Hỏi đáp luật đầu tư

Top challenges for Foreign investment in Vietnam

Top challenges for Foreign investment in Vietnam

Top challenges for Foreign investment in Vietnam Starting a Business There are 10 procedures to undertake when starting a business in Vietnam, making it among the most complex start-up environments in the world. What’s more, many tasks facing new corporate entities may be unfamiliar to overseas companies, making the task far more rigorous. Registration of the seal-sample at the Business

Xem tiếp »

investment procedures in Vietnam

investment procedures in Vietnam

INVESTMENT PROCDURES IN VIETNAM  Pursuant to:   2014 Investment Law : the National Assembly of Vietnam adopted on November 26, 2014 , took effect on July 1, 2015 Decree  of Government No.118/2015/ND- CP guideline for some articles of the law on investment PROCESS OF ISSUING INVESTMENT LICENSES 1. Timeline: Projects subject to registration for issuance of investment licenses: 10

Xem tiếp »

Thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng

Thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng

Thẩm định dự án đầu tư xây dựng Câu hỏi về thẩm định dự án đầu tư xây dựng      Thưa Luật sư!      Mong Luật sư cho biệt thế nào là thẩm định dự án đầu tư xây dựng? và Thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng xác định như thế nào?      Xin chân thành cảm ơn! Câu trả lời về thẩm định dự án đầu tư xây dựng      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thẩm định dự

Xem tiếp »

Hình thức và điều kiện đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần

Hình thức và điều kiện đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần

Kiến thức của ban: Hình thức, điều kiện và thủ tục góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế Kiến thức Luật Sư: – Căn cứ pháp lý: + Luật đầu tư 2014 – Nội dung tư vấn:      Theo khoản 16 luật Đầu tư năm 2014, thì tổ chức kinh tế được giải thích như sau: Về hình thức đầu tư Nhà đâu tư nước ngoài được góp vốn vào tổ chức kinh tế theo các hình thức sau đây: +Mua cổ phần

Xem tiếp »

Vi phạm quyết định chủ trương đầu tư có chịu TNHS không?

Vi phạm quyết định chủ trương đầu tư có chịu TNHS không?

Vi phạm về quyết định chủ trương đầu tư  Câu hỏi về vi phạm về quyết định chủ trương đầu tư có chịu TNHS không      Chào luật sư. Lời đầu tiên cho tôi được chúc luật sư và gia đình, cùng toàn thể cộng sự của luật sư sức khỏe, may mắn, hạnh phúc và thành công.      Xin phép luật sư cho tôi hỏi: Vi phạm về quyết định chủ trương đầu tư chịu TNHS thế nào? Câu trả lời về vi phạm quyết định chủ

Xem tiếp »

Các trường hợp hủy kết quả đấu giá theo quy định pháp luật

Các trường hợp hủy kết quả đấu giá theo quy định pháp luật

Các trường hợp hủy kết quả đấu giá Câu hỏi về Các trường hợp hủy kết quả đấu giá      Thưa Luật sư!      Tôi muốn hỏi trong đấu giá có những trường hợp nào thì được hủy kết quả đấu giá?      Xin trân thành cảm ơn Câu trả lời về Các trường hợp hủy kết quả đấu giá      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về Các trường hợp hủy kết quả đấu giá, chúng tôi xin đưa ra

Xem tiếp »

Đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư mới nhất năm 2019

Đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư mới nhất năm 2019

Đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư mới nhất năm 2019 Câu hỏi về Đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư mới nhất năm 2019      Thưa Luật sư!      Tôi muốn hỏi về Đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư là những đối tượng nào? và hình thức ưu đã là gì? mong Luật sư giải đáp!      Xin chân thành cảm ơn! Câu trả về Đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư mới nhất năm 2019      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin

Xem tiếp »

Điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics 2019 mới nhất

Điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics 2019 mới nhất

Điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics 2019 mới nhất Câu hòi về Điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics 2019 mới nhất      Thưa Luật sư!      Tôi muốn hỏi về Điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics 2019 mới nhất được quy định như thế nào?      Xin chân thành cảm ơn! Câu trả lời về Điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics 2019 mới nhất      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi

Xem tiếp »

Những điều cần biết về giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Những điều cần biết về giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Những điều cẩn biết về giấy chứng nhận đăng ký đầu tư câu hỏi về Những điều cẩn biết về giấy chứng nhận đăng ký đầu tư      Luật sư cho hỏi về giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là gì? thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư? Câu trả lời về Những điều cẩn biết về giấy chứng nhận đăng ký đầu tư      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về Những điều cẩn biết về giấy

Xem tiếp »

Thủ tục chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần

Thủ tục chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần

Thủ tục chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần Câu hỏi về Thủ tục chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần      Thủ tục chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần Câu trả lời về Thủ tục chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về Thủ tục chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần, chúng tôi xin đưa ra quan

Xem tiếp »
Trang 1 của 3123