Văn bản luật đất đai

Hệ số điều chỉnh giá đất tại Thừa Thiên Huế 2020

Hệ số điều chỉnh giá đất tại Thừa Thiên Huế 2020

HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TẠI THỪA THIÊN HUẾ      Ngày 10 tháng 02 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 04/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;      Quyết định 04/2020/QĐ-UBND có hiệu lực từ 20 tháng 01 năm 2020, do đó, hệ số điều chỉnh giá đất tại Thừa Thiên Huế 2020 được áp dụng theo quy định này và chỉ được áp

Xem tiếp »

Tải Bảng giá đất tỉnh Thái Bình 2020

Tải Bảng giá đất tỉnh Thái Bình 2020

BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH THÁI BÌNH 2020      Ngày 31 tháng 12 năm 2019, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất tỉnh Thái Bình giai đoạn 2020-2024;      Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020, do đó Bảng giá đất tỉnh Thái Bình 2020 được áp dụng theo quy định về giá các loại đất tại Quyết định này;      Dưới đây là nội dung

Xem tiếp »

Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Lai Châu 2020 mới nhất

Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Lai Châu 2020 mới nhất

HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TỈNH LAI CHÂU 2020      Ngày 26 tháng 02 năm 2020, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND quy định về Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu;      Quyết định 09/2020/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 09 tháng 03 năm 2020, do đó, hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Lai Châu 2020 chỉ được áp dụng từ thời điểm Quyết định này có hiệu lực;    

Xem tiếp »

Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Thái Bình 2020 mới nhất

Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Thái Bình 2020 mới nhất

HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TỈNH THÁI BÌNH 2020      Ngày 20 tháng 01 năm 2020, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND về Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Bình;      Quyết định 02/2020/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 28 tháng 02 năm 2020, do đó, hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Thái Bình 2020 chỉ được áp dụng từ thời điểm Quyết định này có hiệu lực;      Dưới

Xem tiếp »

Hệ số điều chỉnh giá đất tại Hòa Bình 2020 mới nhất

Hệ số điều chỉnh giá đất tại Hòa Bình 2020 mới nhất

HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TẠI HÒA BÌNH 2020      Ngày 17 tháng 3 năm 2020, UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;      Quyết định 05/2020/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 01 tháng 04 năm 2020; do đó, hệ số điều chỉnh giá đất tại Hòa Bình 2020 được áp dụng theo quy định tại Quyết định này kể từ ngày 01 tháng 04

Xem tiếp »

Tải Bảng giá đất tỉnh Lai Châu 2020

Tải Bảng giá đất tỉnh Lai Châu 2020

BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH LAI CHÂU 2020      Ngày 11 tháng 12 năm 2019, HĐND tỉnh Lai Châu ban hành Nghị quyết 44/2019/NQ-HĐND quy định về giá đất 5 năm giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Lai Châu;      Nghị quyết số 44/2019/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020, do đó Bảng giá đất tỉnh Lai Châu 2020 được áp dụng theo quy định về giá các loại đất tại Nghị quyết này;      Dưới đây là nội

Xem tiếp »

Tải Bảng giá đất tại Đà Nẵng 2020

Tải Bảng giá đất tại Đà Nẵng 2020

BẢNG GIÁ ĐẤT TẠI ĐÀ NẴNG 2020      Ngày 13 tháng 03 năm 2020, HĐND Thành phố Đà Nẵng ban hành Nghị quyết số 287/2020/NQ-HĐND thông qua Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;      Nghị quyết 287/2020/NQ-HĐND có hiệu lực từ thời điểm ban hành, do đó, từ ngày 13 tháng 3 năm 2020, Bảng giá đất tại Đà Nẵng 2020 được áp dụng theo quy định tại Nghị quyết này;      Dưới đây là nội dung

Xem tiếp »

Tải Bảng giá đất tỉnh Bình Thuận 2020

Tải Bảng giá đất tỉnh Bình Thuận 2020

BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH BÌNH THUẬN 2020      Ngày 19 tháng 12 năm 2019, HĐND tỉnh Bình Thuận ban hành Nghị quyết số 85/2019/NQ-HĐND thông qua Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh;      Nghị quyết 85/2019/NQ-HĐND có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020, do đó, Bảng giá đất tỉnh Bình Thuận 2020 được áp dụng theo quy định tại Nghị quyết này;      Dưới đây là nội dung Nghị quyết

Xem tiếp »

Cách xác định các loại đất theo quy định

Cách xác định các loại đất theo quy định

CÁCH XÁC ĐỊNH CÁC LOẠI ĐẤT      Ngày 14 tháng 12 năm 2018 Bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường ban hành Thông tư 27/2018/TT-BTNMT về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;      Thông tư 27/2018/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 01 tháng 03 năm 2020.       Tại Phụ lục 01 kèm theo Thông tư này có quy định về cách xác định các loại đất, cụ thể như sau: Số thứ

Xem tiếp »

Tải Bảng giá đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 2020

Tải Bảng giá đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 2020

BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU      Ngày 20 tháng 12 năm 2019, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định 38/2019/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh;      Quyết định 38/2019/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020, vì vậy Bảng giá đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 2020 được áp dụng theo quy định tại Quyết định này;      Dưới đây là nội dung Quyết

Xem tiếp »