Doanh nghiệp

Quy định về con dấu doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp 2014

Quy định về con dấu doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp 2014

CON DẤU DOANH NGHIỆP Kiến thức của bạn:      Quy định về con dấu doanh nghiệp theo quy định mới nhất Kiến thức của luật sư: Cơ sở pháp lý Luật doanh nghiệp 2014 Nghị định 78/2015/NĐ-CP  Nội dung tư vấn 1. Quy định về con dấu doanh nghiệp      Con dấu doanh nghiệp là dấu hiệu riêng, đặc biệt, không bị trùng lặp nhằm mục đích phân biệt giữa doanh nghiệp này và doanh nghiệp khác.    

Xem tiếp »

Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Kiến thức của bạn: Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật an toàn thực phẩm Nội dung tư vấn về trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh    

Xem tiếp »

Mục tiêu và nguyên tắc hoạt động của Kiểm toán nội bộ

Mục tiêu và nguyên tắc hoạt động của Kiểm toán nội bộ

Mục tiêu và nguyên tắc hoạt động của Kiểm toán nội bộ Kiến thức của bạn:      Mục tiêu và nguyên tắc hoạt động của Kiểm toán nội bộ theo quy định của pháp luật Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam 2010 Thông tư 16/2011/TT-NHNN Nội dung tư vấn:      Kiểm toán nội bộ là đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước, thực hiện kiểm toán nội bộ và

Xem tiếp »

Hoạt động giám sát ngân hàng

Hoạt động giám sát ngân hàng

Quy định về Hoạt động giám sát ngân hàng Kiến thức của bạn:      Hoạt động giám sát ngân hàng theo quy định của pháp luật hiện hàng Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam 2010 Nghị định 26/2014/NĐ-CP Nội dung tư vấn:      Giám sát ngân hàng là hoạt động của Ngân hàng Nhà nước trong việc thu thập, tổng hợp, phân tích thông tin về đối tượng giám sát

Xem tiếp »

Quy định về thanh tra ngân hàng

Quy định về thanh tra ngân hàng

Quy định của pháp luật về thanh tra ngân hàng Kiến thức của bạn: Những quy định của pháp luật về thanh tra ngân hàng Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp luật: Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam 2010 Nghị định 26/2014/NĐ-CP Nội dung tư vấn: Thanh tra ngân hàng là hoạt động thanh tra của Ngân hàng Nhà nước đối với các đối tượng thanh tra ngân hàng trong việc chấp hành pháp luật về

Xem tiếp »

Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương

Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương

Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương Kiến thức của bạn: Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật an toàn thực phẩm Nội dung tư vấn về trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ công thương      1. Nguyên tắc phân công trách

Xem tiếp »

Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm Kiến thức của bạn: Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật an toàn thực phẩm Nội dung tư vấn về trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm      Điều 38 Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn

Xem tiếp »

Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Y tế

Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Y tế

Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Y tế Kiến thức của bạn: Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Y tế Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật an toàn thực phẩm Nội dung tư vấn về trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Y tế      1. Nguyên tắc phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an

Xem tiếp »

Truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm không bảo đảm an toàn

Truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm không bảo đảm an toàn

Truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm không bảo đảm an toàn Kiến thức của bạn: Truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm không bảo đảm an toàn Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật an toàn thực phẩm Nội dung tư vấn về truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm không bảo đảm an toàn      1. Truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm không bảo đảm an toàn    

Xem tiếp »

Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với phụ gia thực phẩm

Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với phụ gia thực phẩm

Bảo đảm an toàn thực phẩm đối với phụ gia Kiến thức của bạn: Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với phụ gia thực phẩm Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật an toàn thực phẩm Nội dung tư vấn về bảo đảm an toàn thực phẩm đối với phụ gia    1. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với phụ gia thực phẩm     Điều 30 Nghị định

Xem tiếp »
Trang 5 của 87« Đầu...34567...102030...Cuối »