Doanh nghiệp

Tải Luật Đầu tư 2014

Tải Luật Đầu tư 2014

  QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Luật số: 67/2014/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014   LUẬT ĐẦU TƯ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật đầu tư. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh      Luật này quy định

Xem tiếp »

Giấy phép hoạt động khám chữa bệnh nhà hộ sinh

Giấy phép hoạt động khám chữa bệnh nhà hộ sinh

 GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM CHỮA BỆNH NHÀ HỘ SINH Kiến thức của bạn:      Giấy phép hoạt động khám chữa bệnh nhà hộ sinh Kiến thức của luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật doanh nghiệp 2014 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009. Nghị định 87/2011/NĐ-CP. Thông tư 41/2011/TT-BYT Quyết định 2271/2002/QĐ-BYT  Nội dung tư vấn: Cơ sở cần đáp ứng các điều kiện sau để được cấp giấy phép

Xem tiếp »

Giấy phép hoạt động với phòng khám chẩn đoán hình ảnh

Giấy phép hoạt động với phòng khám chẩn đoán hình ảnh

 GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG VỚI PHÒNG KHÁM CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH Kiến thức của bạn:      Giấy phép hoạt động với phòng khám chẩn đoán hình ảnh Kiến thức của luật sư: Cơ sở pháp lý Luật doanh nghiệp 2014 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009. Nghị định 87/2011/NĐ-CP. Thông tư 41/2011/TT-BYT  Nội dung tư vấn Điều kiện để phòng khám chẩn đoán hình ảnh được cấp giấy phép hoạt động

Xem tiếp »

Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án đầu tư nước ngoài không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án đầu tư nước ngoài không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI KHÔNG THUỘC QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ   Kiến thức của bạn:      Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án đầu tư nước ngoài không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Đầu tư năm 2014 Nghị định 118/2015 NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư Thông

Xem tiếp »

Thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã Kiến thức của bạn:      Quy định của pháp luật về Văn phòng đại diện, chi nhánh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Hợp tác xã 2012 Nghị định 193/2013/NĐ-CP Nội dung tư vấn:      Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước

Xem tiếp »

Điều kiện thành lập quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Điều kiện thành lập quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Điều kiện thành lập quỹ xã hội, quỹ từ thiện Kiến thức của bạn:      Điều kiện thành lập quỹ xã hội, quỹ từ thiện theo quy định của pháp luật. Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Nghị định 30/2012/NĐ-CP Nội dung tư vấn:      “Quỹ”: Là tổ chức phi chính phủ do cá nhân, tổ chức tự nguyện dành một khoản tài sản nhất định để thành lập hoặc thành lập thông qua hợp đồng, hiến tặng, di

Xem tiếp »

Giấy phép hoạt động với cơ sở dịch vụ tiêm (chích)

Giấy phép hoạt động với cơ sở dịch vụ tiêm (chích)

 GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG VỚI CƠ SỞ DỊCH VỤ TIÊM (CHÍCH) Kiến thức của bạn:      Giấy phép hoạt động với cơ sở dịch vụ tiêm (chích) Kiến thức của luật sư: Cơ sở pháp lý Luật doanh nghiệp 2014 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009. Nghị định 87/2011/NĐ-CP. Điều 3, 31 Thông tư 41/2011/TT-BYT  Nội dung tư vấn      Điều kiện để cơ sở dịch vụ được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ tiêm

Xem tiếp »

Giấy phép hoạt động khám chữa bệnh đối với phòng khám chuyên khoa

Giấy phép hoạt động khám chữa bệnh đối với phòng khám chuyên khoa

 GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA Kiến thức của bạn:     Giấy phép hoạt động khám chữa bệnh đối với phòng khám chuyên khoa Kiến thức của luật sư: Cơ sở pháp lý Luật doanh nghiệp 2014 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009. Nghị định 87/2011/NĐ-CP. Điều 3, 25 Thông tư 41/2011/TT-BYT  Nội dung tư vấn        Giấy phép hoạt động khám chữa bệnh

Xem tiếp »

Điều kiện thủ tục hồ sơ thành lập hội theo quy định pháp luật

Điều kiện thủ tục hồ sơ thành lập hội theo quy định pháp luật

ĐIỀU KIỆN THỦ TỤC HỒ SƠ THÀNH LẬP HỘI Kiến thức của bạn:      Điều kiện thủ tục hồ sơ thành lập hội theo quy định pháp luật? Câu trả lời của luật sư:    Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: Căn cứ pháp lý: Nghị định 45/2010/NĐ-CP Quy

Xem tiếp »

Tổ chức lại hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Tổ chức lại hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Tổ chức lại hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã Kiến thức của bạn:      Quy định của pháp luật về Tổ chức lại hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Hợp tác xã 2012 Nghị định 193/2013/NĐ-CP Nội dung tư vấn: 1/ Chia, tách hợp tác , liên hiệp hợp tác xã Hội đồng quản trị của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã dự định chia, tách xây dựng phương án

Xem tiếp »
Trang 30 của 79« Đầu...1020...2829303132...405060...Cuối »