Văn bản luật hành chính

Thông tư 95/2014/TT-BQP hướng dẫn thi hành Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu

Thông tư 95/2014/TT-BQP hướng dẫn thi hành Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu

BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 95/2014/TT-BQP Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2014 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 120/2013/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 10 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG, CƠ YẾU      Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính

Xem tiếp »

Tải Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012

Tải Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012

LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2012      Ngày 20/06/2012, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật số 15/2012/QH13 về việc ban hành Luật xử lý vi phạm hành chính.      Luật xử lý vi phạm hành chính có nội dung như sau: QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 15/2012/QH13 Hà Nội,

Xem tiếp »

Nghị định 120/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu

Nghị định 120/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu

CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 120/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG, CƠ YẾU      Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;      Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm

Xem tiếp »

Tải Luật tiếp công dân năm 2013 theo pháp luật hiện hành

Tải Luật tiếp công dân năm 2013 theo pháp luật hiện hành

LUẬT TIẾP CÔNG DÂN NĂM 2013      Ngày 25/11/2013, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật số 42/2013/QH13 về việc ban hành Luật tiếp công dân.      Luật tiếp công dân có nội dung như sau: QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Luật số: 42/2013/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm

Xem tiếp »

Nghị định số 16/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Nghị định số 16/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 16/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2010   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC CHÍNH PHỦ      Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;      Căn cứ Luật Trách nhiệm

Xem tiếp »

Tải Luật viên chức năm 2010 theo pháp luật hiện hành

Tải Luật viên chức năm 2010 theo pháp luật hiện hành

LUẬT VIÊN CHỨC NĂM 2010      Ngày 15/11/2010, tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XII đã thông qua Luật số 58/2010/QH12 về việc ban hành Luật viên chức.      Luật viên chức có nội dung như sau: QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Luật số: 58/2010/QH12 Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2010   LUẬT VIÊN CHỨC  

Xem tiếp »

Tải Luật cán bộ công chức năm 2008 theo pháp luật hiện hành

Tải Luật cán bộ công chức năm 2008 theo pháp luật hiện hành

LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM 2008      Ngày 13/11/2008, tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XII đã thông qua Luật số 22/2008/QH12 về việc ban hành Luật cán bộ công chức.      Luật cán bộ công chức có nội dung như sau: QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Luật số: 22/2008/QH12  Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm

Xem tiếp »

Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009

LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC      Ngày 18/6/2009, tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khóa XII đã thông qua Luật số 35/2009/QH12 về việc ban hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.      Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước có nội dung như sau: QUỐC HỘI ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 35/2009/QH12 Hà

Xem tiếp »

Nghị định 76/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo

Nghị định 76/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo

CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 76/2012/NĐ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2012   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TỐ CÁO Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật tố cáo ngày 11 tháng 11 năm 2011; Căn cứ Luật thi đua khen thưởng ngày 26

Xem tiếp »

Thông tư số 10/2014/TT-BCA quy định việc xử lý, giải quyết tố cáo và quản lý công tác giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân

Thông tư số 10/2014/TT-BCA quy định việc xử lý, giải quyết tố cáo và quản lý công tác giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân

BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2014/TT-BCA Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2014   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC XỬ LÝ, GIẢI QUYẾT TỐ CÁO VÀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT TỐ CÁO TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN Căn cứ Luật tố cáo ngày 11 tháng 11 năm 2011; Căn cứ Luật thi hành án hình sự ngày 17 tháng 6 năm

Xem tiếp »
Trang 1 của 712345...Cuối »