Doanh nghiệp

Điều kiện, hồ sơ thành lập công ty kinh doanh bất động sản.

THÀNH LẬP CÔNG TY KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Câu hỏi về thành lập công ty kinh doanh bất động sản:  Quy định pháp luật về thành lập công ty kinh doanh bất động sản. Câu trả lời về thành lập công ty kinh doanh bất động sản: Cơ sở pháp lý:  Luật Doanh Nghiệp 2014  Luật kinh doanh bất động sản 2014 Nghị định 78/2015/NĐ-CP. Nội dung tư vấn: Thành lập công ty kinh doanh bất động sản.  1.

Xem tiếp »

Xin cấp lại mẫu con dấu công ty bị mất cần phải làm những gì?

XIN CẤP LẠI MẪU CON DẤU CÔNG TY BỊ MẤT Kiến thức của bạn:  Xin cấp lại mẫu con dấu công ty bị mất Kiến thức của luật sư: Cơ sở pháp lý:  Luật Doanh Nghiệp 2014  Nội dung tư vấn: Xin cấp lại mẫu con dấu công ty bị mất 1.Trường hợp doanh nghiệp thành lập sau ngày 01/07/2015:      Doanh nghiệp lập thông báo huỷ mẫu con dấu cũ của doanh nghiệp, đồng thời thông báo sử dụng con dấu mới của

Xem tiếp »

Thông tư 16/2011/TT-NHNN quy định về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ ngân hàng nhà nước Việt Nam

Thông tư 16/2011/TT-NHNN quy định về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ ngân hàng nhà nước Việt Nam

THÔNG TƯ 16/2011/TT-NHNN NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 16/2011/TT-NHNN Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2011 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ, KIỂM TOÁN NỘI BỘ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6

Xem tiếp »

Tải luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam 2010

Tải luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam 2010

LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Luật số: 46/2010/QH12 Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2010 LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc

Xem tiếp »

Tải nghị định 50/2014/NĐ-CP về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước

Tải nghị định 50/2014/NĐ-CP về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước

NGHỊ ĐỊNH 50/2014/NĐ-CP CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 50/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2014 NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ DỰ TRỮ NGOẠI HỐI NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010; Căn cứ

Xem tiếp »

Tải nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn thực phẩm

Tải nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn thực phẩm

NGHỊ ĐỊNH 15/2018/NĐ-CP CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2018 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6

Xem tiếp »

Nghị định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu

Nghị định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu

NGHỊ ĐỊNH 105/2017/NĐ-CP CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 105/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2017   NGHỊ ĐỊNH VỀ KINH DOANH RƯỢU Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Luật an toàn thực phẩm ngày

Xem tiếp »

Nghị định 63/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật trọng tài thương mại

Nghị định 63/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật trọng tài thương mại

NGHỊ ĐỊNH 63/2011/NĐ-CP CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2011 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI CHÍNH PHỦ      Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;      Căn cứ Luật

Xem tiếp »

Các trường hợp giải thể doanh nghiệp theo quy định của pháp luật

Các trường hợp giải thể doanh nghiệp theo quy định của pháp luật

CÁC TRƯỜNG HỢP GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP Kiến thức của bạn:  Các trường hợp giải thể doanh nghiệp Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật Doanh nghiệp 2014 Nội dung kiến thức về các trường hợp giải thể doanh nghiệp: 1. Giải thể doanh nghiệp tự nguyện:      Giải thể doanh nghiệp là quyền của nhà đầu tư đối với việc rút lui khỏi thị trường kinh doanh, một trong các nhóm quyền của quyền

Xem tiếp »

Tải luật phòng chống tác hại của thuốc lá 2012

Tải luật phòng chống tác hại của thuốc lá 2012

LUẬT PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ 2012 QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Luật số: 09/2012/QH13 Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2012   LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị

Xem tiếp »
Trang 5 của 97« Đầu...34567...102030...Cuối »