Văn bản luật đất đai

Tải nghị định 74/CP năm 1993

Tải nghị định 74/CP năm 1993

NGHỊ ĐỊNH 74/CP NĂM 1993      Nghị định của Chính phủ số 74/CP quy định chi tiết thi hành luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp được ban hành ngày 25/10/1993, có hiệu lực thi hành từ 01/01/1994.  CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 74-CP Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 1993   NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ

Xem tiếp »

Tải luật thuế sử dụng đất nông nghiệp 1993

Tải luật thuế sử dụng đất nông nghiệp 1993

LUẬT THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP 1993 Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp được ban hành vào ngày 10 tháng 07 năm 1993. Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp 1993 có hiệu lực từ ngày 01/01/1994 để khuyến khích sử dụng đất nông nghiệp có hiệu quả; thực hiện công bằng, hợp lý sự đóng góp của tổ chức, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp vào ngân sách Nhà nước.  QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI

Xem tiếp »

Nghị định 79/2019/NĐ-CP mới về ghi nợ tiền sử dụng đất

Nghị định 79/2019/NĐ-CP mới về ghi nợ tiền sử dụng đất

NGHỊ ĐỊNH 79/2019/NĐ-CP     Nghị định 79/2019/NĐ-CP sửa đổi điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất đã khắc phục những thiếu sót về ghi nợ tiền sử dụng đất. Nội dung nghị định như sau: CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Xem tiếp »

Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai – Luật Toàn Quốc

Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai – Luật Toàn Quốc

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2017   NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Theo đề nghị của Bộ

Xem tiếp »

Tải Luật đất đai 2013 và hướng dẫn áp dụng

Tải Luật đất đai 2013 và hướng dẫn áp dụng

TẢI LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG      Luật đất đai 2013 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2013 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2017.      Về phạm vi điều chỉnh, Luật đất đai 2013 quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất

Xem tiếp »

Tải Luật đất đai mới nhất 2016 và hướng dẫn áp dụng

Tải Luật đất đai mới nhất 2016 và hướng dẫn áp dụng

TẢI LUẬT ĐẤT ĐAI MỚI NHẤT 2016      Luật đất đai 2013 có hiệu lực từ ngày 01/07/2014 quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.      Cùng với

Xem tiếp »

Hướng dẫn làm đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định Luật đất đai năm 2013

Hướng dẫn làm đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định Luật đất đai năm 2013

ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT      Khoản 16 Điều 3 Luật đất đai 2013 quy định: "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với

Xem tiếp »

Văn bản hợp nhất Luật Đất đai mới nhất

Văn bản hợp nhất Luật Đất đai mới nhất

Văn bản hợp nhất Luật Đất đai      Văn bản hợp nhất số 21/VBHN-VPQH ban hành hợp nhất hai văn bản Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 và Luật số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 nhằm mục

Xem tiếp »

Tải Nghị định 64/2012/NĐ-CP về cấp giấy phép xây dựng

Tải Nghị định 64/2012/NĐ-CP về cấp giấy phép xây dựng

 Tải Nghị định 64/2012/NĐ-CP CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 64/2012/NĐ-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2012   NGHỊ ĐỊNH VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật số 38/2009/QH12

Xem tiếp »

Công văn 16686/BTC-TCT của Tổng cục thuế

Công văn 16686/BTC-TCT của Tổng cục thuế

Công văn 16686/BTC-TCT v/v thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 16686/BTC-TCT V/v thuế TNCN đối với chuyển nhượng BĐS Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2013   Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương      Bộ

Xem tiếp »