Điều kiện cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làmĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Điều kiện cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm2 Nội dung tư vấn về điều kiện cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm2.1      1. Giấy phép hoạt động dịch vụ […]

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm
Đánh giá bài viết

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

Kiến thức của bạn:

  • Điều kiện cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

  • Nghị định 52/2014/NĐ-CP điều kiện thủ tục cấp giấy phép doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

Nội dung tư vấn về điều kiện cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

     1. Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

     Điều 6 Nghị định 52/2014/NĐ-CP điều kiện thủ tục cấp giấy phép doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm quy định về giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm như sau:

     Thứ nhất: Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm (sau đây viết tắt là giấy phép) do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ủy quyền (sau đây gọi chung là cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm) cấp cho doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và có đủ các điều kiện cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm.

     Giấy phép theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

     Thứ hai: Giấy phép có thời hạn tối đa 05 năm (60 tháng)

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

     2. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

     Điều 7 Nghị định 52/2014/NĐ-CP điều kiện thủ tục cấp giấy phép doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm quy định về điều kiện cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm như sau:

     Thứ nhất: Có trụ sở.

     Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh của doanh nghiệp phải ổn định và có thời hạn từ 03 năm (36 tháng) trở lên; nếu là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký doanh nghiệp thì trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải có giấy tờ hợp lệ, nếu là nhà thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê từ 03 năm (36 tháng) trở lên.

     Thứ hai: Có bộ máy chuyên trách để thực hiện các hoạt động dịch vụ việc làm.

     Bộ máy chuyên trách để thực hiện các hoạt động dịch vụ việc làm bao gồm ít nhất 03 nhân viên có trình độ cao đẳng trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, lý lịch rõ ràng.

     Thứ ba: Đã thực hiện ký quỹ.

  • Tiền ký quỹ được sử dụng để giải quyết các rủi ro và các khoản phải đền bù có thể xảy ra trong quá trình hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp.
  • Doanh nghiệp phải nộp tiền ký quỹ là 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng) tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch chính (sau đây viết tắt là ngân hàng).

     Doanh nghiệp thực hiện thủ tục nộp tiền ký quỹ theo đúng quy định của ngân hàng và quy định của pháp luật.

     Ngân hàng có trách nhiệm xác nhận tiền ký quỹ kinh doanh hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp.

  • Doanh nghiệp được hưởng lãi suất từ tiền ký quỹ theo thỏa thuận với ngân hàng.
  • Sau khi thực hiện hết các nghĩa vụ tài chính liên quan đến hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp, doanh nghiệp được hoàn trả tiền ký quỹ trong các trường hợp sau:

     a) Có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm về việc doanh nghiệp không được cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép;

     b) Có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm về việc doanh nghiệp nộp lại, bị thu hồi giấy phép.

  • Tiền ký quỹ được rút trong trường hợp nhận được văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm xác nhận về việc giải quyết rủi ro hoặc các khoản đền bù xảy ra trong quá trình hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp.

     Ngân hàng không được cho doanh nghiệp rút tiền ký quỹ khi chưa có ý kiến bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm.

    Để được tư vấn vấn về điều kiện cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Xin chân thành cảm ơn./