Dịch vụ nổi bật

Mô hình tổ chức quản lý của công ty hợp danh

Mô hình tổ chức quản lý của công ty hợp danh

Câu trả lời của Luật sư:      Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về mô hình tổ chức quản lý công ty hợp danh, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về mô hình tổ chức quản lý công ty hợp danh như sau: Cơ sở pháp lý: Luật Doanh nghiệp 2014 1. Công ty hợp danh là gì?      Theo quy định tại Điều 172 Luật doanh nghiệp thì công ty hợp danh là công ty trong đó: Phải có ít nhất 02

Xem tiếp »

Cơ cấu tổ chức quản lý doanh nghiệp tư nhân

Cơ cấu tổ chức quản lý doanh nghiệp tư nhân

Câu trả lời của Luật sư:      Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về tổ chức quản lý doanh nghiệp tư nhân về cho chúng tôi, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về tổ chức quản lý doanh nghiệp tư nhân như sau: Căn cứ pháp lý: Luật Doanh nghiệp 2014 1. Doanh nghiệp tư nhân là gì?           Theo quy định tại Điều 183 Luật doanh nghiệp 2014 thì doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do

Xem tiếp »

Văn phòng luật sư tại Tiền Giang tư vấn luật miễn phí

Văn phòng luật sư tại Tiền Giang tư vấn luật miễn phí

     Giới thiệu văn phòng luật sư tư vấn luật tại Tiền Giang      Tiền Giang là tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời là tỉnh nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Trong những năm qua, tỉnh đã thu hút đầu tư phát triển các ngành công nghiệp theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, ứng dụng công nghệ cao, đồng thời chú trọng các ngành, lĩnh vực tỉnh có lợi thế như công nghiệp chế biến, công

Xem tiếp »

Luật thi đua khen thưởng 2022

Luật thi đua khen thưởng 2022

LUẬT THI ĐUA KHEN THƯỞNG 2022 1. Hiệu lực của Luật thi đua khen thưởng 2022      Ngày 26/11/2003 tại kì họp thứ 10 Quốc hội khóa X nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành Luật thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH.      Ngày 01/7/2004 Luật thi đua khen thưởng 2003 chính thức có hiệu lực thi hành và được áp dụng trên thực tế. Đến nay, Luật này vẫn còn hiệu lực và chưa bị thay thế bởi văn

Xem tiếp »

Mẫu đơn đề nghị cơ quan thẩm quyền giải quyết việc

Mẫu đơn đề nghị cơ quan thẩm quyền giải quyết việc

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ 1. Mẫu đơn đề nghị được quy định tại đâu?      Trên thực tế, đơn đề nghị là mẫu văn bản có thể được dùng thường xuyên nhất bởi tính linh hoạt, đa dạng về mục đích của văn bản này, đặc biệt là trong trường hợp người dân muốn trình bày những nguyện vọng, ý kiến của mình với các cơ quan có thẩm quyền để được cơ quan có thẩm quyền xem xét.      Tuy nhiên, hiện nay chưa có văn bản

Xem tiếp »

Sang tên xe khi chỉ có giấy ủy quyền sử dụng xe

Sang tên xe khi chỉ có giấy ủy quyền sử dụng xe

SANG TÊN XE KHI CHỈ CÓ GIẤY ỦY QUYỀN Câu trả lời của Luật sư:      Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về sang tên xe khi chỉ có giấy ủy quyền về cho chúng tôi, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về sang tên xe khi chỉ có giấy ủy quyền như sau: Căn cứ pháp lý: Bộ luật dân sự 2005; 1. Sang tên xe là gì?      Mặc dù pháp luật hiện hành không quy định khái niệm sang tên xe là gì

Xem tiếp »

Mô hình tổ chức quản lý công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Mô hình tổ chức quản lý công ty TNHH 2 thành viên trở lên

MÔ HÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN Kiến thức của bạn:      Mô hình tổ chức quản lý của công ty TNHH 2 thành viên trở lên Câu trả lời của Luật sư:  Cơ sở pháp lý:      Luật Doanh nghiệp 2020  Nội dung tư vấn: 1. Công ty TNHH 2 thành viên trở nên là gì?      Công ty TNHH hai thành viên trở lên (Công ty TNHH hai thành viên) là doanh nghiệp. Trong đó thành viên có thể là

Xem tiếp »

Công văn đề nghị miễn giảm tiền thuê nhà do covid-19

Công văn đề nghị miễn giảm tiền thuê nhà do covid-19

1. Công văn đề nghị miễn giảm tiền thuê nhà      Do ảnh hưởng của dịch bệnh toàn cầu covid-19, mặc dù kinh doanh thua lỗ nhưng doanh nghiệp đang phải gánh chịu nhiều chi phí, đặc biệt là tiền thuê nhà làm trụ sở, mặt bằng kinh doanh. Trên tinh thần thiện chí hợp tác, hỗ trợ và tự nguyện thỏa thuận, bên thuê nhà có thể soạn thảo công văn đề nghị được miễn giảm hoặc tạm hoãn thanh toán tiền thuê

Xem tiếp »

Mô hình tổ chức quản lý của công ty TNHH 1 thành viên là cá nhân

Mô hình tổ chức quản lý của công ty TNHH 1 thành viên là cá nhân

Kiến thức của bạn:      Mô hình tổ chức, quản lý của công ty TNHH 1 thành viên là cá nhân theo quy định Luật Doanh nghiệp 2020 Câu trả lời của Luật sư: 1. Cơ sở pháp lý:     Luật Doanh nghiệp 2020 2. Nội dung tư vấn:    1. Cơ cấu công ty TNHH một thành viên là cá nhân được hiểu như thế nào?     Căn cứ theo Điều 74 Luật doanh nghiệp 2020 quy định:      Công ty TNHH một thành viên là

Xem tiếp »

Tư vấn ly hôn miễn phí

Tư vấn ly hôn miễn phí

Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về tư vấn ly hôn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề này như sau: Căn cứ pháp lý: Luật Hôn nhân và gia đình 2014 1. Tư vấn ly hôn được hiểu như thế nào      Hôn nhân là quan hệ vợ chồng được xác lập sau khi kết hôn và được công nhận bởi cơ quan có thẩm quyền là Tòa án. Không phải

Xem tiếp »