Doanh nghiệp

Nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định mới

Nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định mới

 NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THEO QUY ĐỊNH MỚI Kiến thức của bạn:     Nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định mới Kiến thức của luật sư: Cơ sở pháp lý Luật doanh nghiệp 2014 Nghị định 78/2015/NĐ-CP  Nội dung tư vấn  1. Nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.      Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp cho các doanh nghiệp thành lập

Xem tiếp »

Các hành vi bị nghiêm cấm theo Luật doanh nghiệp 2014

Các hành vi bị nghiêm cấm theo Luật doanh nghiệp 2014

 CÁC HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2014 Kiến thức của bạn:      Các hành vi bị nghiêm cấm theo Luật doanh nghiệp 2014 Kiến thức của luật sư: Cơ sở pháp lý Luật doanh nghiệp 2014  Nội dung tư vấn      Luật doanh nghiệp 2014 quy định các hành vi bị nghiêm cấm tại điều 17 như sau: 1. Các hành vi bị nghiêm cấm đối với cơ quan đăng ký kinh doanh "1. Cấp hoặc từ chối cấp

Xem tiếp »

Người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là tổ chức

Người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là tổ chức

 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA CHỦ SỞ HỮU, THÀNH VIÊN, CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC Kiến thức của bạn:      Người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là tổ chức Kiến thức của luật sư: Cơ sở pháp lý Luật doanh nghiệp 2014  Nội dung tư vấn      Theo điều 15, Luật doanh nghiệp 2014 thì Người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông được quy định như

Xem tiếp »

Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP Kiến thức của bạn:      Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Kiến thức của luật sư: Cơ sở pháp lý Luật doanh nghiệp 2014 Nghị định 78/2015/NĐ-CP  Nội dung tư vấn  1. Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp 1.1. Điều 27, Luật doanh nghiệp 2014 quy định về

Xem tiếp »

Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần

Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN, CÔNG TY HỢP DANH, DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP ĐỐI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN Kiến thức của bạn:      Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần Kiến thức của luật sư: Cơ sở pháp lý Luật doanh nghiệp 2014  Nội dung tư vấn      Điều 26, Luật doanh nghiệp 2014 quy định về

Xem tiếp »

Điều lệ công ty theo quy định mới nhất của Luật doanh nghiệp

Điều lệ công ty theo quy định mới nhất của Luật doanh nghiệp

ĐIỀU LỆ CÔNG TY THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP Kiến thức của bạn:      Điều lệ công ty theo quy định mới nhất của Luật doanh nghiệp Kiến thức của luật sư: Cơ sở pháp lý Luật doanh nghiệp 2014  Nội dung tư vấn      Điều lệ công ty theo quy định mới nhất của Luật doanh nghiệp      Điều 25, Luật doanh nghiệp 2014 quy định các nội dung cần có trong Điều lệ công ty như

Xem tiếp »

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo luật mới nhất 2017

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo luật mới nhất 2017

 HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THEO LUẬT MỚI NHẤT 2017 Kiến thức của bạn:      Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo luật mới nhất 2017 Kiến thức của luật sư: Cơ sở pháp lý Luật doanh nghiệp 2014  Nội dung tư vấn 1. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân Điều 20, Luật doanh nghiệp 2014:      "1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.      2. Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng

Xem tiếp »

Trách nhiệm của người đại diện doanh nghiệp

Trách nhiệm của người đại diện doanh nghiệp

 TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP Kiến thức của bạn:      Trách nhiệm của người đại diện của doanh nghiệp Kiến thức của luật sư: Cơ sở pháp lý Luật doanh nghiệp 2014  Nội dung tư vấn: Trách nhiệm của người đại diện doanh nghiệp  1. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp      Điều 14, Luật doanh nghiệp 2014 quy định:      "1. Người đại diện theo pháp

Xem tiếp »

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP Kiến thức của bạn:      Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp Kiến thức của luật sư: Cơ sở pháp lý Luật doanh nghiệp 2014  Nội dung tư vấn: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp      Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được quy định cụ thể tại Điều 13, Luật doanh nghiệp 2014 như sau:      "1. Người đại diện

Xem tiếp »

Nghĩa vụ của doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp 2014

Nghĩa vụ của doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp 2014

 NGHĨA VỤ CỦA DOANH NGHIỆP THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2014 Kiến thức của bạn:      Nghĩa vụ của doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp 2014 Kiến thức của luật sư: Cơ sở pháp lý Luật doanh nghiệp 2014  Nội dung tư vấn      Nghĩa vụ của doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp 2014      Bên cạnh các quyền được quy định tại điều 7, Luật doanh nghiệp 2014, thì doanh nghiệp còn phải thực hiện các

Xem tiếp »
Trang 4 của 79« Đầu...23456...102030...Cuối »