Hỏi đáp luật đầu tư

Các trường hợp hủy kết quả đấu giá theo quy định pháp luật

Các trường hợp hủy kết quả đấu giá theo quy định pháp luật

Các trường hợp hủy kết quả đấu giá Câu hỏi về Các trường hợp hủy kết quả đấu giá      Thưa Luật sư!      Tôi muốn hỏi trong đấu giá có những trường hợp nào thì được hủy kết quả đấu giá?      Xin trân thành cảm ơn Câu trả lời về Các trường hợp hủy kết quả đấu giá      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về Các trường hợp hủy kết quả đấu giá, chúng tôi xin đưa ra

Xem tiếp »

Đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư mới nhất năm 2019

Đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư mới nhất năm 2019

Đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư mới nhất năm 2019 Câu hỏi về Đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư mới nhất năm 2019      Thưa Luật sư!      Tôi muốn hỏi về Đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư là những đối tượng nào? và hình thức ưu đã là gì? mong Luật sư giải đáp!      Xin chân thành cảm ơn! Câu trả về Đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư mới nhất năm 2019      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin

Xem tiếp »

Điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics 2019 mới nhất

Điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics 2019 mới nhất

Điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics 2019 mới nhất Câu hòi về Điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics 2019 mới nhất      Thưa Luật sư!      Tôi muốn hỏi về Điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics 2019 mới nhất được quy định như thế nào?      Xin chân thành cảm ơn! Câu trả lời về Điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics 2019 mới nhất      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi

Xem tiếp »

Những điều cần biết về giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Những điều cần biết về giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Những điều cẩn biết về giấy chứng nhận đăng ký đầu tư câu hỏi về Những điều cẩn biết về giấy chứng nhận đăng ký đầu tư      Luật sư cho hỏi về giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là gì? thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư? Câu trả lời về Những điều cẩn biết về giấy chứng nhận đăng ký đầu tư      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về Những điều cẩn biết về giấy

Xem tiếp »

Thủ tục chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần

Thủ tục chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần

Thủ tục chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần Câu hỏi về Thủ tục chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần      Thủ tục chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần Câu trả lời về Thủ tục chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về Thủ tục chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần, chúng tôi xin đưa ra quan

Xem tiếp »

Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

GIẤY PHÉP CUNG CẤP DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG     Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng - mẫu số 05 ban hành kèm theo Nghị định 130/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2018 Mẫu số 05 BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Xem tiếp »

Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam

Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG CHỨNG THƯ SỐ NƯỚC NGOÀI      Cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cần sử dụng chứng thư số nước ngoài thì thực hiện đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài theo mẫu. Đơn đề nghị cấp chứng thư số - mẫu số 14 ban hành kèm theo Nghị định 130/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2018. Mẫu số 14 (Tên tổ chức, cá nhân)

Xem tiếp »

Giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam

Giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam

GIẤY PHÉP SỬ DỤNG CHỨNG THƯ SỐ NƯỚC NGOÀI      Giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam - mẫu số 15 ban hành kèm theo Nghị định 130/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2018 Mẫu số 15 BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:     /GP-BTTTT Hà Nội, ngày …

Xem tiếp »

Điều kiện cấp giấy phép cho ngân hàng liên doanh

Điều kiện cấp giấy phép cho ngân hàng liên doanh

ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP CHO NGÂN HÀNG LIÊN DOANH Câu hỏi về điều kiện cấp giấy phép cho ngân hàng liên doanh       Chào Luật Sư.      Luật sư cho tôi hỏi về điều kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài?      Xin cảm ơn. Câu trả lời về điều kiện cấp giấy phép cho ngân hàng liên doanh          Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin

Xem tiếp »

Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư đối với dự án đầu tư

Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư đối với dự án đầu tư

CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÍ ĐẦU TƯ Câu hỏi của bạn về chứng nhận đặng kí đầu tư      Chào Luật sư, tôi muốn hỏi về thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư được pháp luật quy định như thế nào? Tôi xin cảm ơn Câu trả lời của Luật sư về giấy chứng nhận đăng kí đầu tư       Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về chứng nhận đăng kí đầu tư, chúng tôi xin đưa ra

Xem tiếp »
Trang 1 của 3123