Văn bản luật đất đai

Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Cao Bằng 2020 mới nhất

Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Cao Bằng 2020 mới nhất

HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TỈNH CAO BẰNG 2020      Ngày 16 tháng 01 năm 2020, UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quyết định 01/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh;      Quyết định 01/2020/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 26 tháng 01 năm 2020 và thay thế Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND, do đó, hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Cao Bằng 2020 chỉ được áp

Xem tiếp »

Tải Bảng giá đất tỉnh Thừa Thiên Huế 2020

Tải Bảng giá đất tỉnh Thừa Thiên Huế 2020

BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 2020      Ngày 21 tháng 12 năm 2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định 80/2019/QĐ-UBND về Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2020-2024);      Quyết định 80/2019/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020, do đó, từ thời điểm này, Bảng giá đất tỉnh Thừa Thiên Huế 2020 được áp dụng theo quy định tại Quyết dịnh này;    

Xem tiếp »

Quyết định 36/2019/QĐ-UBND về Bảng giá nhà tính LPTB

Quyết định 36/2019/QĐ-UBND về Bảng giá nhà tính LPTB

QUYẾT ĐỊNH 36/2019/QĐ-UBND      Ngày 20 tháng 12 năm 2019, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định 36/2019/QĐ-UBND quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh;      Quyết định 36/2019/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020; Quyết định này bãi bỏ Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang;      Dưới đây là nội dung Quyết

Xem tiếp »

Tải thông tư 45/2011/TT-BTNMT

Tải thông tư 45/2011/TT-BTNMT

THÔNG TƯ 45/2011/TT-BTNMT      Thông tư 45/2011/TT-BTNMT hướng dẫn việc xác định diện tích đất sử dụng không đúng mục đích, diện tích đất lấn, chiếm và diện tích đất chưa sử dụng theo đúng quy định để làm căn cứ tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định tại khoản 6 và khoản 7 Điều 7 của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Thông tư 45/2011/TT-BTNMT có hiệu lực thi hành từ 10/02/2012.

Xem tiếp »

Tải Nghị định 100/2015/NĐ-CP phát triển quản lý nhà ở xã hội

Tải Nghị định 100/2015/NĐ-CP phát triển quản lý nhà ở xã hội

Nghị định 100/2015/NĐ-CP CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 100/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2015   NGHỊ ĐỊNH VỀ PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ NHÀ Ở XÃ HỘI Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Luật Xây dựng ngày

Xem tiếp »

Tải mẫu văn bản điều chỉnh giá trị quyền sử dụng đất

Tải mẫu văn bản điều chỉnh giá trị quyền sử dụng đất

     Mẫu văn bản điều chỉnh giá trị quyền sử dụng đất    Mẫu số 17b/TSC-QSDĐ CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:         /……..-…… …….., ngày ……. tháng …… năm …….   VĂN BẢN ĐIỀU CHỈNH GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ TÍNH VÀO GIÁ

Xem tiếp »

Quyết định 52/2019/QĐ-UBND về quy chế đấu giá

Quyết định 52/2019/QĐ-UBND về quy chế đấu giá

QUYẾT ĐỊNH 52/2019/QĐ-UBND      Ngày 31 tháng 12 năm 2019, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định 52/2019/QĐ-UBND quy định về đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh;      Quyết định 52/2019/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 10 tháng 01 năm 2020 và thay thế Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân

Xem tiếp »

Thủ tục chuyển sổ đỏ đứng tên vợ sang tên vợ chồng

Thủ tục chuyển sổ đỏ đứng tên vợ sang tên vợ chồng

CHUYỂN SỔ ĐỎ ĐỨNG TÊN VỢ SANG TÊN VỢ CHỒNG Câu hỏi của bạn về thủ tục chuyển sổ đỏ đứng tên vợ sang tên vợ chồng:      Thưa Luật sư, tôi có một vấn đề thắc mắc muốn được Luật sư giải đáp giúp đó là: Thủ tục chuyển sổ đỏ đứng tên vợ sang tên hai vợ chồng được quy định như thế nào? Mong được Luật sư giải đáp! Trân trọng cảm ơn! Câu trả lời của Luật sư về thủ tục chuyển sổ đỏ mang tên vợ sang tên

Xem tiếp »

Thời hạn sử dụng các loại đất theo quy định mới nhất

Thời hạn sử dụng các loại đất theo quy định mới nhất

THỜI HẠN SỬ DỤNG CÁC LOẠI ĐẤT Câu hỏi của bạn về thời hạn sử dụng các loại đất:      Thưa Luật sư, tôi có một vấn đề thắc mắc muốn được Luật sư giải đáp giúp đó là: Thời hạn sử dụng các loại đất theo quy định Luật đất đai 2013 được quy định như thế nào? Mong được Luật sư giải đáp! Trân trọng cảm ơn! Câu trả lời của Luật sư về thời hạn sử dụng các loại đất:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn

Xem tiếp »

Đơn giá đo đạc tại Hải Phòng 2020 mới nhất

Đơn giá đo đạc tại Hải Phòng 2020 mới nhất

ĐƠN GIÁ ĐO ĐẠC TẠI HẢI PHÒNG 2020      Ngày 13 tháng 12 năm 2019, UBND Thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND về Đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố;      Quyết

Xem tiếp »