Doanh nghiệp

Các trường hợp miễn kiểm tra về an toàn thực phẩm nhập khẩu

Các trường hợp miễn kiểm tra về an toàn thực phẩm nhập khẩu

Trường hợp miễn kiểm tra về an toàn thực phẩm nhập khẩu Kiến thức của bạn: Trường hợp miễn kiểm tra về an toàn thực phẩm nhập khẩu Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dân luật an toàn thực phẩm Nội dung tư vấn về trường hợp miễn kiểm tra về an toàn thực phẩm nhập khẩu     1. Các trường hợp miễn kiểm tra về an toàn thực phẩm nhập khẩu      Điều 13

Xem tiếp »

Bảo đảm an toàn đối với thực phẩm biến đổi gen theo quy định

Bảo đảm an toàn đối với thực phẩm biến đổi gen theo quy định

Bảo đảm an toàn đối với thực phẩm biến đổi gen Kiến thức của bạn: Bảo đảm an toàn đối với thực phẩm biến đổi gen Ghi nhãn đối với hàng hóa chứa sinh vật biến đổi gen, sản phẩm của sinh vật biến đổi gen sử dụng làm thực phẩm Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dân luật an toàn thực phẩm Nội dung tư vấn về bảo đảm an toàn đối với thực phẩm biến

Xem tiếp »

Trình tự đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy định

Trình tự đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy định

Trình tự đăng ký bản công bố sản phẩm Kiến thức của bạn: Trình tự đăng ký bản công bố sản phẩm Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật an toàn thực phẩm Nội dung tư vấn về trình tự đăng ký bản công bố sản phẩm     Điều 8 Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật an toàn thực phẩm quy định về trình tự đăng ký bản công bố sản phẩm như sau:     Thứ

Xem tiếp »

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm Kiến thức của bạn: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật an toàn thực phẩm Nội dung tư vấn về Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm      1. Cấp Giấy chứng nhận cơ

Xem tiếp »

Hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy định

Hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy định

Hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm Kiến thức của bạn: Đăng ký bản công bố sản phẩm là gì? Hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dân luật an toàn thực phẩm Nội dung tư vấn về hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm      1. Đăng ký bản công bố sản phẩm là gì?      Điều 6 Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dân luật an toàn

Xem tiếp »

Trình tự tự công bố sản phẩm như thế nào theo quy định pháp luật

Trình tự tự công bố sản phẩm như thế nào theo quy định pháp luật

Trình tự tự công bố sản phẩm Kiến thức của bạn: Trình tự tự công bố sản phẩm Hồ sơ tự công bố sản phẩm Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật an toàn thực phẩm Nội dung tư vấn về trình tự tự công bố sản phẩm     1. Tự công bố sản phẩm là gì?      Điều 4 Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật an toàn thực phẩm quy định tự công bố sản phẩm

Xem tiếp »

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA THAM GIA CỤM LIÊN KẾT NGÀNH Kiến thức của bạn:       Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị Kiến thức của luật sư: Cơ sở pháp lý Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017  Nội dung tư vấn về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo       Ngày 12 tháng 6 năm 2017 Quốc hội ban hành

Xem tiếp »

Đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

Đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

ĐẦU TƯ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO Kiến thức của bạn:       Đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo Kiến thức của luật sư: Cơ sở pháp lý Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017  Nội dung tư vấn về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo      Ngày 12 tháng 6 năm 2017 Quốc hội ban hành Luật Hộ trợ doanh

Xem tiếp »

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO Kiến thức của bạn:       Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo Kiến thức của luật sư: Cơ sở pháp lý Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017  Nội dung tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo       Ngày 12 tháng 6 năm 2017 Quốc hội ban hành Luật Hộ trợ doanh

Xem tiếp »

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CHUYỂN ĐỔI TỪ HỘ KINH DOANH Kiến thức của bạn:       Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh Kiến thức của luật sư: Cơ sở pháp lý Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017  Nội dung tư vấn về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh      Ngày 12 tháng 6 năm 2017 Quốc hội ban hành Luật Hộ

Xem tiếp »
Trang 4 của 84« Đầu...23456...102030...Cuối »