Doanh nghiệp

Luật Hợp tác xã năm 2012

Luật Hợp tác xã năm 2012

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Luật số: 23/2012/QH13 Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2012   LUẬT HỢP TÁC XÃ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật hợp tác xã, Chương 1. NHỮNG

Xem tiếp »

Tải Luật quản lý ngoại thương năm 2017 – Luật toàn quốc

Tải Luật quản lý ngoại thương năm 2017 – Luật toàn quốc

Luật quản lý ngoại thương năm 2017 QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 05/2017/QH14 Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2017 LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG      Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;      Quốc hội ban hành Luật Quản lý ngoại thương.      Chương I NHỮNG

Xem tiếp »

Trình tự và thủ tục chuyển nhượng cổ phần phổ thông

Trình tự và thủ tục chuyển nhượng cổ phần phổ thông

Trình tự và thủ tục chuyển nhượng cổ phần phổ thông Kiến thức của bạn Trình tự và thủ tục chuyển nhượng cổ phần phổ thông Kiến thức của luật sư Căn cứ pháp lý: Luật Doanh nghiệp 2014 Nội dung tư vấn về trình tự và thủ tục chuyển nhượng cổ phần phổ thông: 1. Điều kiện chuyển nhượng cổ phần      Căn cứ theo Điểm d, Khoản 1, Điều 110 Luật Doanh nghiệp - 2014, cổ đông có quyền tự do

Xem tiếp »

Nghị định 52/2013/NĐ-CP quy định về thương mại điện tử

Nghị định 52/2013/NĐ-CP quy định về thương mại điện tử

Nghị định 52/2013/NĐ-CP quy định về thương mại điện tử CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 52/2013/NĐ-CP                                        Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Bộ luật Dân sự

Xem tiếp »

Dịch vụ cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử – Luật Toàn Quốc

Dịch vụ cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử – Luật Toàn Quốc

PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ Kiến thức của bạn: Phần mềm hóa đơn điện tử là gì? Lợi ích khi dùng hóa đơn điện tử Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Thông tư số 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ. Nội dung tư vấn về phần mềm hóa đơn điện tử: 1. Khái niệm hóa đơn điện tử      Theo Khoản 1 Điều 3 Thông

Xem tiếp »

Thủ tục xin Giấy phép phân phối hàng hóa tại Hưng Yên

Thủ tục xin Giấy phép phân phối hàng hóa tại Hưng Yên

XIN GIẤY PHÉP PHÂN PHỐI HÀNG HÓA TẠI HƯNG YÊN Kiến thức của bạn Xin Giấy phép phân phối hàng hóa tại Hưng Yên  Kiến thức của luật sư Cơ sở pháp lý:   Luật Doanh Nghiệp 2014; Luật Thương mại 2005; Nghị định 09/2018/NĐ-CP. Nội dung tư vấn: 1. Xin Giấy phép phân phối hàng hóa tại Hưng Yên Để tiến hành phân phối hàng hóa tại Việt Nam, các nhà đầu tư nước ngoài cần thực hiện 3

Xem tiếp »

Tặng cho cổ phần cho người chưa thành niên

Tặng cho cổ phần cho người chưa thành niên

Tặng cho cổ phần cho người chưa thành niên Kiến thức của bạn      Tặng cho cổ phần cho người chưa thành niên Kiến thức của luật sư Căn cứ pháp lý: Luật Doanh nghiệp 2014; Bộ luật Dân sự 2015; Nội dung tư vấn về tặng cho cổ phần cho người chưa thành niên: 1. Điều kiện của người nhận cổ phần      Căn cứ theo Luật Dân sự và 2015 Luật Doanh nghiệp 2014 có thể khẳng định người chưa đủ

Xem tiếp »

Tư vấn thay đổi email doanh nghiệp- Luật Toàn Quốc

Tư vấn thay đổi email doanh nghiệp- Luật Toàn Quốc

Tư vấn thay đổi email doanh nghiệp Kiến thức cho bạn: Tư vấn thay đổi email doanh nghiệp. Hồ sơ, thủ tục thay đổi email doanh nghiệp. Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 (Luật Doanh nghiệp); Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh

Xem tiếp »

Bình luận các quy định về các trường hợp miễn trách nhiệm vi phạm hợp đồng trong thương mại

Bình luận các quy định về các trường hợp miễn trách nhiệm vi phạm hợp đồng trong thương mại

MIỄN TRÁCH NHIỆM VI PHẠM HỢP ĐỒNG TRONG THƯƠNG MẠI Kiến thức của bạn:  Miễn trách nhiệm vi phạm hợp đồng trong thương mại Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật Thương mại 2005  Nội dung kiến thức về miễn trách nhiệm vi phạm hợp đồng trong thương mại: 1. Vi phạm pháp luật thương mại và vi phạm nghĩa vụ hợp đồng thương mại:      Vi phạm pháp luật thương mại là các hành vi vi phạm

Xem tiếp »

Tư vấn doanh nghiệp nước ngoài tại Hưng Yên theo quy định pháp luật mới nhất

Tư vấn doanh nghiệp nước ngoài tại Hưng Yên theo quy định pháp luật mới nhất

Tư vấn doanh nghiệp nước ngoài tại Hưng Yên Kiến thức cho bạn:      Tư vấn doanh nghiệp nước ngoài tại Hưng Yên Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Doanh nghiệp 2014 Luật Đầu tư 2014 Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật đầu tư. Nội dung: Tư vấn doanh nghiệp nước ngoài tại Hưng Yên      Theo LĐT 2014, một tổ chức kinh tế có vốn

Xem tiếp »
Trang 10 của 97« Đầu...89101112...203040...Cuối »