Văn bản luật hành chính

Thông tư 46/2012/TT-BGTVT quy định về đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới

Thông tư 46/2012/TT-BGTVT quy định về đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới

 Thông tư 46/2012/TT-BGTVT BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI --------                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                  ---------------- Số: 46/2012/TT-BGTVT                                   Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2012   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ

Xem tiếp »

Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

     Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm (có hiệu lực từ ngày 20/10/2018) thay thế Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.   CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Xem tiếp »

Tải Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chung về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

Tải Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chung về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

Nghị định 123/2016/NĐ-CP      Nghị định số 123/2016 quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ về pháp luật; về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; về hợp tác quốc tế; cải cách hành chính; về quản lý nhà nước các dịch vụ sự nghiệp công; về doanh nghiệp, hợp tác xã và các loại hình kinh tế khác; về hội, tổ chức phi chính phủ; tổ chức bộ máy, biên chế trong đơn vị sự nghiệp công lập; cán bộ, công

Xem tiếp »

Tải Nghị định 150/2016/NĐ-CP quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ

Tải Nghị định 150/2016/NĐ-CP quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ

Nghị định 150/2016/NĐ-CP      Theo Nghị định số 150/2016, Văn phòng Chính phủ là cơ quan ngang bộ, giúp việc cho Chính phủ và Thủ tướng.        Theo Nghị định 150/NĐ-CP, Văn phòng Chính phủ có chức năng tham mưu, điều hành hoạt động chung của Chính phủ và Thủ tướng; chỉ đạo hoạt động của Chính phủ và hệ thống hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính; xây dựng Chính phủ điện tử; hậu cần cho hoạt

Xem tiếp »

Tải Luật tổ chức Chính phủ năm 2015 mới nhất hiện nay

Tải Luật tổ chức Chính phủ năm 2015 mới nhất hiện nay

Luật tổ chức Chính phủ năm 2015      Luật tổ chức Chính phủ 2015 với nhiều quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ; Chế độ làm việc của Chính phủ được ban hành ngày 19/06/2015.      Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực

Xem tiếp »

Nghị định 143/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Nghị định 143/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 143/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2016 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ VÀ HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP      Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;      Căn cứ Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;      Căn cứ

Xem tiếp »

Thông tư 11/2016/TT-BCA Quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân

Thông tư 11/2016/TT-BCA Quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân

Thông tư 11/2016/TT-BCA Quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân: BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/2016/TT-BCA Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2016 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ CẤP, ĐỔI, CẤP LẠI THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN Căn cứ Luật căn cước công dân ngày 20 tháng 11 năm

Xem tiếp »

Pháp lệnh 08/2013/UBTVQH13 Pháp lệnh cảnh sát cơ động

Pháp lệnh 08/2013/UBTVQH13 Pháp lệnh cảnh sát cơ động

Pháp lệnh 08/2013/UBTVQH13 Pháp lệnh cảnh sát cơ động: ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Pháp lệnh số: 08/2013/UBTVQH13 Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2013   PHÁP LỆNH CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Công an nhân dân

Xem tiếp »

Tải Nghị định 174/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện

Tải Nghị định 174/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện

CHÍNH PHỦ  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 174/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật xử lý vi phạm

Xem tiếp »

Tải Nghị định 179/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Tải Nghị định 179/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 179/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn cứ

Xem tiếp »
Trang 1 của 1912345...10...Cuối »