Văn bản luật đất đai

Luật Lâm Nghiệp năm 2017 mới nhất – Luật Toàn Quốc

Luật Lâm Nghiệp năm 2017 mới nhất – Luật Toàn Quốc

LUẬT LÂM NGHIỆP NĂM 2017     Luật lâm nghiệp năm 2017 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2017.      Về phạm vi điều chỉnh, Luật lâm nghiệp năm 2017 quy định về quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng; chế biến và thương mại lâm sản.      Luật lâm nghiệp năm 2017 mở rộng hơn so với Luật bảo vệ và phát triển rừng năm

Xem tiếp »

Quyết định 19/2017/QĐ-UBND tỉnh Yên Bái

Quyết định 19/2017/QĐ-UBND tỉnh Yên Bái

QUYẾT ĐỊNH 19/2017/QĐ-UBND      Quyết định 19/2017/QĐ-UBND do UBND tỉnh Yên Bái ban hành ngày 05 tháng 10 năm 2017, có hiệu lực ngày 15 tháng 10 năm 2017, thay thế Quyết định 16/2014/QĐ-UBND củ UBND tỉnh;      Phạm vi điều chỉnh của Quyết định 19/2017/QĐ-UBND: Quy định này quy định chi tiết hướng dẫn Luật Đất đai; Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 01/2017/NĐ-CP về những nội dung sau đây: Hạn

Xem tiếp »

Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND tỉnh Bắc Ninh

Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND tỉnh Bắc Ninh

QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2018/QĐ-UBND      Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND do UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành ngày 05 tháng 06 năm 2018, có hiệu lực từ ngày 20 tháng 06 năm 2018;      Phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND: Quy định này quy định về hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở tại nông thôn; hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở tại đô thị đối với

Xem tiếp »

Quyết định 11/2019/QĐ-UBND tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định 11/2019/QĐ-UBND tỉnh Hà Tĩnh

QUYẾT ĐỊNH 11/2019/QĐ-UBND      Quyết định 11/2019/QĐ-UBND do UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành ngày 29 tháng 01 năm 2019, có hiệu lực từ ngày 11 tháng 02 năm 2019;      Phạm vi điều chỉnh của Quyết định 11/2019/QĐ-UBND: Quyết định này quy định về hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2019 để xác định giá đất cụ thể quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về việc

Xem tiếp »

Quyết định 08/2019/QĐ-UBND tỉnh Gia Lai

Quyết định 08/2019/QĐ-UBND tỉnh Gia Lai

QUYẾT ĐỊNH 08/2019/QĐ-UBND      Quyết định 08/2019/QĐ-UBND do UBND tỉnh Gia Lai ban hành ngày 28 tháng 02 năm 2019, có hiệu lực từ ngày 10 tháng 03 năm 2019;      Phạm vi điều chỉnh của Quyết định 08/2019/QĐ-UBND: Quyết định này quy định hệ số điều chỉnh giá đất (sau đây gọi tắt là hệ số K) năm 2019 để xác định giá đất cụ thể, giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất và các trường hợp khác theo

Xem tiếp »

Quyết định 4655/2017/QĐ-UBND tỉnh Thanh Hóa

Quyết định 4655/2017/QĐ-UBND tỉnh Thanh Hóa

QUYẾT ĐỊNH 4655/2017/QĐ-UBND      Quyết định 4655/2017/QĐ-UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành ngày 04 tháng 12 năm 2017, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 12 năm 2017; sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về hạn mức giao đất ở; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở; hạn mức công nhận đất ở và hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá

Xem tiếp »

Quyết định 4463/2014/QĐ-UBND tỉnh Thanh Hóa

Quyết định 4463/2014/QĐ-UBND tỉnh Thanh Hóa

QUYẾT ĐỊNH 4463/2014/QĐ-UBND       Quyết định 4463/2014/QĐ-UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành ngày 12 tháng 12 năm 2014, có hiệu lực từ ngày 22 tháng 12 năm 2014;      Phạm vi điều chỉnh: Quy định cụ thể về hạn mức giao đất ở; diện tích, kích thước tối thiểu được tách thửa đối với đất ở; hạn mức công nhận đất ở; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ

Xem tiếp »

Quyết định 118-TTg hỗ trợ người có công với cách mạng

Quyết định 118-TTg hỗ trợ người có công với cách mạng

QUYẾT ĐỊNH 118-TTG      Quyết định 118-TTg về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 1995. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 118-TTg                                   Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 1996   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ

Xem tiếp »

Diện tích tách thửa đất phi nông nghiệp tại Bình Thuận 2019

Diện tích tách thửa đất phi nông nghiệp tại Bình Thuận 2019

DIỆN TÍCH TÁCH THỬA ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP TẠI BÌNH THUẬN Câu hỏi của bạn về diện tích tách thửa đất phi nông nghiệp tại Bình Thuận: Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp như sau: Diện tích tách thửa đất phi nông nghiệp tại Bình Thuận theo quy định mới nhất hiện nay là bao nhiêu? Rất mong nhận được phản hồi của Luật sư! Tôi xin chân thành cảm ơn! Câu trả lời của Luật sư về

Xem tiếp »

Quyết định 52/2018/QĐ-UBND tỉnh Bình Thuận về tách thửa đất

Quyết định 52/2018/QĐ-UBND tỉnh Bình Thuận về tách thửa đất

QUYẾT ĐỊNH 52/2018/QĐ-UBND      Quyết định 52/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành ngày 27 tháng 12 năm 2018, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 01 năm 2019;      Phạm vi điều chỉnh của Quyết định 52/2018/QĐ-UBND: quy định này quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ

Xem tiếp »
Trang 1 của 2312345...1020...Cuối »