Doanh nghiệp

Bảo đảm của Nhà nước đối với doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp

Bảo đảm của Nhà nước đối với doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp

BẢO ĐẢM CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VÀ CHỦ SỞ HỮU DOANH NGHIỆP Kiến thức của bạn:      Bảo đảm của Nhà nước đối với doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp Kiến thức của luật sư: Cơ sở pháp lý Luật doanh nghiệp 2014  Nội dung tư vấn      Bảo đảm của Nhà nước đối với doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp      Điều 5, Luật doanh nghiệp 2014 quy định về việc bảo đảm của Nhà nước

Xem tiếp »

Quyền của doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp 2014

Quyền của doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp 2014

QUYỀN CỦA DOANH NGHIỆP THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2014 Kiến thức của bạn:      Quyền của doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp 2014 Kiến thức của luật sư: Cơ sở pháp lý Luật doanh nghiệp 2014  Nội dung tư vấn      1. Quyền của doanh nghiệp      Theo quy định tại Điều 7, Luật doanh nghiệp 2014 thì doanh nghiệp có các quyền sau:      "1. Tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật

Xem tiếp »

Giải thể doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành

Giải thể doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành

Giải thể doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành Kiến thức cho bạn      Giải thể doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật doanh nghiệp 2014 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về đăng ký doanh nghiệp Nội dung tư vấn:      Trong quá trình hoạt động kinh doanh không phải tất cả các doanh nghiệp đều có thể phát triển lớn

Xem tiếp »

Giải thể doanh nghiệp khi bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp khi bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp khi bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Kiến thức cho bạn      Giải thể doanh nghiệp khi bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật doanh nghiệp 2014 Nội dung tư vấn: Giải thể doanh nghiệp khi bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 1. Các trường hợp giải thể doanh nghiệp Điều 201 luật doanh

Xem tiếp »

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp và Các hoạt động bị cấm kể từ khi có quyết định giải thể

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp và Các hoạt động bị cấm kể từ khi có quyết định giải thể

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp và Các hoạt động bị cấm kể từ khi có quyết định giải thể  Kiến thức cho bạn Hồ sơ giải thể doanh nghiệp và Các hoạt động bị cấm kể từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật doanh nghiệp 2014 Nội dung tư vấn Hồ sơ giải thể doanh nghiệp và Các hoạt động bị cấm kể từ khi có quyết định giải thể      Để được thực hiện

Xem tiếp »

Trình tự, thủ tục đăng ký phán quyết trọng tài thương mại.

Trình tự, thủ tục đăng ký phán quyết trọng tài thương mại.

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI. Kiến thức của bạn:      Tôi có tranh chấp thương mại và sử dụng hình thức giải quyết bằng trọng tài thương mại, phán quyết của trọng tài đưa ra buộc bên kia phải bồi thường thiệt hại cho tôi là 100tr, nhưng kể từ ngày phán quyết trọng tài được ban ra đến nay đã là 3 tháng bên kia vẫn chưa trả cho tôi một đồng nào. Tôi đã có yêu cầu Cơ

Xem tiếp »

Đầu tư nước ngoài sản xuất sản phẩm thuốc lá

Đầu tư nước ngoài sản xuất sản phẩm thuốc lá

ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI SẢN XUẤT SẢN PHẨM THUỐC LÁ Kiến thức của bạn:      Đầu tư nước ngoài sản xuất sản phẩm thuốc lá Kiến thức của luật sư: Cơ sở pháp lý Nghị định 67/2013 NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá về:  Nội dung tư vấn về đầu tư nước ngoài để sản xuất thuốc lá 1. Điều kiện đầu tư nước ngoài để

Xem tiếp »

Hạn chế của pháp luật về người có quyền quản lý doanh nghiệp và thành lập doanh nghiệp

Hạn chế của pháp luật về người có quyền quản lý doanh nghiệp và thành lập doanh nghiệp

Hạn chế của pháp luật về người có quyền quản lý doanh nghiệp và thành lập doanh nghiệp Kiến thức cho bạn      Hạn chế của pháp luật về người có quyền quản lý doanh nghiệp và thành lập doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp 2014 đang có hiệu lực thi hành hiện nay. Kiến thức của Luật sư Căn cứ pháp lý Luật Doanh nghiệp 2014 Nội dung tư vấn về người có quyền quản lý doanh nghiệp

Xem tiếp »

Quy định mới về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Quy định mới về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Quy định mới về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp  Kiến thức cho bạn      Quy định mới về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2014 đang có hiệu lực thi hành. Kiến thức của bạn Căn cứ pháp lý Luật Doanh nghiệp 2014 Nội dung tư vấn về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp      Luật doanh nghiệp 2014 quy định về người đại diện theo

Xem tiếp »

Thủ tục cấp giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá

Thủ tục cấp giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT SẢN PHẨM THUỐC LÁ Kiến thức của bạn:      Thủ tục cấp giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá Kiến thức của luật sư: Cơ sở pháp lý Nghị định 67/2013 NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá  Nội dung tư vấn 1. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá Bộ

Xem tiếp »
Trang 10 của 84« Đầu...89101112...203040...Cuối »