Văn bản luật đất đai

Tải quyết định 3238/2014/QĐ-UBND

Tải quyết định 3238/2014/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH 3238/2014/QĐ-UBND         Hiện nay quyết định 3238/2014/QĐ-UBND được hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh xây dựng và trình hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua nhằm mục đích quy định về bảng giá đất tại tỉnh Quảng Ninh. Quyết định này được áp dụng tính giá đất trong thời gian 2015-2019. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Xem tiếp »

Tải quyết định 19/2017/QĐ-UBND

Tải quyết định 19/2017/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH 19/2017/QĐ-UBND         Hiện nay quyết định 19/2017/QĐ-UBND được hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La xây dựng và trình hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua nhằm mục đích quy định về bảng giá đất tại tỉnh Sơn La. Quyết định này được áp dụng tính giá đất trong thời gian 2015-2019. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Xem tiếp »

Quyết định 22/2019/QĐ-UBND tỉnh Đắk Nông

Quyết định 22/2019/QĐ-UBND tỉnh Đắk Nông

QUYẾT ĐỊNH 22/2019/QĐ-UBND      Quyết định 22/2019/QĐ-UBND quy định về hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất; diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông do UBND tỉnh Đắk Nông ban hành ngày 5 tháng 8 năm 2019, có hiệu lực từ ngày 26 tháng 8 năm 2019;      Phạm vi điều chỉnh của Quyết định 22/2019/QĐ-UBND: Quy định này quy định về hạn mức giao đất, công nhận

Xem tiếp »

Quyết định 15/2019/QĐ-UBND tỉnh Kiên Giang

Quyết định 15/2019/QĐ-UBND tỉnh Kiên Giang

QUYẾT ĐỊNH 15/2019/QĐ-UBND      Quyết định 15/2019/QĐ-UBND quy định về hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, do UBND tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 16/7/2019; có hiệu lực từ ngày 26/7/2019.      Phạm vi điều chỉnh của Quyết định 15/2019/QĐ-UBND:Quyết định này quy định về hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở cho mỗi

Xem tiếp »

Quyết định 21/2019/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ngãi

Quyết định 21/2019/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ngãi

QUYẾT ĐỊNH 21/2019/QĐ-UBND      Quyết định 21/2019/QĐ-UBND quy định về hạn mức giao đất để xây dựng nhà ở; hạn mức công nhận diện tích đất ở và xác định diện tích đất ở để tính bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất và khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; do UBND tỉnh Quảng

Xem tiếp »

Quyết định 29/2019/QĐ-UBND tỉnh Bến Tre

Quyết định 29/2019/QĐ-UBND tỉnh Bến Tre

QUYẾT ĐỊNH 29/2019/QĐ-UBND      Quyết định 29/2019/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre do UBND tỉnh Bến Tre ban hành ngày 14/8/2019, có hiệu lực từ ngày 26/8/2019;      Phạm vi điều chỉnh của Quyết định 29/2019/QĐ-UBND: Quy định này quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bến

Xem tiếp »

Quyết định 38/2019/QĐ-UBND về bồi thường thu hồi đất

Quyết định 38/2019/QĐ-UBND về bồi thường thu hồi đất

QUYẾT ĐỊNH 38/2019/QĐ-UBND      Quyết định 38/2019/QĐ-UBND quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương do UBND tỉnh Bình Dương ban hành ngày 20 tháng 12 năm 2019; có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020;      Phạm vi điều chỉnh của Quyết định 38/2019/QĐ-UBND: Quy định này quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản trên đất

Xem tiếp »

Quyết định 29/2019/QĐ-UBND tỉnh Hà Giang

Quyết định 29/2019/QĐ-UBND tỉnh Hà Giang

QUYẾT ĐỊNH 29/2019/QĐ-UBND      Quyết định 29/2019/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Giang, do UBND tỉnh Hà Giang ban hành ngày 20 tháng 01 năm 2019, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020;      Quyết định 29/2019/QĐ-UBND có hiệu lực thay thế Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định hệ số điều

Xem tiếp »

Nghị định 06/2020/NĐ-CP sửa đổi Điều 17

Nghị định 06/2020/NĐ-CP sửa đổi Điều 17

NGHỊ ĐỊNH 06/2020/NĐ-CP      Nghị định 06/2020/NĐ-CP sửa đổi Điều 17 Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do Chính phủ ban hành ngày 03 tháng 01 năm 2020; có hiệu lực từ ngày 20 tháng 02 năm 2020. CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Xem tiếp »

Bảng giá đất tỉnh Quảng Nam 2020

Bảng giá đất tỉnh Quảng Nam 2020

BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH QUẢNG NAM Câu hỏi của bạn về bảng giá đất tỉnh Quảng Nam       Em chào luật sư. Luật sư cho em hỏi hiện nay bảng giá đất tỉnh Quảng Nam được quy định như thế nào? Em xin cảm ơn! Câu trả lời của Luật sư tư vấn về bảng giá đất tỉnh Quảng Nam       Theo yêu cầu của bạn, bạn muốn biết về bảng giá đất tỉnh Quảng Nam. Theo yêu cầu tư vấn trên, chúng tôi xin đưa ra quan điểm như

Xem tiếp »