Doanh nghiệp

Hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm Kiến thức của bạn: Hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật an toàn thực phẩm Nội dung tư vấn về hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm      1. Hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ

Xem tiếp »

Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm Kiến thức của bạn: Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật an toàn thực phẩm Nội dung tư vấn về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm      Điều 28 Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật an toàn thực phẩm quy định điều kiện bảo đảm an

Xem tiếp »

Đăng ký nội dung quảng cáo thực phẩm theo quy định

Đăng ký nội dung quảng cáo thực phẩm theo quy định

Đăng ký nội dung quảng cáo thực phẩm Kiến thức của bạn: Đăng ký nội dung quảng cáo thực phẩm Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật an toàn thực phẩm Nội dung tư vấn về đăng ký nội dung quảng cáo thực phẩm     1. Các thực phẩm phải đăng ký nội dung trước khi quảng cáo      Điều 26 Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật an toàn thực phẩm quy

Xem tiếp »

Những nội dung ghi nhãn thực phẩm bắt buộc tại Việt Nam

Những nội dung ghi nhãn thực phẩm bắt buộc tại Việt Nam

Nội dung ghi nhãn thực phẩm bắt buộc Kiến thức của bạn: Những nội dung ghi nhãn thực phẩm bắt buộc tại Việt Nam Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật an toàn thực phẩm Nội dung tư vấn về nội dung ghi nhãn thực phẩm bắt buộc      1. Những nội dung ghi nhãn thực phẩm bắt buộc tại Việt Nam      Điều 24 Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật an

Xem tiếp »

Thủ tục đăng ký danh sách xuất khẩu thực phẩm vào Việt Nam

Thủ tục đăng ký danh sách xuất khẩu thực phẩm vào Việt Nam

Thủ tục đăng ký danh sách xuất khẩu thực phẩm Kiến thức của bạn: Thủ tục đăng ký danh sách xuất khẩu thực phẩm vào Việt Nam Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật an toàn thực phẩm Nội dung tư vấn về thủ tục đăng ký vào danh sách xuất khẩu thực phẩm      Điều 22 Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật an toàn thực phẩm quy định thủ tục đăng ký

Xem tiếp »

Xử lý thực phẩm không đạt yêu cầu thực phẩm nhập khẩu

Xử lý thực phẩm không đạt yêu cầu thực phẩm nhập khẩu

Xử lý thực phẩm không đạt yêu cầu Kiến thức của bạn: Xử lý thực phẩm không đạt yêu cầu thực phẩm nhập khẩu Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật an toàn thực phẩm Nội dung tư vấn về xử lý thực phẩm không đạt yêu cầu      1. Xử lý thực phẩm không đạt yêu cầu thực phẩm nhập khẩu      Điều 20 Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật an toàn thực

Xem tiếp »

Trình tự kiểm tra thực phẩm nhập khẩu theo quy định

Trình tự kiểm tra thực phẩm nhập khẩu theo quy định

Trình tự kiểm tra thực phẩm nhập khẩu Kiến thức của bạn: Trình tự kiểm tra thực phẩm nhập khẩu Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật an toàn thực phẩm Nội dung tư vấn về trình tự kiểm tra thực phẩm nhập khẩu      1. Trình tự kiểm tra đối với trường hợp kiểm tra giảm      Khoản 1 Điều 19 Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật an toàn thực

Xem tiếp »

Hồ sơ đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu theo quy định

Hồ sơ đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu theo quy định

Hồ sơ đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu Kiến thức của bạn: Hồ sơ đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật an toàn thực phẩm Nội dung tư vấn về hồ sơ đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu    1. Phương thức kiểm tra thực phẩm nhập khẩu    Điều 16 Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật an toàn thực phẩm

Xem tiếp »

Áp dụng phương thức kiểm tra thực phẩm nhập khẩu

Áp dụng phương thức kiểm tra thực phẩm nhập khẩu

Áp dụng phương thức kiểm tra thực phẩm nhập khẩu Kiến thức của bạn: Áp dụng phương thức kiểm tra thực phẩm nhập khẩu Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật an toàn thực phẩm Nội dung tư vấn về áp dụng phương thức kiểm tra thực phẩm nhập khẩu      1. Phương thức kiểm tra thực phẩm nhập khẩu      Điều 16 Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật

Xem tiếp »

Phương thức kiểm tra thực phẩm nhập khẩu theo quy định

Phương thức kiểm tra thực phẩm nhập khẩu theo quy định

Phương thức kiểm tra thực phẩm nhập khẩu Kiến thức của bạn: Phương thức kiểm tra thực phẩm nhập khẩu Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dân luật an toàn thực phẩm Nội dung tư vấn về phương thức kiểm tra thực phẩm nhập khẩu      1. Cơ quan kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu      Điều 15 Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật an toàn

Xem tiếp »
Trang 3 của 8412345...102030...Cuối »