Điều kiện hưởng trợ cấp mất việc làm

Điều kiện hưởng trợ cấp mất việc làmĐánh giá bài viết ĐIỀU KIỆN HƯỞNG TRỢ CẤP MẤT VIỆC LÀM    Kiến thức của bạn:       Điều kiện được hưởng trợ cấp mất việc làm. Câu trả lời của luật sư:    Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu […]

Điều kiện hưởng trợ cấp mất việc làm
Đánh giá bài viết

ĐIỀU KIỆN HƯỞNG TRỢ CẤP MẤT VIỆC LÀM   

Kiến thức của bạn:

      Điều kiện được hưởng trợ cấp mất việc làm.

Câu trả lời của luật sư:

   Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

 Nội dung tư vấn về điều kiện hưởng trợ cấp mất việc làm

      Căn cứ theo Khoản 1 Điều 49 Bộ luật lao động về trợ cấp mất việc làm có quy định như sau:

    ” 1. Người sử dụng lao động sẽ phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo quy định tại Điều 44 và Điều 45 của Bộ luật này, mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương.”

  •  Trường hợp 1: Căn cứ theo Điều 44 Bộ luật lao động về nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế:

     “1.Trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã thì người sử dụng lao động kế tiếp        phải chịu trách nhiệm tiếp tục sử dụng số lao động hiện có và tiến hành việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao               động.

       Trong trường hợp không sử dụng hết số lao động hiện có, thì người sử dụng lao động kế tiếp có trách nhiệm              xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này

  1. Trong trường hợp chuyển quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, thì người sử dụng lao động trước đó phải lập phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này.
  2. Trong trường hợp người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc theo quy định tại Điều này, thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này”.

     

điều kiện hưởng trợ cấp mất việc làm

điều kiện hưởng trợ cấp mất việc làm

  • Trường hợp 2 : Căn cứ theo Điều 45 Bộ luật lao động năm 2012 về nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã.

    “1. Trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã thì người sử dụng lao động kế tiếp phải chịu trách nhiệm tiếp tục sử dụng số lao động hiện có và tiến hành việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

      Trong trường hợp không sử dụng hết số lao động hiện có, thì người sử dụng lao động kế tiếp có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này.

    2. Trong trường hợp chuyển quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, thì người sử dụng lao động trước đó phải lập phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này.

   3. Trong trường hợp người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc theo quy định tại Điều này, thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này”.

      Như vậy, nếu bị nghỉ việc vì lý do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc hợp nhất, sáp nhập, chia, tách doanh nghiệp hợp tác xã thì sẽ được trả trợ cấp mất việc nếu người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên.

Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn về điều kiện hưởng trợ cấp mất việc làm, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.