Văn bản luật đất đai

Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính

Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính

THÔNG TƯ 24/2014/TT-BTNMT      Thông tư 24/2014/TT-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 7 năm 2014 và thay thế Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính. BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Xem tiếp »

Nghị định 101/2015/NĐ-CP quy định về cải tạo và xây dựng lại nhà chung cư

Nghị định 101/2015/NĐ-CP quy định về cải tạo và xây dựng lại nhà chung cư

NGHỊ ĐỊNH 101/2015/NĐ-CP      Nghị định 101/2015/NĐ-CP do Chính phủ ban hành quy định về cải tạo và xây dựng lại nhà chung cư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2015. CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 101/2015/NĐ-CP                          Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm

Xem tiếp »

Nghị định 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng đất trồng lúa

Nghị định 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng đất trồng lúa

NGHỊ ĐỊNH 35/2015/NĐ-CP      Nghị định 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 và thay thế Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2012 về quản lý và sử dụng đất trồng lúa CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 35/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 13 tháng

Xem tiếp »

Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai – Luật Toàn Quốc

Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai – Luật Toàn Quốc

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2017   NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Theo đề nghị của Bộ

Xem tiếp »

Mẫu giấy ủy quyền nhà đất theo quy định mới nhất

Mẫu giấy ủy quyền nhà đất theo quy định mới nhất

GIẤY ỦY QUYỀN NHÀ ĐẤT      Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.      Thực tế hiện nay, việc ủy quyền trong các giao dịch về nhà đất đang diễn ra rất phổ biến. Dưới đây là mẫu giấy ủy quyền nhà đất:   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Xem tiếp »

Tải Luật đất đai mới nhất 2016 và hướng dẫn áp dụng

Tải Luật đất đai mới nhất 2016 và hướng dẫn áp dụng

TẢI LUẬT ĐẤT ĐAI MỚI NHẤT 2016      Luật đất đai 2013 có hiệu lực từ ngày 01/07/2014 quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.      Cùng với

Xem tiếp »

Tải Luật đất đai 2013 và hướng dẫn áp dụng

Tải Luật đất đai 2013 và hướng dẫn áp dụng

TẢI LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG      Luật đất đai 2013 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2013 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2017.      Về phạm vi điều chỉnh, Luật đất đai 2013 quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất

Xem tiếp »

Hướng dẫn làm đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định Luật đất đai năm 2013

Hướng dẫn làm đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định Luật đất đai năm 2013

ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT      Khoản 16 Điều 3 Luật đất đai 2013 quy định: "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với

Xem tiếp »

Hướng dẫn làm đơn khởi kiện tranh chấp đất đai tại Tòa án

Hướng dẫn làm đơn khởi kiện tranh chấp đất đai tại Tòa án

HƯỚNG DẪN LÀM ĐƠN KHỞI KIỆN TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI      Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, đất đai là một tư liệu sản xuất quan trọng và là tài sản có giá trị lớn đối với mọi người dân. Do vậy, các tranh chấp về đất đai hiện nay đang diễn ra hết sức phổ biến.      Để giải quyết các tranh chấp về đất đai, Nhà nước khuyến khích các bên tự thỏa thuận và tự giải quyết. Trong trường hợp không tự thỏa

Xem tiếp »

Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp quyền sử dụng đất

Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp quyền sử dụng đất

MẪU ĐƠN KHỞI KIỆN TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Câu hỏi của bạn:  Xin chào luật sư, em có thể xin 1 đơn khởi kiện tranh chấp đất đai đã được tòa án thụ lý được không ạ. Em xin chân thành cảm ơn. Câu trả lời của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật đất đai 2013 Luật tố tụng hành chính 2015 Luật khiếu nại tố cáo 2011 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất

Xem tiếp »
Trang 1 của 212