Doanh nghiệp

Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty cổ phần

Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty cổ phần

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI CÔNG TY NHẬN SÁP NHẬP LÀ CÔNG TY CỔ PHẦN Kiến thức của Luật sư:      Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty cổ phần. Kiến thức của bạn: Căn cứ pháp lý: Luật doanh nghiệp 2014 Nghị định 78/2015 về đăng ký doanh nghiệp Thông tư 95/2016/ TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế Nội dung tư vấn:      Theo quy định tại Điều 195 Luật doanh nghiệp 2014: Một hoặc một số

Xem tiếp »

Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty TNHH 1 thành viên

Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty TNHH 1 thành viên

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI CÔNG TY NHẬN SÁP NHẬP LÀ CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN   Kiến thức của Luật sư:      Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty TNHH 1 thành viên Kiến thức của bạn: Căn cứ pháp lý: Luật doanh nghiệp 2014 Nghị định 78/2015 về đăng ký doanh nghiệp Thông tư 95/2016/ TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế Nội dung tư vấn:      Theo quy định tại Điều 195 Luật doanh nghiệp

Xem tiếp »

Khuyến mại hàng hóa dịch vụ của thương nhân được quy định như thế nào

Khuyến mại hàng hóa dịch vụ của thương nhân được quy định như thế nào

KHUYẾN MẠI HÀNG HÓA DỊCH VỤ CỦA THƯƠNG NHÂN ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO Kiến thức của bạn:       Khuyến mại hàng hóa dịch vụ của thương nhân được quy định như thế nào? Câu trả lời của luật sư: Căn cứ pháp luật: Luật thương mại năm 2005 Nghị định 37/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. Nội dung tư vấn:       Khuyến mại là hoạt động xúc tiến

Xem tiếp »

Quảng cáo thương mại được quy định như thế nào?

Quảng cáo thương mại được quy định như thế nào?

QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO Kiến thức của bạn:       Quảng cáo thương mại được pháp luật quy định như thế nào? Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp Luật: Luật thương mại năm 2005; Luật Quảng cáo năm 2012; Nội dung tư vấn:       Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật Quảng cáo thương mại quy định "Quảng cáo là việc sử dụng các phương tiện nhằm giới thiệu đến công chúng

Xem tiếp »

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM Mẫu số 01 (Ban hành kèm theo Thông tư số: 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------- …………....., ngày........ tháng........ năm 20…. ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực

Xem tiếp »

Thành lập mới công ty được chia là công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Thành lập mới công ty được chia là công ty TNHH 2 thành viên trở lên

CÔNG TY ĐƯỢC CHIA LÀ CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN   Kiến thức của Luật sư:      Thành lập mới công ty được chia là  Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên Kiến thức của bạn: Căn cứ pháp lý: Luật doanh nghiệp 2014 Nghị định 78/2015 về đăng ký doanh nghiệp Thông tư 95/2016/ TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế Nội dung tư vấn:      Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014

Xem tiếp »

Thành lập mới công ty được chia là công ty cổ phần

Thành lập mới công ty được chia là công ty cổ phần

CÔNG TY ĐƯỢC CHIA LÀ CÔNG TY CỔ PHẦN Kiến thức của Luật sư:       Thành lập mới công ty được chia là công ty cổ phần Kiến thức của bạn: Căn cứ pháp lý: Luật doanh nghiệp 2014 Nghị định 78/2015 về đăng ký doanh nghiệp Thông tư 95/2016/ TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế Nội dung tư vấn:     Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 công ty cổ phần (sau đây gọi là công ty bị chia) có

Xem tiếp »

Thành lập mới công ty được tách là công ty TNHH 1 thành viên

Thành lập mới công ty được tách là công ty TNHH 1 thành viên

CÔNG TY ĐƯỢC TÁCH LÀ CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN Kiến thức của Luật sư:      Thành lập mới công ty được tách là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kiến thức của bạn: Căn cứ pháp lý: Luật doanh nghiệp 2014 Nghị định 78/2015 về đăng ký doanh nghiệp Nội dung tư vấn:      Theo quy định tại Điều 193 của Luật doanh nghiệp 2014 công ty trách nhiệm hữu hạn có thể tách bằng cách chuyển

Xem tiếp »

Thành lập mới công ty được tách là công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

Thành lập mới công ty được tách là công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

CÔNG TY ĐƯỢC TÁCH LÀ CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN Kiến thức của Luật sư:       Thành lập mới công ty được tách là công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Kiến thức của bạn: Căn cứ pháp lý: Luật doanh nghiệp 2014 Nghị định 78/2015 về đăng ký doanh nghiệp Nội dung tư vấn:      Theo quy định tại Điều 193 của Luật doanh nghiệp 2014 công ty trách nhiệm hữu hạn có thể tách bằng cách chuyển

Xem tiếp »

Thành lập mới công ty được tách là công ty cổ phần

Thành lập mới công ty được tách là công ty cổ phần

CÔNG TY ĐƯỢC TÁCH LÀ CÔNG TY CỔ PHẦN   Kiến thức của Luật sư:      Thành lập mới công ty được tách là công ty cổ phần Kiến thức của bạn: Căn cứ pháp lý: Luật doanh nghiệp 2014 Nghị định 78/2015 về đăng ký doanh nghiệp Nội dung tư vấn:      Theo quy định tại Điều 193 của Luật doanh nghiệp 2014 công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công

Xem tiếp »
Trang 30 của 87« Đầu...1020...2829303132...405060...Cuối »