Kiến thức luật đầu tư

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Kiến thức của bạn      Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư. Kiến thức của luật sư Căn cứ pháp lý: Luật Đầu tư 2014 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi

Xem tiếp »

Trình tự đầu tư dự án – Phần III: Triển khai thực hiện dự án đầu tư

Trình tự đầu tư dự án – Phần III: Triển khai thực hiện dự án đầu tư

Trình tự đầu tư dự án Phần III: Triển khai thực hiện dự án đầu tư Kiến thức của bạn      Sau khi hoàn tất thủ tục đầu tư thì triển khai thực hiện dự án đầu tư như thế nào? Kiến thức của luật sư Căn cứ pháp lý Luật Đầu tư 2014 Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Nội dung tư vấn về trình tự đầu tư dự án      Một chu kỳ

Xem tiếp »

Cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài tại Hải Dương

Cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài tại Hải Dương

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI HẢI DƯƠNG Kiến thức của bạn:      Cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài tại Hải Dương. Kiến thức của luật sư:   Cơ sở pháp lý: Luật Đầu tư năm 2014 Nghị định 118/2015/NĐ-CP Nội dung tư vấn về cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài tại Hải Dương      1. Trường hợp được cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài tại Hải Dương      Căn cứ theo Điều

Xem tiếp »

Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài

Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài

Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài Kiến thức của bạn      Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài Kiến thức của luật sư Căn cứ pháp lý Luật Đầu tư 2014 Nội dung tư vấn về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài 1. Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài đầu tư thành lập tổ chức kinh tế      Để thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam, nhà đầu tư nước

Xem tiếp »

Trình tự đầu tư dự án – Phần 1: Chuẩn bị đầu tư

Trình tự đầu tư dự án – Phần 1: Chuẩn bị đầu tư

Trình tự đầu tư dự án Phần I: Chuẩn bị đầu tư Kiến thức của bạn      Trình tự đầu tư dự án theo quy định của pháp luật Kiến thức của luật sư Căn cứ pháp lý Luật Đầu tư 2014 Nội dung tư vấn về trình tự đầu tư dự án      Một chu kỳ của dự án đầu tư bao gồm ba giai đoạn: Chuẩn bị đầu tư; Thực hiện thủ tục đầu tư; và Triển khai thực hiện dự án đầu tư.      Các giai đoạn này

Xem tiếp »

Hình thức đầu tư thành lập Tổ chức kinh tế

Hình thức đầu tư thành lập Tổ chức kinh tế

HÌNH THỨC ĐẦU TƯ THÀNH LẬP TỔ CHỨC KINH TẾ Kiến thức cho bạn:      Hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế. Kiến thức của luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật Đầu tư 2014 Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư Nội dung tư vấn hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế:      Hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế được quy định tại

Xem tiếp »

Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC – Luật Toàn Quốc

Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC – Luật Toàn Quốc

Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC Kiến thức của bạn:      Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC. Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý Luật Đầu tư 2014 Nội dung tư vấn về đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC 1. Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC      Theo quy định tại Luật Đầu tư 2014 thì Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh

Xem tiếp »

Thủ tục đầu tư thành lập Tổ chức kinh tế – Luật Toàn Quốc

Thủ tục đầu tư thành lập Tổ chức kinh tế – Luật Toàn Quốc

Thủ tục đầu tư thành lập tổ chức kinh tế Kiến thức của bạn:      Thủ tục đầu tư thành lập tổ chức kinh tế. Kiến thức của luật sư: Cơ sở pháp lý Luật Đầu tư 2014 Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư Nội dung tư vấn thủ tục đầu tư thành lập tổ chức kinh tế      Thủ tục đầu tư thành lập tổ chức kinh tế được quy định tại Điều 22

Xem tiếp »

Đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP

Đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP

Đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP Kiến thức của bạn:      Đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý Luật Đầu tư 2014 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Nội dung tư vấn về đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP      Trên thế giới, họp đồng đối tác công tư (tiếng anh: Public Private Partnerships

Xem tiếp »

Các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Kiến thức của bạn:      Các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hiện nay. Kiến thức của Luật sư:      Cơ sở pháp lý: Luật Đầu tư 2014 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình

Xem tiếp »
Trang 1 của 1212345...10...Cuối »