Download mẫu hợp đồng vay tiền cá nhân – Công ty Luật Toàn Quốc

Download mẫu hợp đồng vay tiền cá nhân – Công ty Luật Toàn Quốc4.5 (90%) 2 votes Download mẫu hợp đồng vay tiền cá nhân CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————- HỢP ĐỒNG CHO VAY TIỀN      Hôm nay, ngày …….. tháng ….…. […]

Download mẫu hợp đồng vay tiền cá nhân – Công ty Luật Toàn Quốc
4.5 (90%) 2 votes

Download mẫu hợp đồng vay tiền cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

HỢP ĐỒNG CHO VAY TIỀN

     Hôm nay, ngày …….. tháng ….…. năm ….… tại: …………….………………………………..

Chúng tôi gồm có:

Bên A: (bên cho vay)

+ Địa chỉ: …………………………………………………………….……………………………………….……

+ Điện thoại: ………………………………………………………….……………………………………….…..

+ Đại diện là: ………………………………………………………………………………………………………

+ CMND số: ………………………. Ngày cấp: ………………………..…. Nơi cấp: ……………….………

Bên B: (bên vay)

+ Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………….……

+ Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………….…..

+ Đại diện là: ………………………………………………………………………………..……………………

+ CMND số: ………………………. Ngày cấp: ……………………….…. Nơi cấp: ……………….………

Sau khi thỏa thuận cùng nhau ký hợp đồng vay tiền với các điều khoản sau:

Điều 1: Về số tiền vay

Bên A đồng ý cho bên B vay số tiền:

+ Bằng số: ………………………………………………………………………………………………………

+ Bằng chữ: …………………………………………………………..……………………….……………….

Điều 2: Thời hạn và phương thức nhận tiền vay

Thời hạn vay: ………………… tháng

Kể từ ngày ………… tháng  …………. năm …………….đến ngày ………… tháng ………… năm …………

Download mẫu hợp đồng vay tiền cá nhân

Download mẫu hợp đồng vay tiền cá nhân

Điều 3: Lãi suất

3.1 Bên B đồng ý vay số tiền trên với lãi suất ……….. % một tháng tính từ ngày nhận tiền vay.

3.2 Tiền lãi được trả hàng tháng đúng vào ngày thứ 30 tính từ ngày vay, lãi trả chậm bị phạt …….. % tháng.

3.3 Trước khi hợp đồng này đáo hạn ….. ngày; nếu bên B muốn tiếp tục gia hạn phải được sự thỏa thuận trước tại địa điểm ……………………………………….……………………………………………………

3.4 Trong thời hạn hợp đồng có hiệu lực không thay đổi mức lãi suất cho vay đã thỏa thuận trong hợp đồng này.

3.5 Thời hạn thanh toán nợ quá không quá …. Ngày nếu không có sự thỏa thuận nào khác của hai bên.

Điều 4: Những cam kết chung

4.1 Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng này, nếu những nội dung khác đã quy định trong pháp luật Nhà nước không ghi trong hợp đồng này, hai bên cần tôn trọng chấp hành.

4.2 Nếu có tranh chấp xảy ra, hai bên sẽ giải quyết bằng thương lượng.

4.3 Nếu tự giải quyết không thỏa mãn, hai bên sẽ chuyển vụ việc tới Tòa án nhân dân … nơi hai bên vay cư trú.

Điều 5: Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ……… tháng …..… năm …….. đến ngày … tháng … năm …………………………..…

Hợp đồng này được lập thành ……….… bản. Mỗi bên giữ ………… bản.

      ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                ĐẠI DIỆN BÊN B

          (Ký tên)                                                                                                  (Ký tên)

>>> Tải mẫu hợp đồng vay tiền cá nhân

     Để được tư vấn chi tiết và download mẫu hợp đồng vay tiền cá nhân quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.