Văn bản luật đất đai

Tải Quyết định 28/2020/QĐ-UBND UBND tỉnh Tây Ninh

Tải Quyết định 28/2020/QĐ-UBND UBND tỉnh Tây Ninh

QUYẾT ĐỊNH 28/2020/QĐ-UBND      Ngày 27/7/2020, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định 28/2020/QĐ-UBND quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;      Quyết định 28/2020/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 8 năm 2020; thay thế Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh Tây Ninh quy định về diện tích tối

Xem tiếp »

Tải Quyết định 22/2020/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai

Tải Quyết định 22/2020/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai

QUYẾT ĐỊNH 22/2020/QĐ-UBND      Ngày 8 tháng 6 năm 2020, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định 22/2020/QĐ-UBND quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh;      Quyết định 22/2020/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2020 và thay thế Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Quy định về diện

Xem tiếp »

Quyết định 08/2020/QĐ-UBND tỉnh An Giang

Quyết định 08/2020/QĐ-UBND tỉnh An Giang

QUYẾT ĐỊNH 08/2020/QĐ-UBND      Ngày 25 tháng 02 năm 2020, UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định 08/2020/QĐ-UBND quy định về các định mức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang;      Quyết định 08/2020/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 9/3/2020;      Dưới đây là nội dung Quyết định 08/2020/QĐ-UBND: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Xem tiếp »

Quyết định 22/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ

Quyết định 22/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ

QUYẾT ĐỊNH 22/2020/QĐ-TTg      Nhà nước cho thuê quyền sử dụng đất (sau đây gọi là Nhà nước cho thuê đất) là việc Nhà nước quyết định trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất thông qua hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất và người sử dụng đất phải nộp tiền cho Nhà nước khi được cho thuê đất. Đây được gọi là tiền thuê đất.      Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát trở lại

Xem tiếp »

Nghị định 197/2004/NĐ-CP về bồi thường, tái định cư khi thu hồi đất

Nghị định 197/2004/NĐ-CP về bồi thường, tái định cư khi thu hồi đất

NGHỊ ĐỊNH 197/2004/NĐ-CP     Nghị định Nghị định 197/2004/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế. CHÍNH PHỦ --------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số:

Xem tiếp »

Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu

Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu

Nghị quyết 42/2017/QH14 QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Nghị quyết số: 42/2017/QH14 Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2017   NGHỊ QUYẾT VỀ THÍ ĐIỂM XỬ LÝ NỢ XẤU CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG QUỐC HỘI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số

Xem tiếp »

Tờ trình về việc chuyển mục đích sử dụng đất

Tờ trình về việc chuyển mục đích sử dụng đất

  Tờ trình chuyển mục đích sử dụng đất      Mẫu tờ trình về việc chuyển mục đích sử dụng đất đối với đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư1 do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận ban hành kèm theo Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Luật đất đai 2013 quy định trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất tại

Xem tiếp »

Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Cao Bằng 2020 mới nhất

Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Cao Bằng 2020 mới nhất

HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TỈNH CAO BẰNG 2020      Ngày 16 tháng 01 năm 2020, UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quyết định 01/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh;      Quyết định 01/2020/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 26 tháng 01 năm 2020 và thay thế Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND, do đó, hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Cao Bằng 2020 chỉ được áp

Xem tiếp »

Tải Bảng giá đất tỉnh Thừa Thiên Huế 2020

Tải Bảng giá đất tỉnh Thừa Thiên Huế 2020

BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 2020      Ngày 21 tháng 12 năm 2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định 80/2019/QĐ-UBND về Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2020-2024);      Quyết định 80/2019/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020, do đó, từ thời điểm này, Bảng giá đất tỉnh Thừa Thiên Huế 2020 được áp dụng theo quy định tại Quyết dịnh này;    

Xem tiếp »

Quyết định 36/2019/QĐ-UBND về Bảng giá nhà tính LPTB

Quyết định 36/2019/QĐ-UBND về Bảng giá nhà tính LPTB

QUYẾT ĐỊNH 36/2019/QĐ-UBND      Ngày 20 tháng 12 năm 2019, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định 36/2019/QĐ-UBND quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh;      Quyết định 36/2019/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020; Quyết định này bãi bỏ Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang;      Dưới đây là nội dung Quyết

Xem tiếp »