Văn bản luật đất đai

Quyết định 11/2018/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ninh

Quyết định 11/2018/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ninh

QUYẾT ĐỊNH 11/2018/QĐ-UBND      Quyết định 11/2018/QĐ-UBND do UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành ngày 28 tháng12 năm 2018, có hiệu lực từ ngày 18 tháng 03 năm 2019;      Phạm vi điều chỉnh của Quyết định 11/2018/QĐ-UBND: Quyết định này quy định về hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Xem tiếp »

Quyết định 3153/2016/QĐ-UBND Thành phố Hà Nội

Quyết định 3153/2016/QĐ-UBND Thành phố Hà Nội

QUYẾT ĐỊNH 3153/2016/QĐ-UBND      Quyết định 3153/2016/QĐ-UBND do UBND Thành phố Hà Nội ban hành ngày 16 tháng 06 năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày ký;      Quyết định 3153/2016/QĐ-UBND sửa đổi một số Điều của Quyết định 3667/2014/QĐ-UBND do UBND Thành phố ban hành ngày 07 tháng 07 năm 2014; ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Xem tiếp »

Quyết định 3667/2014/QĐ-UBND Thành phố Hà Nội

Quyết định 3667/2014/QĐ-UBND Thành phố Hà Nội

QUYẾT ĐỊNH 3667/2014/QĐ-UBND      Quyết định 3667/2014/QĐ-UBND do UBND Thành phố Hà Nội ban hành ngày 07 tháng 07 năm 2014 và có hiệu lực kể từ ngày ký;      Phạm vi điều chỉnh của Quyết định 3667/2014/QĐ-UBND: Quyết định 3667/2014/QĐ-UBND quy định về tỷ lệ phần trăm (%) đơn giá thuê đất đối với trường hợp thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá, thuê đất có mặt nước, thuê đất để xây

Xem tiếp »

Quyết định 25/2017/QĐ-UBND tỉnh Bình Dương

Quyết định 25/2017/QĐ-UBND tỉnh Bình Dương

QUYẾT ĐỊNH 25/2017/QĐ-UBND      Quyết định 25/2017/QĐ-UBND do UBND tỉnh Bình Dương ban hành ngày 27 tháng 09 năm 2017; có hiệu lực từ ngày 10 tháng 10 năm 2017;      Phạm vi điều chỉnh của Quyết định 25/2017/QĐ-UBND: Quyết định này quy định diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG

Xem tiếp »

Quyết định 59/2018/QĐ-UBND tỉnh Cà Mau

Quyết định 59/2018/QĐ-UBND tỉnh Cà Mau

QUYẾT ĐỊNH 59/2018/QĐ-UBND      Quyết định 59/2018/QĐ-UBND do UBND tỉnh Cà Mau ban hành ngày 28 tháng 12 năm 2018, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 03 năm 2019;      Phạm vi điều chỉnh của Quyết định 59/2018/QĐ-UBND: Quyết định này quy định diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp, gồm: Đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, nuôi trồng thủy sản,

Xem tiếp »

Quyết định 26/2018/QĐ-UBND tỉnh Bạc Liêu

Quyết định 26/2018/QĐ-UBND tỉnh Bạc Liêu

QUYẾT ĐỊNH 26/2018/QĐ-UBND      Quyết định 26/2018/QĐ-UBND do UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành ngày 05 tháng 11 năm 2018, có hiệu lực từ ngày 20 tháng 11 năm 2018; thay thế Quyết định 04/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bạc Liêu;      Phạm vi điều chỉnh của Quyết định 26/2018/QĐ-UBND: Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất mới và thửa đất còn lại sau khi tách thửa trên địa bàn tỉnh Bạc

Xem tiếp »

Quyết định 745/2014/QĐ-UBND tỉnh Bắc Giang

Quyết định 745/2014/QĐ-UBND tỉnh Bắc Giang

QUYẾT ĐỊNH 745/2014/QĐ-UBND      Quyết định 745/2014/QĐ-UBND do UBND tỉnh Bắc Giang ban hành ngày 07 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực từ ngày 17 tháng 11 năm 2014;      Phạm vi điều chỉnh của Quyết định 745/2014/QĐ-UBND: Quy định này quy định về hạn mức đất giao làm nhà ở, hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất ở có vườn, ao và diện tích đất ở tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnh Bắc

Xem tiếp »

Quyết định 35/2014/QĐ-UBND tỉnh Hậu Giang

Quyết định 35/2014/QĐ-UBND tỉnh Hậu Giang

QUYẾT ĐỊNH 35/2014/QĐ-UBND      Quyết định 35/2014/QĐ-UBND do UBND tỉnh Hậu Giang ban hành ngày 12 tháng 11 năm 2014; có hiệu lực từ ngày 22 tháng 11 năm 2014;      Phạm vi điều chỉnh của Quyết định 35/2014/QĐ-UBND: Quyết định này quy định hạn mức tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang theo quy định tại Khoản 2 Điều 143 và Khoản 4 Điều 144 Luật Đất đai. ỦY

Xem tiếp »

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND tỉnh Hậu Giang

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND tỉnh Hậu Giang

QUYẾT ĐỊNH 01/2018/QĐ-UBND      Quyết định 01/2018/QĐ-UBND do UBND tỉnh Hậu Giang ban hành ngày 11 tháng 01 năm 2018, có hiệu lực từ ngày 21 tháng 01 năm 2018;      Phạm vi điều chỉnh của Quyết định 01/2018/QĐ-UBND: Quy định này quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp do tự

Xem tiếp »

Quyết định 20/2015/QĐ-UBND tỉnh Kiên Giang

Quyết định 20/2015/QĐ-UBND tỉnh Kiên Giang

QUYẾT ĐỊNH 20/2015/QĐ-UBND      Quyết định 20/2015/QĐ-UBND do UBND tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2015, có hiệu lực từ ngày 27 tháng 06 năm 2015;      Phạm vi điều chỉnh của Quyết định 20/2015/QĐ-UBND: Quyết định này quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Xem tiếp »
Trang 1 của 2512345...1020...Cuối »