Kiến thức luật hành chính

Phí sử dụng tạm thời lòng đường hè phố trên địa bàn thành phố Hà Nội

Phí sử dụng tạm thời lòng đường hè phố trên địa bàn thành phố Hà Nội

PHÍ SỬ DỤNG TẠM THỜI LÒNG ĐƯỜNG HÈ PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Câu hỏi của bạn:       Phí sử dụng tạm thời lòng đường hè phố trên địa bàn thành phố Hà Nội. Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn!      Trước tiên, xin trân trọng cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn  đến phòng tư vấn pháp luật qua email – Luật Toàn Quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: Cơ

Xem tiếp »

Phí thẩm định hồ sơ điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất

Phí thẩm định hồ sơ điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất

PHÍ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ KHOAN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Câu hỏi của bạn:       Phí thẩm định hồ sơ điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hà Nội. Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn!      Trước tiên, xin trân trọng cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn  đến phòng tư vấn pháp luật qua email – Luật Toàn Quốc. Chúng tôi

Xem tiếp »

Tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh theo Luật tiếp công dân năm 2013

Tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh theo Luật tiếp công dân năm 2013

TIẾP CÔNG DÂN TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN CẤP TỈNH Kiến thức của bạn:      Tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh theo Luật tiếp công dân năm 2013. Kiến thức của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: Căn cứ pháp

Xem tiếp »

Phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn thành phố Hà Nội

Phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn thành phố Hà Nội

PHÍ THẨM ĐỊNH ĐỀ ÁN XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Câu hỏi của bạn:       Phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn thành phố Hà Nội. Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn!      Trước tiên, xin trân trọng cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn  đến phòng tư vấn pháp luật qua email – Luật Toàn Quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư

Xem tiếp »

Tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện theo Luật tiếp công dân năm 2013

Tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện theo Luật tiếp công dân năm 2013

TIẾP CÔNG DÂN TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN CẤP HUYỆN Kiến thức của bạn:      Tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện theo Luật tiếp công dân năm 2013. Kiến thức của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: Căn cứ pháp

Xem tiếp »

Tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân ở trung ương

Tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân ở trung ương

TIẾP CÔNG DÂN TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN Ở TRUNG ƯƠNG Kiến thức của bạn:      Tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân ở trung ương theo Luật tiếp công dân năm 2013. Kiến thức của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: Căn cứ pháp

Xem tiếp »

Trụ sở tiếp công dân theo Luật tiếp công dân năm 2013

Trụ sở tiếp công dân theo Luật tiếp công dân năm 2013

TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN Kiến thức của bạn:      Trụ sở tiếp công dân theo Luật tiếp công dân năm 2013. Kiến thức của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: Căn cứ pháp lý: Luật tiếp công dân năm 2013 Nội dung tư vấn về trụ sở

Xem tiếp »

Phí thẩm định đề án khai thác sử dụng nước mặt trên địa bàn thành phố Hà Nội

Phí thẩm định đề án khai thác sử dụng nước mặt trên địa bàn thành phố Hà Nội

PHÍ THẨM ĐỊNH ĐỀ ÁN KHAI THÁC SỬ DỤNG NƯỚC MẶT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Câu hỏi của bạn:       Phí thẩm định đề án khai thác sử dụng nước mặt trên địa bàn thành phố Hà Nội. Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn!      Trước tiên, xin trân trọng cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn  đến phòng tư vấn pháp luật qua email – Luật Toàn Quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư

Xem tiếp »

Phí tham quan di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Hà Nội

Phí tham quan di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Hà Nội

PHÍ THAM QUAN DI TÍCH LỊCH SỬ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Câu hỏi của bạn:       Phí tham quan di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Hà Nội. Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn!      Trước tiên, xin trân trọng cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn  đến phòng tư vấn pháp luật qua email – Luật Toàn Quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: Cơ sở pháp

Xem tiếp »

Nộp phạt nhiều lần khi bị xử phạt vi phạm hành chính có được không?

Nộp phạt nhiều lần khi bị xử phạt vi phạm hành chính có được không?

NỘP PHẠT NHIỀU LẦN Kiến thức của bạn:    Nộp phạt nhiều lần khi bị xử phạt vi phạm hành chính có được không? Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật xử lý vi phạm hành chính 2012; Nghị định 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính. Nội dung kiến thức:      1. Điều kiện để được nộp phạt nhiều lần khi bị xử phạt vi phạm hành

Xem tiếp »
Trang 1 của 2912345...1020...Cuối »