Doanh nghiệp

Thủ tục Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM   Kiến thức của bạn:      Thủ tục Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương

Xem tiếp »

Thủ tục Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ của cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ của cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ   Kiến thức của bạn:      Thủ tục Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ của cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động

Xem tiếp »

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội

THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI HÀ NỘI   Kiến thức của bạn:       Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật giáo dục ngày 14/06/2005 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ngày 25/11/2009 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/09/2012 của Chính phủ quy định về hợp

Xem tiếp »

Thủ tục giải thể công ty TNHH theo luật doanh nghiệp mới

Thủ tục giải thể công ty TNHH theo luật doanh nghiệp mới

THỦ TỤC GIẢI THỂ CÔNG TY TNHH THEO LUẬT DOANH NGHIỆP MỚI Kiến thức của bạn:     Thủ tục giải thể công ty TNHH theo luật doanh nghiệp mới Kiến thức của luật sư: Cơ sở pháp lý Luật doanh nghiệp 2014 Nghị định 78/2015/NĐ-CP  Nội dung tư vấn Hồ sơ thủ tục giải thể công ty TNHH Quyết định giải thể doanh nghiệp. Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau

Xem tiếp »

Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP TRONG TRƯỜNG HỢP BỊ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP Kiến thức của bạn:      Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Kiến thức của luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật doanh nghiệp 2014 Nghị định 78/2015/NĐ-CP Công văn 4211/BKHĐT-ĐKKD  Nội dung tư vấn: Trình tự giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị

Xem tiếp »

Công văn 4211/BKHĐT-ĐKKD hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp

Công văn 4211/BKHĐT-ĐKKD hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp

CÔNG VĂN 4211/BKHĐT-ĐKKD HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4211/BKHĐT-ĐKKD V/v hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2017 Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực

Xem tiếp »

Thủ tục thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM   Kiến thức của bạn:       Thủ tục thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; Thông tư số

Xem tiếp »

Thủ tục chấm dứt văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục chấm dứt văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

THỦ TỤC CHẤM DỨT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM   Kiến thức của bạn:     Thủ tục chấm dứt văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; Thông tư

Xem tiếp »

Thủ tục gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Thủ tục gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

THỦ TỤC GIA HẠN GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI   Kiến thức của bạn:      Thủ tục gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước

Xem tiếp »

Thủ tục góp vốn bằng tài sản vào Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thủ tục góp vốn bằng tài sản vào Công ty TNHH hai thành viên trở lên

THỦ TỤC GÓP VỐN BẰNG TÀI SẢN VÀO CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN Câu hỏi của bạn:      Xin chào luật sư, tôi có một thắc mắc muốn luật sư giải đáp: tôi muốn góp vốn vào công ty TNHH hai thành viên trở lên bằng ô tô thì thủ tục góp vốn như thế nào? Sau khi góp vốn vào công ty, tôi sẽ được nhận những giấy tờ gì để chứng nhận phần vốn góp vốn của mình? Công ty có phải thay đổi thành viên công

Xem tiếp »
Trang 20 của 84« Đầu...10...1819202122...304050...Cuối »