Doanh nghiệp

Hợp nhất doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.

Hợp nhất doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.

HỢP NHẤT DOANH NGHIỆP Kiến thức của bạn:  Quy định pháp luật về việc hợp nhất doanh nghiệp. Kiến thức của luật sư: Cơ sở pháp lý:  Luật Doanh Nghiệp 2014  Nghị định 78/2015/NĐ-CP. Nội dung tư vấn 1.Hợp nhất doanh nghiệp      Theo Điều 194 Luật doanh nghiệp 2014 thì hợp nhất doanh nghiệp được quy định như sau:Hai hoặc một số công ty, sau đây gọi là công ty bị hợp nhất, có thể hợp

Xem tiếp »

Các trường hợp phải trả, giao nộp con dấu doanh nghiệp

Các trường hợp phải trả, giao nộp con dấu doanh nghiệp

CÁC TRƯỜNG HỢP GIAO NỘP CON DẤU DOANH NGHIỆP Câu hỏi của bạn:      Công ty Luật Toàn Quốc cho tôi hỏi các trường hợp doanh nghiệp phải giao nộp con dấu doanh nghiệp? Câu trả lời của Luật sư:      Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Bộ phận tư vấn pháp lý của Công ty Luật Toàn Quốc. Với câu hỏi của bạn về các trường hợp phải trả, giao nộp con dấu của doanh nghiệp, chúng tôi xin giải đáp thắc mắc như

Xem tiếp »

Tổ chức lại doanh nghiệp được quy định như thế nào?

Tổ chức lại doanh nghiệp được quy định như thế nào?

TỔ CHỨC LẠI DOANH NGHIỆP Câu hỏi của về tổ chức lại doanh nghiệp Khi doanh nghiệp đang hoạt đông, giờ họ muốn tổ chức lại doanh nghiệp thì cần đáp ứng những điều kiện nào về quy định pháp luật. Câu trả lời về tổ chức lại doanh nghiệp: Cơ sở pháp lý:  Luật Doanh Nghiệp 2014  Nội dung tư vấn 1.Đối tượng tổ chức lại Doanh nghiệp:      Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, công ty trách

Xem tiếp »

Điều kiện, hồ sơ thành lập công ty kinh doanh bất động sản.

THÀNH LẬP CÔNG TY KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Câu hỏi về thành lập công ty kinh doanh bất động sản:  Quy định pháp luật về thành lập công ty kinh doanh bất động sản. Câu trả lời về thành lập công ty kinh doanh bất động sản: Cơ sở pháp lý:  Luật Doanh Nghiệp 2014  Luật kinh doanh bất động sản 2014 Nghị định 78/2015/NĐ-CP. Nội dung tư vấn: Thành lập công ty kinh doanh bất động sản.  1.

Xem tiếp »

Xin cấp lại mẫu con dấu công ty bị mất cần phải làm những gì?

XIN CẤP LẠI MẪU CON DẤU CÔNG TY BỊ MẤT Kiến thức của bạn:  Xin cấp lại mẫu con dấu công ty bị mất Kiến thức của luật sư: Cơ sở pháp lý:  Luật Doanh Nghiệp 2014  Nội dung tư vấn: Xin cấp lại mẫu con dấu công ty bị mất 1.Trường hợp doanh nghiệp thành lập sau ngày 01/07/2015:      Doanh nghiệp lập thông báo huỷ mẫu con dấu cũ của doanh nghiệp, đồng thời thông báo sử dụng con dấu mới của

Xem tiếp »

Thông tư 16/2011/TT-NHNN quy định về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ ngân hàng nhà nước Việt Nam

Thông tư 16/2011/TT-NHNN quy định về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ ngân hàng nhà nước Việt Nam

THÔNG TƯ 16/2011/TT-NHNN NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 16/2011/TT-NHNN Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2011 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ, KIỂM TOÁN NỘI BỘ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6

Xem tiếp »

Tải luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam 2010

Tải luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam 2010

LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Luật số: 46/2010/QH12 Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2010 LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc

Xem tiếp »

Tải nghị định 50/2014/NĐ-CP về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước

Tải nghị định 50/2014/NĐ-CP về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước

NGHỊ ĐỊNH 50/2014/NĐ-CP CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 50/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2014 NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ DỰ TRỮ NGOẠI HỐI NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010; Căn cứ

Xem tiếp »

Tải nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn thực phẩm

Tải nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn thực phẩm

NGHỊ ĐỊNH 15/2018/NĐ-CP CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2018 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6

Xem tiếp »

Nghị định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu

Nghị định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu

NGHỊ ĐỊNH 105/2017/NĐ-CP CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 105/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2017   NGHỊ ĐỊNH VỀ KINH DOANH RƯỢU Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Luật an toàn thực phẩm ngày

Xem tiếp »
Trang 4 của 97« Đầu...23456...102030...Cuối »