Hỏi đáp đầu tư

Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH 1 thành viên có vốn đầu tư nước ngoài

Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH 1 thành viên có vốn đầu tư nước ngoài

     Câu hỏi của bạn.Tôi là người Việt Nam đang làm việc cho một công ty của Nhật Bản.Hiện nay công ty tôi đang triển khai kế thành lập công ty con 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam.Mô hình công ty dự định thành lập là “công ty TNHH 1 thành viên” do tổ chức làm chủ sở hữu.Cơ cấu tổ chức quản lý dự định thành lập là “chủ tịch công ty, giám đốc và kiểm soát viên”Theo các quy định hiện hành thì vơi cơ

Xem tiếp »

Top challenges for Foreign investment in Vietnam

Top challenges for Foreign investment in Vietnam

Top challenges for Foreign investment in VietnamStarting a BusinessThere are 10 procedures to undertake when starting a business in Vietnam, making it among the most complex start-up environments in the world. What’s more, many tasks facing new corporate entities may be unfamiliar to overseas companies, making the task far more rigorous. Registration of the seal-sample at the Business registration

Xem tiếp »

investment procedures in Vietnam

investment procedures in Vietnam

INVESTMENT PROCDURES IN VIETNAM Pursuant to:  2014 Investment Law : the National Assembly of Vietnam adopted on November 26, 2014 , took effect on July 1, 2015Decree  of Government No.118/2015/ND- CP guideline for some articles of the law on investmentPROCESS OF ISSUING INVESTMENT LICENSES1. Timeline:Projects subject to registration for issuance of investment licenses: 10 daysProjects to be

Xem tiếp »