Kiến thức luật hành chính

Phiên tòa theo thủ tục rút gọn tại Tòa án cấp sơ thẩm

Phiên tòa theo thủ tục rút gọn tại Tòa án cấp sơ thẩm

PHIÊN TÒA THEO THỦ TỤC RÚT GỌN TẠI TÒA ÁN CẤP SƠ THẨM Kiến thức của bạn:      Giải quyết vụ án hành chính theo thủ tục rút gọn tại Tòa án cấp sơ thẩm. Kiến thức của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: Căn cứ pháp lý: Luật

Xem tiếp »

Quyết định đưa vụ án ra giải quyết theo thủ tục rút gọn tại Tòa án cấp sơ thẩm

Quyết định đưa vụ án ra giải quyết theo thủ tục rút gọn tại Tòa án cấp sơ thẩm

QUYẾT ĐỊNH ĐƯA VỤ ÁN RA GIẢI QUYẾT THEO THỦ TỤC RÚT GỌN Kiến thức của bạn:      Quyết định đưa vụ án ra giải quyết theo thủ tục rút gọn tại Tòa án cấp sơ thẩm. Kiến thức của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: Căn cứ pháp

Xem tiếp »

Điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn trong tố tụng hành chính

Điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn trong tố tụng hành chính

THỦ TỤC RÚT GỌN TRONG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH Kiến thức của bạn:      Điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn trong tố tụng hành chính. Kiến thức của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: Căn cứ pháp lý: Luật Tố tụng hành chính năm

Xem tiếp »

Các hình thức kỷ luật trong thi hành án hành chính

Các hình thức kỷ luật trong thi hành án hành chính

HÌNH THỨC KỶ LUẬT TRONG THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH Kiến thức của bạn:      Xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành án hành chính. Kiến thức của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: Căn cứ pháp lý: Luật

Xem tiếp »

Thi hành án hành chính trong một số trường hợp cụ thể

Thi hành án hành chính trong một số trường hợp cụ thể

THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ Kiến thức của bạn:      Thi hành án hành chính trong một số trường hợp cụ thể. Kiến thức của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: Căn cứ pháp lý: Luật Tố tụng hành chính

Xem tiếp »

Bán hàng rong bị xử lý như thế nào theo quy định của pháp luật?

Bán hàng rong bị xử lý như thế nào theo quy định của pháp luật?

Bán hàng rong bị xử lý như thế nào theo quy định của pháp luật?  Câu hỏi của bạn:      Bán hàng rong bị xử lý như thế nào theo quy định của pháp luật ? Câu hỏi của luật sư:      Chào bạn ! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi qua email- Phòng tư vấn luật của công ty Luật Toàn Quốc. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:  Căn cứ pháp lý:  Nghị định

Xem tiếp »

Các thủ tục liên quan đến gửi và nhận thông điệp dữ liệu điện tử với Tòa án

Các thủ tục liên quan đến gửi và nhận thông điệp dữ liệu điện tử với Tòa án

GỬI VÀ NHẬN THÔNG ĐIỆP DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ VỚI TÒA ÁN Kiến thức của bạn:      Các thủ tục liên quan đến gửi và nhận thông điệp dữ liệu điện tử với Tòa án. Kiến thức của Luật sư:      Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:  Căn cứ pháp lý: Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP

Xem tiếp »

Thủ tục tái thẩm vụ án hành chính theo quy định của Luật Tố tụng hành chính 2015

Thủ tục tái thẩm vụ án hành chính theo quy định của Luật Tố tụng hành chính 2015

THỦ TỤC TÁI THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH Kiến thức của bạn:      Thủ tục tái thẩm vụ án hành chính theo quy định của Luật Tố tụng hành chính 2015. Kiến thức của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: Căn cứ pháp lý: Luật Tố tụng hành

Xem tiếp »

Thủ tục giải quyết vụ án hành chính tại Tòa án cấp phúc thẩm

Thủ tục giải quyết vụ án hành chính tại Tòa án cấp phúc thẩm

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH TẠI TOÀ ÁN CẤP PHÚC THẨM Kiến thức của bạn:      Thủ tục giải quyết vụ án hành chính tại Tòa án cấp phúc thẩm. Kiến thức của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: Căn cứ pháp lý: Luật Tố

Xem tiếp »

Quy định về thi hành án trong vụ án hành chính

Quy định về thi hành án trong vụ án hành chính

THI HÀNH ÁN TRONG VỤ ÁN HÀNH CHÍNH Kiến thức của bạn:      Quy định của pháp luật về thi hành bản án, quyết định của Tòa án trong vụ án hành chính. Kiến thức của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: Căn cứ pháp lý: Luật Tố

Xem tiếp »
Trang 1 của 2312345...1020...Cuối »