Đơn đăng ký biến động đất đai mới nhất

Đơn đăng ký biến động đất đai mới nhất5 (100%) 1 vote      Mẫu đơn đăng ký biến động đất đai mới nhất năm 2019 sửa đổi, bổ sung Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT, được ban hành tại Phụ lục kèm theo Thông tư 33/2017/TT-BTNMT do Bộ trưởng […]

Đơn đăng ký biến động đất đai mới nhất
5 (100%) 1 vote

     Mẫu đơn đăng ký biến động đất đai mới nhất năm 2019 sửa đổi, bổ sung Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT, được ban hành tại Phụ lục kèm theo Thông tư 33/2017/TT-BTNMT do Bộ trưởng Bộ tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 29/9/2017, có hiệu lực ngày 5/12/2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu số 09/ĐK

 

 

 

 

 

 

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

   Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng, thống nhất với giấy tờ xuất trình.

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số:…….Quyển….

Ngày…… / …… / …….…

Người nhận hồ sơ

(Ký và ghi rõ họ, tên)

 

 

 

 

 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG

ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 

 

 

 

 

 

Kính gửi: ……………………………………………………………….

 

 

 

 

 

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ        

(Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)

 

 

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

  1.1. Tên (viết chữ in hoa): ………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………….………………………………………………………………

  1.2. Địa chỉ(1):……………..……………………………………………………………………………

 

 

2. Giấy chứng nhận đã cấp

  2.1. Số vào sổ cấp GCN:……….………;  2.2. Số phát hành GCN:…………..……………;

  2.3. Ngày cấp GCN … / … / …… …….;  

 

 

3. Nội dung biến động về: …………………………………………………………………………………………….

 

 

 3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:

– …………………………………………….;

……………………………………………….;

……………………………………………….;

……………………………………………….;

……………………………………………….;

……………………………………………….;

3.2. Nội dung sau khi biến động:

  -….……………………………………….;

……………………………….….…………;

………………………….……….…………;

………………………….……….…………;

………………………….……….…………;

………………………….……….…………;

 

 

4. Lý do biến động

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

5. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với thửa đất đăng ký biến động

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

6. Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:

     – Giấy chứng nhận đã cấp;

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

           

 

        Tôi         có nhu cầu cấp GCN mới               không có nhu cầu cấp GCN mới

Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                                                                                                                     …, ngày tháng …. năm…

                                                                                                                           Người viết đơn

                                                                                                       (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

………………………………………………………………………………

>>> Tải mẫu đơn đăng ký biến động đất đai mới nhất bản đầy đủ

Hướng dẫn kê khai đơn đăng ký biến động đất đai:

  • Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi.
  • Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không thuộc trường hợp “dồn điền đổi thửa”; chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; trường hợp xác nhận thay đổi thông tin về pháp nhân, số Giấy chứng minh nhân dân, số thẻ Căn cước công dân, địa chỉ vào Giấy chứng nhận thì không kê khai, không xác nhận các thông tin tại Điểm 5 của mục I, các mục II, III và IV của Đơn này.
  • Đối với trường hợp xác định lại diện tích đất ở cho hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận thì không kê khai, không xác nhận các thông tin tại Điểm 5 của Mục I, các mục II và IV của Đơn này.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về mẫu đơn đăng ký biến động đất đai mới nhất quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Quỳnh Mai