Kiến thức luật hình sự

Cảnh sát dùng súng bắn chết người bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội gì ?

Cảnh sát dùng súng bắn chết người bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội gì ?

Cảnh sát dùng súng bắn chết người Câu hỏi của bạn:     Xin chào Luật sư. Em có một câu hỏi mong Luật sư giúp. Cách đây gần một tuần gần nhà em có xảy ra một vụ cảnh sát dùng súng bắn chết một người. Vậy xin hỏi Luật sư người cảnh sát có bị xử lý về tội giết người hay không? và hình phạt của người cảnh sát đó có nặng không ? Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi

Xem tiếp »

Tải Nghị định 128/2017/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo điều tra hình sự

Tải Nghị định 128/2017/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo điều tra hình sự

Nghị định 128/2017/NĐ-CP       Theo đó, báo cáo định kỳ là một trong 03 loại báo cáo (báo cáo định kỳ; báo cáo vụ, việc và báo cáo chuyên đề) cần phải thực hiện trong điều tra hình sự với định kỳ là 03 tháng, 06 tháng, 09 tháng và báo cáo năm. Nội dung của báo cáo định kỳ gồm:      - Tổng hợp, phân tích đánh giá và dự báo tình hình hoạt động của các loại tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan

Xem tiếp »

Tải Nghị quyết số 41/2017/NQ14 mới nhất theo pháp luật hiện nay

Tải Nghị quyết số 41/2017/NQ14 mới nhất theo pháp luật hiện nay

Nghị quyết số 41/2017/NQ14      Nghị quyết số 41/2017/NQ14 về việc thi hành Bộ luật hình sự 2015 và về hiệu lực thi hành BLTTHS 2015, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 2015 được thông qua ngày 20/6/2017.      Theo đó, từ ngày 01/01/2018, Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 được sửa đổi theo Luật số 12/2017/QH14 (sau đây gọi là Bộ luật hình sự  2015) chính

Xem tiếp »

Thời hạn điều tra vụ án hình sự của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

Thời hạn điều tra vụ án hình sự của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

Thời hạn điều tra vụ án hình sự Câu hỏi của bạn:     Xin chào Luật sư. Thời hạn điều tra vụ án hình sự của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 được quy định như thế nào ? Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:  Căn cứ pháp lý: Bộ luật tố

Xem tiếp »

Phân biệt thủ tục giám đốc thẩm và tái thẩm theo quy định của BLTTHS năm 2015

Phân biệt thủ tục giám đốc thẩm và tái thẩm theo quy định của BLTTHS năm 2015

Phân biệt thủ tục giám đốc thẩm và tái thẩm Câu hỏi của bạn:     Kính chào Luật sư, xin Luật sư cho e biết phân biệt thủ tục giám đốc thẩm và tái thẩm như thế nào trong BLTTHS năm 2015?. Em xin cảm ơn Luật sư Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn

Xem tiếp »

Tải Luật giám định tư pháp năm 2012 mới nhất hiện nay

Tải Luật giám định tư pháp năm 2012 mới nhất hiện nay

 Luật giám định tư pháp năm 2012      Luật giám định tư pháp năm 2012 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012. Luật giám định tư pháp năm 2012 VIII chương, 46 điều quy định về giám định viên tư pháp; tổ chức giám định tư pháp; người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; hoạt động giám định

Xem tiếp »

Quy định về bảo quản vật chứng của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

Quy định về bảo quản vật chứng của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

Quy định về bảo quản vật chứng Câu hỏi của bạn:     Kính chào Luật sư, xin Luật sư cho em biết quy định về bảo quản vật chứng của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 . Em xin cảm ơn Luật sư Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:  Căn cứ pháp

Xem tiếp »

Tải Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 mới nhất hiện nay

Tải Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 mới nhất hiện nay

Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015      Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015 quy định về tổ chức bộ máy của Cơ quan điều tra HS; nhiệm vụ, quyền hạn tiến hành hoạt động điều tra; Điều tra viên hình sự; quan hệ phối hợp trong hoạt động điều tra hình sự; bảo đảm điều kiện cho hoạt động điều tra hình sự được ban hành ngày 26/11/2015. QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA

Xem tiếp »

Thời hạn tạm giam để điều tra được quy định như thế nào trong BLTTHS năm 2015 ?

Thời hạn tạm giam để điều tra được quy định như thế nào trong BLTTHS năm 2015 ?

Thời hạn tạm giam để điều tra Câu hỏi của bạn:     Kính chào Luật sư, xin Luật sư cho em biết Thời hạn tạm giam để điều tra được quy định như thế nào trong BLTTHS năm 2015 ?. Em xin cảm ơn Luật sư Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như

Xem tiếp »

Thời hạn điều tra theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định như thế nào ?

Thời hạn điều tra theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định như thế nào ?

Thời hạn điều tra theo quy định Câu hỏi của bạn:     Kính chào Luật sư, xin Luật sư cho em biết thời hạn điều tra theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định như thế nào ?. Em xin cảm ơn Luật sư Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn

Xem tiếp »
Trang 1 của 7012345...102030...Cuối »