Doanh nghiệp

Luật quản lý thuế 2018

Luật quản lý thuế 2018

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 03/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2016 LUẬT QUẢN LÝ THUẾ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2007, được sửa đổi, bổ sung bởi: 1. Luật số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11

Xem tiếp »

Mẫu thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu

Mẫu thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu

 MẪU THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG MẪU CON DẤU Kiến thức của bạn:      Mẫu thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu Kiến thức của luật sư: Cơ sở pháp lý Luật doanh nghiệp 2014 Nghị định 78/2015/NĐ-CP  Nội dung tư vấn      Trước khi đưa con dấu vào sử dụng, doanh nghiệp cần thực hiện việc thông báo mẫu con dấu lên Cổng thông tin đăng ký quốc gia. Mẫu thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu

Xem tiếp »

Quy trình thông báo mẫu dấu qua mạng điện tử

Quy trình thông báo mẫu dấu qua mạng điện tử

QUY TRÌNH THÔNG BÁO MẪU DẤU QUA MẠNG ĐIỆN TỬ Kiến thức của bạn:      Quy trình thông báo mẫu dấu qua mạng điện tử Kiến thức của luật sư: Cơ sở pháp lý Luật doanh nghiệp 2014 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh Nội dung tư vấn Bước 1: Đăng ký tài khoản đăng ký kinh doanh thông báo mẫu dấu Doanh nghiệp cần tạo một tài khoản trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc

Xem tiếp »

Luật doanh nghiệp 2018

Luật doanh nghiệp 2018

QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Luật số: 68/2014/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014  LUẬT DOANH NGHIỆP Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật doanh nghiệp. Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về việc thành

Xem tiếp »

Công bố và cung cấp thông tin về nội dung đăng ký doanh nghiệp

Công bố và cung cấp thông tin về nội dung đăng ký doanh nghiệp

Công bố và cung cấp thông tin về nội dung đăng ký doanh nghiệp Kiến thức của bạn:      Quy định của pháp luật về Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và Cung cấp thông tin về nội dung đăng ký doanh nghiệp Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Doanh nghiệp 2014 Nghị định 78/2015/NĐ-CP Về đăng ký doanh nghiệp Nội dung tư vấn: 1. Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp  Doanh

Xem tiếp »

Mã số doanh nghiệp – Cấp mã số doanh nghiệp

Mã số doanh nghiệp – Cấp mã số doanh nghiệp

Mã số doanh nghiệp - Cấp mã số doanh nghiệp Kiến thức của bạn:      Quy định của pháp luật về mã số và cấp mã số doanh nghiệp, mã số đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp, mã số địa điểm kinh doanh Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Doanh nghiệp 2014 Nghị định 78/2015/NĐ-CP Về đăng ký doanh nghiệp Thông tư 127/2015/TT-BTC Nội dung tư vấn:  Mã số doanh nghiệp là dãy số được tạo bởi

Xem tiếp »

Quy định của pháp luật về việc soạn thảo điều lệ công ty

Quy định của pháp luật về việc soạn thảo điều lệ công ty

Quy định của pháp luật về việc soạn thảo điều lệ công ty Kiến thức của bạn:      Soạn thảo điều lệ công ty theo đúng quy định của pháp luật Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Doanh nghiệp 2014 Nội dung tư vấn: Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động. 1. Nội dung của Điều lệ công ty khi soạn thảo Điều

Xem tiếp »

Tổ chức, cá nhân không có quyền thành lập, quản lý doanh nghiệp

Tổ chức, cá nhân không có quyền thành lập, quản lý doanh nghiệp

Tổ chức, cá nhân không có quyền thành lập, quản lý doanh nghiệp Kiến thức của bạn:      Quy định của pháp luật về Tổ chức, cá nhân không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Doanh nghiệp 2014 Nội dung tư vấn: 1. Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam Cơ quan nhà nước, đơn

Xem tiếp »

Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP Kiến thức của bạn:      Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Kiến thức của luật sư: Cơ sở pháp lý Luật doanh nghiệp 2014 Nghị định 78/2015/NĐ-CP  Nội dung tư vấn 1. Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Điều 31, Luật doanh nghiệp 2014 quy định về việc đăng ký thay đổi

Xem tiếp »

Luật thương mại 2018 mới nhất và hướng dẫn thi hành

Luật thương mại 2018 mới nhất và hướng dẫn thi hành

LUẬT THƯƠNG MẠI 2018 MỚI NHẤT      Năm 2018, Luật thương mại 2005 có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2006 vẫn có hiệu lực thi hành. Luật thương mại 2005 điều chỉnh hoạt động thương mại thực hiện trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và ngoài lãnh thổ Việt Nam trong trường hợp các bên thỏa thuận chọn áp dụng Luật này hoặc luật nước ngoài, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành

Xem tiếp »
Trang 3 của 7912345...102030...Cuối »