 58-HS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐTP ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   TÒA ÁN.........................(1) ––––––––––––––– Số:..../..... (2)/QĐ-TA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Xem tiếp »

Tải mẫu số 05-HS Quyết định tạm giam (áp dụng biện pháp tạm giam cho đến khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm đối với bị cáo đang bị tạm giam)

Tải mẫu số 05-HS Quyết định tạm giam (áp dụng biện pháp tạm giam cho đến khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm đối với bị cáo đang bị tạm giam)

Mẫu số 05-HS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐTP ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– TÒA ÁN.........................(1) ––––––––––––––– Số:..../..... (2)/HSST-QĐTG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Xem tiếp »

Phân biệt giấy mời và giấy triệu tập của vụ án hình sự

Phân biệt giấy mời và giấy triệu tập của vụ án hình sự

Phân biệt giấy mời và giấy triệu tập Câu hỏi của bạn:     Thưa Luật sư, Tôi có thắc mắc mong Luật sư giúp. Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định về giấy triệu tập và giấy mời như thế nào.  Câu trả lời của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 Nội dung tư vấn: Phân biệt giấy mời và giấy triệu tập Tiêu chí Giấy mời Giấy triệu tập Cơ sở pháp lý    

Xem tiếp »

Tội sử dụng trái phép tài sản được quy định như thế nào trong Bộ luật hình sự năm 2015?

Tội sử dụng trái phép tài sản được quy định như thế nào trong Bộ luật hình sự năm 2015?

Tội sử dụng trái phép tài sản Câu hỏi của bạn:     Thưa Luật sư, Tôi có thắc mắc mong Luật sư giúp. Xin Luật sư cho biết tội sử dụng trái phép tài sản theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 được quy định như thế nào? Câu trả lời của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Bộ luật hình sự năm 2015 Nội dung tư vấn: Tội sử dụng trái phép tài sản 1. Cấu thành tội sử dụng trái phép tài sản Bộ luật

Xem tiếp »

Chồng có phải là chủ thể của tội hiếp dâm không khi vợ không đồng ý quan hệ?

Chồng có phải là chủ thể của tội hiếp dâm không khi vợ không đồng ý quan hệ?

Chồng có phải là chủ thể của tội hiếp dâm  Câu hỏi của bạn:     Thưa Luật sư, Tôi có thắc mắc mong Luật sư giúp: Cách đây vài hôm tôi và chồng có xảy ra mâu thuẫn, vì quá giận chồng nên tôi đã qua phòng khách để ngủ. Đến nửa đên thì chồng tôi nói muốn quan hệ, tôi không đồng ý nhưng vẫn bị chồng tôi ép quan hệ. Vậy xin hỏi Luật sư hành động của chồng tôi sẽ bị xử lý như thế nào? Câu trả lời của

Xem tiếp »

Tội chiếm giữ trái phép tài sản theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015

Tội chiếm giữ trái phép tài sản theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015

Tội chiếm giữ trái phép tài sản Câu hỏi của bạn:     Thưa Luật sư, Tôi có thắc mắc mong Luật sư giúp. Xin Luật sư cho biết tội chiếm giữ trái phép tài sản theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 được quy định như thế nào? Câu trả lời của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Bộ luật hình sự năm 2015 Nội dung tư vấn: Tội chiếm giữ trái phép tài sản 1. Cấu thành tội phạm của tội chiếm giữ trái

Xem tiếp »

Nghĩa vụ chịu chi phí giám định trong tố tụng hình sự

Nghĩa vụ chịu chi phí giám định trong tố tụng hình sự

Nghĩa vụ chịu chi phí giám định trong tố tụng hình sự Kiến thức cho bạn:     Thưa Luật sư, Tôi có thắc mắc mong Luật sư giúp: Nghĩa vụ chịu chi phí giám định trong tố tụng hình sự được quy định như thế nào? Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 Nội dung tư vấn: Nghĩa vụ chịu chi phí giám định trong tố tụng hình sự Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy

Xem tiếp »
Trang 1 của 8312345...102030...Cuối »