Hỏi đáp đầu tư

Dịch vụ cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài tại Vĩnh Phúc

Dịch vụ cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài tại Vĩnh Phúc

Cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài tại Vĩnh Phúc Câu hỏi của bạn:       Dịch vụ cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài tại Vĩnh Phúc như thế nào? Câu trả lời của luật sư:      Cơ sở pháp lý:  Luật đầu tư năm 2014      Nội dung tư vấn về cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài tại Vĩnh Phúc 1. Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài     Nhà đầu tư nước ngoài cần chuẩn bị một bộ

Xem tiếp »

Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn áp dụng cho phương thức đấu thầu nào?

Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn áp dụng cho phương thức đấu thầu nào?

HỒ SƠ MỜI THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN Câu hỏi của bạn:       Luật sư cho em hỏi, theo Thông tư số 01/2015-TT/BKHĐT thì mẫu Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn được ban hành kèm theo thông tư. Em thắc mắc là mẫu HSMT này áp dụng cho phương thức mời thầu 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ, hay bao gồm cả cho 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Nếu chỉ áp dụng cho 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ thì phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ phải

Xem tiếp »

Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH 1 thành viên có vốn đầu tư nước ngoài

Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH 1 thành viên có vốn đầu tư nước ngoài

     Câu hỏi của bạn.Tôi là người Việt Nam đang làm việc cho một công ty của Nhật Bản.Hiện nay công ty tôi đang triển khai kế thành lập công ty con 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam.Mô hình công ty dự định thành lập là “công ty TNHH 1 thành viên” do tổ chức làm chủ sở hữu.Cơ cấu tổ chức quản lý dự định thành lập là “chủ tịch công ty, giám đốc và kiểm soát viên”Theo các quy định hiện hành thì vơi cơ

Xem tiếp »

Top challenges for Foreign investment in Vietnam

Top challenges for Foreign investment in Vietnam

Top challenges for Foreign investment in VietnamStarting a BusinessThere are 10 procedures to undertake when starting a business in Vietnam, making it among the most complex start-up environments in the world. What’s more, many tasks facing new corporate entities may be unfamiliar to overseas companies, making the task far more rigorous. Registration of the seal-sample at the Business registration

Xem tiếp »

investment procedures in Vietnam

investment procedures in Vietnam

INVESTMENT PROCDURES IN VIETNAM Pursuant to:  2014 Investment Law : the National Assembly of Vietnam adopted on November 26, 2014 , took effect on July 1, 2015Decree  of Government No.118/2015/ND- CP guideline for some articles of the law on investmentPROCESS OF ISSUING INVESTMENT LICENSES1. Timeline:Projects subject to registration for issuance of investment licenses: 10 daysProjects to be

Xem tiếp »