Văn bản luật hành chính

Tải Luật Tố tụng hành chính năm 2015 theo pháp luật hiện hành

Tải Luật Tố tụng hành chính năm 2015 theo pháp luật hiện hành

LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH NĂM 2015      Ngày 25/11/2015, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Luật số 93/2015/QH13 về việc ban hành Luật tố tụng hành chính năm 2015.      Luật Tố tụng hành chính năm 2015 có nội dung như sau: QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Luật số: 93/2015/QH13 Hà Nội,

Xem tiếp »

Luật Khiếu nại năm 2011

Luật Khiếu nại năm 2011

QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- Luật số: 02/2011/QH13 Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2011   LUẬT KHIẾU NẠI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật khiếu nại, Chương 1 NHỮNG QUY

Xem tiếp »

Nghị định 95/2013 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Nghị định 95/2013 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 95/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG      Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng

Xem tiếp »

Nghị định số 46/2016 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Nghị định số 46/2016 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2016   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm

Xem tiếp »

Tải thông tư 15 năm 2014 của Bộ công an quy định về đăng ký xe

Tải thông tư 15 năm 2014 của Bộ công an quy định về đăng ký xe

TẢI THÔNG TƯ 15 NĂM 2014 CỦA  BỘ CÔNG AN QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ XE BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2014/TT-BCA Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2014   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ XE Căn cứ Luật giao thông đường bộ năm 2008; Căn cứ Điều 167 Bộ luật dân sự năm 2005; Căn cứ Nghị

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời cho hội đồng xét xử

Tải mẫu quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời cho hội đồng xét xử

QUYẾT ĐỊNH HỦY BỎ BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI CHO HỘI ĐỒNG XÉT XỬ    Căn cứ Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính quy định về quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời cho hội đồng xét xử, theo mẫu số 62:  TÒA ÁN NHÂN DÂN....(1) Số:..../....../QĐ-BPKCTT(2) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ......,

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời cho hội đồng xét xử

Tải mẫu quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời cho hội đồng xét xử

QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI CHO HỘI ĐỒNG XÉT XỬ     Căn cứ Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính quy định về quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời cho hội đồng xét xử, cụ thể theo mẫu số 60: TÒA ÁN NHÂN DÂN ....(1) Số:..../....../QĐ-BPKCTT(2) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ......,

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời cho thẩm phán

Tải mẫu quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời cho thẩm phán

 QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI CHO THẨM PHÁN     Căn cứ Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính quy định về mẫu quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời cho thẩm phán, cụ thể theo mẫu số 59: TÒA ÁN NHÂN DÂN....(1) Số:..../....../QĐ-BPKCTT(2) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ......,

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định buộc thi hành án hành chính

Tải mẫu quyết định buộc thi hành án hành chính

QUYẾT ĐỊNH BUỘC THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH      Căn cứ Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính quy định về quyết định buộc thi hành án hành chính, cụ thể theo mẫu số 57:  TÒA ÁN NHÂN DÂN(1)....   Số:..../....../QĐ-BPKCTT(2) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ......, ngày........ tháng....... năm..... QUYẾT

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cho hội đồng xét xử

Tải mẫu quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cho hội đồng xét xử

QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI CHO HỘI ĐỒNG XÉT XỬ     Căn cứ Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính quy định về quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cho hội đồng xét xử, cụ thể theo mẫu số 58: TÒA ÁN NHÂN DÂN....(1)   Số:..../....../QĐ-BPKCTT(2) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Xem tiếp »
Trang 1 của 612345...Cuối »