Doanh Nghiệp

Thay đổi thông tin cổ đông sáng lập công ty cổ phần

Thay đổi thông tin cổ đông sáng lập công ty cổ phần

THAY ĐỔI THÔNG TIN CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CTCP Câu hỏi của bạn về thay đổi thông tin cổ đông sáng lập CTCP      Luật sư cho tôi hỏi về quy định pháp luật về thay đổi thông tin cổ đông sáng lập CTCP. Câu trả lời của Luật sư về thay đổi thông tin cổ đông sáng lập CTCP      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thay đổi thông tin cổ đông sáng lập CTCP, chúng tôi xin đưa ra

Xem tiếp »

Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân 2019 mới nhất

Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân 2019 mới nhất

VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 2019 Câu hỏi của bạn về vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân 2019      Chào Luật sư, tôi muốn hỏi về vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân hiện nay được quy định như thế nào? Tôi xin cảm ơn. Câu trả lời của Luật sư về vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân 2019      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về vốn đầu tư của

Xem tiếp »

Nghị định 163/2017/NĐ-CP Quy định về kinh doanh dịch vụ logistics

Nghị định 163/2017/NĐ-CP Quy định về kinh doanh dịch vụ logistics

Nghị định 163/2017/NĐ-CP Quy định về kinh doanh dịch vụ logistics CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 163/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2017   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ LOGISTICS Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật thương

Xem tiếp »

Luật Doanh nghiệp mới nhất năm 2019 – Luật Toàn Quốc

Luật Doanh nghiệp mới nhất năm 2019 – Luật Toàn Quốc

Luật Doanh nghiệp mới nhất năm 2019 QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Luật số: 68/2014/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014   LUẬT DOANH NGHIỆP Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật doanh nghiệp. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi

Xem tiếp »

Định giá tài sản góp vốn thành lập công ty 2019 mới nhất – Luật Toàn Quốc

Định giá tài sản góp vốn thành lập công ty 2019 mới nhất – Luật Toàn Quốc

 ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY 2019 Câu hỏi của bạn về định giá tài sản góp vốn thành lập công ty 2019      Chào Luật sư, tôi muốn hỏi về định giá tài sản góp vốn thành lập công ty hiện nay được quy định như thế nào? Tôi xin cảm ơn. Câu trả lời của Luật sư về định giá tài sản góp vốn thành lập công ty 2019      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về

Xem tiếp »

Điều hành kinh doanh của công ty hợp danh năm 2019 – Luật Toàn Quôc

Điều hành kinh doanh của công ty hợp danh năm 2019 – Luật Toàn Quôc

Điều hành kinh doanh của công ty hợp danh năm 2019 Câu hỏi về Điều hành kinh doanh của công ty hợp danh năm 2019      Thưa Luật sư, tôi muốn hỏi về Điều hành kinh doanh của công ty hợp danh năm 2019? Câu trả lời về Điều hành kinh doanh của công ty hợp danh năm 2019      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về Điều hành kinh doanh của công ty hợp danh năm 2019, chúng

Xem tiếp »

Thông báo lập địa điểm kinh doanh theo pháp luật

Thông báo lập địa điểm kinh doanh theo pháp luật

Thông báo lập địa điểm kinh doanh theo pháp luật Câu hỏi về Thông báo lập địa điểm kinh doanh theo pháp luật      Công ty tôi quyết định lập một địa điểm kinh doanh, vậy về phía pháp luật tôi phải làm những gì? Câu trả lời về Thông báo lập địa điểm kinh doanh theo pháp luật      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về Thông báo lập địa điểm kinh doanh theo pháp luật,

Xem tiếp »

Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên trong trường hợp tặng cho toàn bộ phần vốn góp

Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên trong trường hợp tặng cho toàn bộ phần vốn góp

TẶNG CHO TOÀN BỘ PHẦN VỐN GÓP TRONG CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN Câu hỏi của bạn về tặng cho toàn bộ phần vốn góp trong công ty TNHH một thành viên      Chào Luật sư, tôi là chủ sở hữu của công ty TNHH một thành viên X, bây giờ tôi muốn tặng cho toàn bộ vốn góp của mình cho em trai tôi thì tôi cần làm những thủ tục gì? Tôi xin cảm ơn. Câu trả lời của Luật sư về tặng cho toàn bộ phần vốn góp

Xem tiếp »

Thủ tục bổ sung ngành nghề của công ty cổ phần theo pháp luật

Thủ tục bổ sung ngành nghề của công ty cổ phần theo pháp luật

Thủ tục bổ sung ngành nghề của công ty cổ phần Câu hỏi về Thủ tục bổ sung ngành nghề của công ty cổ phần      Thủ tục bổ sung ngành nghề của công ty cổ cần những gì và thực hiện như thế nào? Câu trả lời về Thủ tục bổ sung ngành nghề của công ty cổ phần      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về Thủ tục bổ sung ngành nghề của công ty cổ phần, chúng tôi xin đưa ra

Xem tiếp »

Tải Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Tải Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Nghị định 78/2015/NĐ-CP CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 78/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2015   NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Luật Đầu tư ngày

Xem tiếp »
Trang 2 của 10412345...102030...Cuối »