Văn bản luật đất đai

Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết hợp đồng xây dựng

Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết hợp đồng xây dựng

     Nghị định 37/2015/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 22 tháng 04 năm 2015 và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 06 năm 2015.      Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng và áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xác lập và quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng (bao gồm cả hợp đồng xây dựng giữa nhà đầu tư thực hiện dự án BOT, BTO, BT

Xem tiếp »

Thông tư 09/2016/TT-BXD

Thông tư 09/2016/TT-BXD

     Thông tư 09/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành ngày 10 tháng 03 năm 2016 hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng thi công xây dựng công trình.      Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xác lập và quản lý thực hiện hợp đồng thi công xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư xây dựng (bao gồm cả hợp

Xem tiếp »

Thông tư 09/2015/TT-BXD về quản lý sử dụng nhà ở công vụ

Thông tư 09/2015/TT-BXD về quản lý sử dụng nhà ở công vụ

     Thông tư 09/2015/TT-BXD hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà ở công vụ do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành quy định cụ thể một số nội dung về việc quản lý sử dụng nhà ở công vụ (kể cả trang bị nội thất cơ bản gắn với nhà ở công vụ đó), bao gồm: quy định quản lý sử dụng nhà ở công vụ; trình tự, thủ tục cho thuê nhà ở công vụ; phương pháp xác định giá cho thuê nhà ở công vụ; hợp đồng thuê nhà ở

Xem tiếp »

Thông tư 74/2015/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Thông tư 74/2015/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

     Thông tư 74/2015/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do Bộ Tài chính ban hành BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ Số: 74/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2015   THÔNG

Xem tiếp »

Nghị quyết 41/2018/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ giá thuê mặt bằng sản xuất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu (cụm) công nghiệp tỉnh Bình Định

Nghị quyết 41/2018/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ giá thuê mặt bằng sản xuất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu (cụm) công nghiệp tỉnh Bình Định

NGHỊ QUYẾT 41/2018/NQ-HĐND HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 41/2018/NQ-HĐND Bình Định, ngày 07 tháng 12 năm 2018 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ GIÁ THUÊ MẶT BẰNG SẢN XUẤT CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA

Xem tiếp »

Nghị quyết số 78/2017/NQ-HĐND Quy định về lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Nghị quyết số 78/2017/NQ-HĐND Quy định về lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Nghị quyết số 78/2017/NQ-HĐND HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 78/2017/NQ-HĐND Hà Giang, ngày 24 tháng 4 năm 2017 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH VỀ LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ TƯ Căn cứ

Xem tiếp »

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số Điều của quy định quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số Điều của quy định quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND

     Quyết định 29/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số Điều của quy định quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/2018/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 31 tháng 8 năm

Xem tiếp »

Quyết định 67/2018/QĐ-UBND quy định trình tự, thủ tục thực hiện xác định giá đất cụ thể tại Thừa Thiên Huế

Quyết định 67/2018/QĐ-UBND quy định trình tự, thủ tục thực hiện xác định giá đất cụ thể tại Thừa Thiên Huế

QUYẾT ĐỊNH 67/2018/QĐ-UBND      Quyết định 67/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quy định về trình tự, thủ tục thực hiện xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/2018/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 11 năm

Xem tiếp »

Nghị định 100/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Nghị định 100/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

NGHỊ ĐỊNH 100/2013/NĐ-CP CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 100/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 11/2010/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 02 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Căn cứ

Xem tiếp »

Thông tư liên tịch 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai

Thông tư liên tịch 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT BỘ TÀI CHÍNH - BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2016   THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TIẾP NHẬN, LUÂN CHUYỂN HỒ SƠ XÁC ĐỊNH NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH VỀ

Xem tiếp »
Trang 1 của 2112345...1020...Cuối »