Hỏi đáp đầu tư

Thủ tục tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

Thủ tục tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

Thủ tục tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư Kiến thức của bạn:      Thủ tục tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư. Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý Luật Đầu tư 2014 Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Nội dung tư vấn về thủ tục tạm ngừng hoạt động của

Xem tiếp »

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội Kiến thức của bạn:      Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội. Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý Luật Đầu tư 2014 Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu

Xem tiếp »

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ Kiến thức của bạn:      Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ. Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý Luật Đầu tư 2014 Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một

Xem tiếp »

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp Tỉnh

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp Tỉnh

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp Tỉnh Kiến thức của bạn:      Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh. Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý Luật Đầu tư 2014 Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của

Xem tiếp »

Thủ tục góp vốn mua cổ phần phần vốn góp vào Tổ chức kinh tế

Thủ tục góp vốn mua cổ phần phần vốn góp vào Tổ chức kinh tế

Thủ tục góp vốn mua cổ phần phần vốn góp vào Tổ chức kinh tế Kiến thức của bạn:      Thủ tục góp vốn mua cổ phần phần vốn góp vào Tổ chức kinh tế. Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Đầu tư 2014. Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 12 năm

Xem tiếp »

Hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào Tổ chức kinh tế

Hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào Tổ chức kinh tế

Hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào Tổ chức kinh tế Kiến thức của bạn:      Hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào Tổ chức kinh tế. Kiến thức của luật sư:   Căn cứ pháp lý: Luật Đầu tư 2014  Nội dung tư vấn về đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào Tổ chức kinh tế:      Bên cạnh hình thức đầu tư thành lập mới tổ chức kinh tế, các nhà đầu tư

Xem tiếp »

Dịch vụ cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài tại Vĩnh Phúc

Dịch vụ cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài tại Vĩnh Phúc

Cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài tại Vĩnh Phúc Câu hỏi của bạn:       Dịch vụ cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài tại Vĩnh Phúc như thế nào? Câu trả lời của luật sư:      Cơ sở pháp lý:  Luật đầu tư năm 2014      Nội dung tư vấn về cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài tại Vĩnh Phúc 1. Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài     Nhà đầu tư nước ngoài cần chuẩn bị một bộ

Xem tiếp »

Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn áp dụng cho phương thức đấu thầu nào?

Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn áp dụng cho phương thức đấu thầu nào?

HỒ SƠ MỜI THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN Câu hỏi của bạn:       Luật sư cho em hỏi, theo Thông tư số 01/2015-TT/BKHĐT thì mẫu Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn được ban hành kèm theo thông tư. Em thắc mắc là mẫu HSMT này áp dụng cho phương thức mời thầu 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ, hay bao gồm cả cho 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Nếu chỉ áp dụng cho 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ thì phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ phải

Xem tiếp »

Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH 1 thành viên có vốn đầu tư nước ngoài

Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH 1 thành viên có vốn đầu tư nước ngoài

     Câu hỏi của bạn.Tôi là người Việt Nam đang làm việc cho một công ty của Nhật Bản.Hiện nay công ty tôi đang triển khai kế thành lập công ty con 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam.Mô hình công ty dự định thành lập là “công ty TNHH 1 thành viên” do tổ chức làm chủ sở hữu.Cơ cấu tổ chức quản lý dự định thành lập là “chủ tịch công ty, giám đốc và kiểm soát viên”Theo các quy định hiện hành thì vơi cơ

Xem tiếp »

Top challenges for Foreign investment in Vietnam

Top challenges for Foreign investment in Vietnam

Top challenges for Foreign investment in VietnamStarting a BusinessThere are 10 procedures to undertake when starting a business in Vietnam, making it among the most complex start-up environments in the world. What’s more, many tasks facing new corporate entities may be unfamiliar to overseas companies, making the task far more rigorous. Registration of the seal-sample at the Business registration

Xem tiếp »
Trang 1 của 212